راهنما:بخش جدید

This page is a translated version of the page Help:New section and the translation is 20% complete.
PD توجه: شما در هنگام ویرایش این صفحه، موافق با انتشار مشارکت‌هایتان تحت CC0 هستید. صفحه‌های راهنمای مالکیت عمومی را برای اطلاعات بیشتر ببینید. PD

New section is a special page that makes it easier to link to editing a new section on a page.

When used on a global user page, this wikilink, contrary to an external link, creates a new section on a local page.