Příručka:$wgLocalFileRepo

This page is a translated version of the page Manual:$wgLocalFileRepo and the translation is 100% complete.
Soubory a nahrávání souborů: $wgLocalFileRepo
Struktura jediného úložiště pro místní úložiště.
Zavedeno od verze:1.11.0 (r22580)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(pole)
Výchozí hodnota:viz níže

Podrobnosti

Tato konfigurace slouží k přizpůsobení místního (primárního) úložiště souborů, které MediaWiki používá. Většina uživatelů jej nebude chtít přizpůsobovat nebo si ho přizpůsobí nepřímo prostřednictvím jiných proměnných, jako je $wgUploadDirectory .

Složitější nastavení mohou vyžadovat přizpůsobení této proměnné. Pokud například chcete použít vlastní souborový backend, abyste mohli replikovat úložiště souborů mezi více datovými centry.

Vlastnosti požadované pro všechna úložiště

class
Název třídy pro úložiště. Může pocházet z jádra nebo rozšíření. Základní třídy úložiště jsou FileRepo, LocalRepo, ForeignDBRepo. (FSRepo je také podporováno pro zpětnou kompatibilitu.)
name
Mělo by být nastaveno na 'local'.
backend
Název backend souboru (viz $wgFileBackends ). Pro $wgLocalFileRepo a $wgForeignFileRepos je název automaticky vygenerován v Setup.php , pokud není definován.

Obecné parametry pro třídu LocalRepo

Name Description Default
zones Konfigurace, kam ukládat soubory (různé zóny jako veřejné nebo smazané). Pole popisů zón obsahujících: container, url, directory, urlsByExt. Některé další možnosti konfigurace mohou ve specifických případech tuto možnost přepsat
url Základní veřejná URL
hashLevels Počet úrovní adresáře pro rozdělení souborů na základě hash (informace viz $wgHashedUploadDirectory )
deletedHashLevels Přepsání 'hashLevels' pro zónu "deleted".
thumbScriptUrl Adresa URL pro thumb.php (volitelné, nedoporučuje se)
transformVia404 Zda přeskočit transformaci mediálního souboru při analýze a místo toho se spolehnout na obslužnou rutinu 404.
thumbProxyUrl Adresa URL, kam se mají odesílat požadavky thumb.php proxy. To se také používá interně pro vzdálené náhledy nahraných souborů. Příklad: http://127.0.0.1:8888/wiki/dev/thumb/
thumbProxySecret Volitelná hodnota hlavičky X-Swift-Secret pro použití v požadavcích na thumbProxyUrl
disableLocalTransform Do not resize images on local machine, but instead use some other system to do so
initialCapital Ekvivalent $wgCapitalLinks , určuje, zda názvy souborů implicitně začínají velkým písmenem. Současná implementace může poskytovat nesprávné odkazy na stránku s popisem, pokud se místní $wgCapitalLinks a initialCapital neshodují.
pathDisclosureProtection Může být 'paranoid' pro odstranění všech parametrů z chybových zpráv, 'none' pro ponechání cest beze změny nebo 'simple' pro nahrazení cest zástupnými symboly. Výchozí pro LocalRepo je 'simple'.
fileMode Používá FileBackend k nastavení unixových oprávnění pro vytvořené soubory. 0644
directory Používá FileBackend k určení nahrávacího adresáře
thumbDir Základní adresář miniatur (pokud není přepsán direktivou zóny)
thumbUrl Základní adresa URL miniatury (pokud není přepsána direktivou zóny)
isPrivate Je toto repo soukromé (např. je to soukromé repo). Jsou podniknuty kroky k zamezení přímého přístupu, ale nemusí to stačit, a přesto byste se měli ujistit, že soubory nejsou někde obsluhovány webovým serverem.
useJsonMetadata Ukládejte serializovaná metadata jako JSON namísto php-serializovaného formátu. false (1.38)/
true (1.39+)
useSplitMetadata Ukládejte velké kusy FileMetadata v externím úložišti. Některé soubory mají celou textovou vrstvu jako metadata, což může způsobit problémy s pamětí, pokud jsou uloženy přímo v souboru. false
splitMetadataThreshold Práh, nad kterým by se položky metadat měly rozdělit do externího úložiště. 1000
updateCompatibleMetadata Automaticky znovu vytvořit metadata souboru, pokud se zjistí, že metadata jsou zastaralá. false
reserializeMetadata Automaticky změnit formát metadat (např. na JSON) nebo jej rozdělit do samostatného úložiště, pokud je detekován podle potřeby. false


Výchozí hodnota

Tento kód v Setup.php generuje výchozí hodnotu pro $wgLocalFileRepo na základě hodnot jiných konfiguračních nastavení:

if ( !$wgLocalFileRepo ) { $wgLocalFileRepo = [ 'class' => LocalRepo::class, 'name' => 'local', 'directory' => $wgUploadDirectory , 'scriptDirUrl' => $wgScriptPath , 'url' => $wgUploadBaseUrl  ? $wgUploadBaseUrl . $wgUploadPath  : $wgUploadPath, 'hashLevels' => $wgHashedUploadDirectory  ? 2 : 0, 'thumbScriptUrl' => $wgThumbnailScriptPath , 'transformVia404' => !$wgGenerateThumbnailOnParse , 'deletedDir' => $wgDeletedDirectory , 'deletedHashLevels' => $wgHashedUploadDirectory ? 3 : 0 ]; }

Související odkazy