Příručka:$wgTmpDirectory

This page is a translated version of the page Manual:$wgTmpDirectory and the translation is 100% complete.
Adresy URL serveru a cesty k souborům: $wgTmpDirectory
Cesta k dočasnému adresáři.
Zavedeno od verze:před 1.1.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(absolutní cesta)
Výchozí hodnota:Cesta k adresáři pro dočasné soubory podle wfTempDir()[1] (1.20+)

"{$wgUploadDirectory }/tmp" (pre 1.1-1.19)

(Poznámka: Výchozí hodnota této proměnné závisí na nastavení dalších proměnných, které nastaví přes Setup.php , poté co se zpracuje skript LocalSettings.php .)

Podrobnosti

Verze MediaWiki:
1.20

Cesta místního souborového systému k dočasnému adresáři. Toto je nutné k zápisu. Neměl by být přístupný z webu, zkuste ho tedy umístit mimo kořen dokumentu (doporučeno) nebo alespoň zakázat jakýkoli přístup z webu přes .htaccess nebo konfiguraci webového serveru. Přístup k souborům z této složky z webu může představovat bezpečnostní riziko.

$wgTmpDirectory používá wfTempDir() k ovládání, kam MediaWiki zapisuje dočasné soubory, včetně:

  • Staré a nové dočasné soubory pro externí spustitelné externí moduly rozdílů nakonfigurované pomocí $wgExternalDiffEngine
  • TempFSFile - používá se pro hromadné nahrávání, některé transformace a různé části backendového kódu souboru
  • UID generátoru a uzamčení souborů.
  • Nahrávání z URL
  • Adresář, do kterého CACHE_DBA cache umístí svůj databázový soubor DBA. Lze přepsat pomocí $wgObjectCaches [CACHE_DBA]['dir']. (odstraněno od 1.23)
  • Import aktualizací z XML výpisů
  • SvgHandler - používá se pro transformaci SVG
  • ...

Běžná úskalí

Pokud se vám zobrazuje tato chyba, často je příčinou nesprávné nastavení pro $wgTmpDirectory:

Warning: rename(/tmp/l10n_cache-en.cdb.tmp.335721450,/tmp/l10n_cache-en.cdb): Operation not permitted in /.../vendor/wikimedia/cdb/src/Writer/DBA.php on line 59

Fatal exception of type MWException: Warning: dba_close(): supplied resource is not a valid DBA identifier resource in /.../vendor/wikimedia/cdb/src/Writer/DBA.php on line 54

Fatal error: Uncaught Cdb\Exception: Unable to move the new CDB file into place. in /.../vendor/wikimedia/cdb/src/Writer/DBA.php:60 

Řešením je nastavit $wgTmpDirectory na složku, do které ve skutečnosti může zapisovat uživatel webového serveru.

Někdy je užitečné mít samostatné adresáře pro webový server a uživatele CLI, pokud vyžadují různá oprávnění. Například:

$wgTmpDirectory = $IP . '/images/tmp-' . php_sapi_name();

Další informace získáte na stránce úkol T126736!

Použití v nepodporovaných verzích MediaWiki

Verze MediaWiki:
1.19

Cesta k dočasnému adresáři. Když používáte CACHE_DBA jako svůj $wgMainCacheType , umožňuje vám to vybrat, který adresář se použije.

Poznámky pod čarou

Související odkazy