Příručka:$wgEnableEmail

This page is a translated version of the page Manual:$wgEnableEmail and the translation is 100% complete.
Nastavení e-mailu: $wgEnableEmail
Nastavením na hodnotu true povolíte základní funkce e-mailu.
Zavedeno od verze:1.4.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(boolean)
Výchozí hodnota:true

Podrobnosti

Nastavením na hodnotu true povolíte základní funkce e-mailu.

Informace o konfiguraci odesílání e-mailů naleznete v části Příručka:$wgUser .

Pokud odesílání e-mailu na server nefunguje, podívejte se na Pokyny k odstraňování problémů.

Software místního agenta pro přenos pošty

E-mail MediaWiki téměř jistě nebude fungovat na serverech Windows a může vyžadovat další konfiguraci na serverech Linux. Chcete-li odesílat poštu z vašeho místního serveru, je vyžadována funkční konfigurace agenta přenosu zpráv (MTA). Běžným místním softwarem agenta pro přenos pošty pro odesílání zpráv v systémech Linux jsou Postfix, Sendmail nebo Exim.

Jakmile je nainstalován místní agent pro přenos pošty, musíte v souboru php.ini nastavit proměnnou sendmail_path tak, aby ukazovala na správný spustitelný soubor softwaru vašeho poštovního serveru. Viz PHP dokumentace.

Externí poskytovatelé e-mailu

Alternativně můžete použít $wgSMTP k připojení MediaWiki k externímu poskytovateli e-mailu za účelem odesílání pošty (například Google Gmail).

Poskytovatelé hostingu

Zdá se, že někteří poskytovatelé hostingu (například Hostmonster) kontrolují, zda jsou "From:" a "Return-Path:" pravé, aby zabránili spammerům v používání jejich účtů.

  • Zjistěte, jaký je správný odesílatel, např. návštěvou stránky PHP obsahující následující kód a kontrolou e-mailu, který obdržíte:
<?php
mail("my.private.address@example.com","My subject","My message body");
?>
  • Předpokládejme, že e-mail v předchozím bodě přišel z "exampleAccountName@myHost.example.com". Změňte následující proměnné v LocalSettings.php:
$wgEmergencyContact = "exampleAccountName@myHost.example.com";
$wgPasswordSender   = "exampleAccountName@myHost.example.com";

Z akázání e-mailu

Chcete-li zakázat e-mail, v LocalSettings.php změňte výchozí:

$wgEnableEmail = true;

do

$wgEnableEmail = false;

Související odkazy