Příručka:$wgGroupPermissions

This page is a translated version of the page Manual:$wgGroupPermissions and the translation is 98% complete.
Uživatelská práva, řízení přístupu a monitorování: $wgGroupPermissions
Slouží k nastavení přístupových práv pro skupiny a uživatele v těchto skupinách.
Zavedeno od verze:1.5.0 (r9367)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(Komplexní pole booleovských hodnot.)
Výchozí hodnota:Viz níže.

Podrobnosti

$wgGroupPermissions je dvourozměrné pole indexované skupinou uživatelů a dostupnými oprávněními. Hodnota může být buď true pro udělení oprávnění, nebo false, pokud by nemělo být uděleno.

Tato oprávnění, která jsou udělována pomocí $wgGroupPermissions, jsou vždy kumulativní. Pokud je uživatel členem různých skupin, pak uživatel získá právo, pokud je uděleno alespoň jedné z těchto skupin, i když není uděleno jejich ostatním skupinám. Jinými slovy, pokud má jedna z uživatelských skupin právo, pak není možné právo odebrat pomocí $wgGroupPermissions. Místo toho použijte ke zrušení oprávnění $wgRevokePermissions .

When updating $wgGroupPermissions and you are using OAuth or bot passwords for external systems, you should also make corresponding updates to $wgGrantPermissions .

Příklad

$wgGroupPermissions['user']['edit'] = true;

To dává všem registrovaným uživatelům možnost upravovat stránky.

Vlastní skupiny uživatelů

Můžete také definovat své vlastní skupiny uživatelů. Názvy skupin uživatelů nesmí být delší než 255 znaků.[1] Skupiny, které byly definovány buď ve výchozím nastavení nebo v LocalSettings.php , mohou být přiřazeny uživatelům prostřednictvím rozhraní wiki Special:Userrights.

Příklad (do REL 1.24 nebo v $1)

# Začněte přiřazením výchozích oprávnění ze skupiny "autoconfirmed" (automaticky potvrzeno)
$wgGroupPermissions['trustworthy'] = $wgGroupPermissions['autoconfirmed'];
# Přidejte oprávnění ze skupiny "bot"
$wgGroupPermissions['trustworthy'] = array_merge(
    $wgGroupPermissions['trustworthy'],
    $wgGroupPermissions['bot']
    );
# Nyní upravte tato práva:
$wgGroupPermissions['trustworthy']['delete'] = true;
$wgGroupPermissions['trustworthy']['protect'] = true;
$wgGroupPermissions['trustworthy']['patrol'] = true;

Vznikne tak skupina zvaná "trustworthy" (důvěryhodná).

Nyní přidejte do wiki pro "důvěryhodnou" skupinu čitelná jména pro vaši nově vytvořenou skupinu, např. na stránce "MediaWiki:Skupina-důvěryhodný" v množném čísle "Důvěryhodní editoři" a na stránce "MediaWiki:Důvěryhodný-člen skupiny" v jednotném čísle "Důvěryhodný editor". Toto je volitelný, ale doporučený krok.

Uživatelé této skupiny mají stejná oprávnění jako uživatelé ze skupin "autoconfirmed" a "bot". Navíc budou moci mazat a chránit stránky a hlídat úpravy.

Podrobnou dokumentaci naleznete na stránce Příručka:Uživatelská práva .

  Varování: Funkčnost znepřístupnění konkrétních stránek nebyla z hlediska zabezpečení rozsáhle testována. Použití na vlastní nebezpečí!

Výchozí hodnoty

Výchozí hodnoty se liší od verze k verzi. Ten, který se vztahuje na vaše nastavení MediaWiki, můžete najít v DefaultSettings.php . Pro více informací navštivte Příručka:Uživatelská práva .

Použití rozšířeními

Některá rozšíření, jako například RenameUser nebo CheckUser , přidávají nová práva, která lze konfigurovat a přidělovat stejným způsobem.

Příklady

Od REL 1.25 na extension.json :

Verze MediaWiki:
1.25
Gerrit change 166705

Přidělení nového oprávnění existující skupině

	"GroupPermissions": {
		"user": {
			"edit": true
		}
	},

Přidání nové skupiny

	"GroupPermissions": {
		"trustworthy": {
			"delete": true,
			"protect": true,
			"patrol": true
		}
	},


Související odkazy

Poznámky pod čarou

  1. Viz délka sloupce ug_group v tabulce user_groups .