Mở rộng:SimpleMathJax

This page is a translated version of the page Extension:SimpleMathJax and the translation is 45% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어
Cẩm nang phần mở rộng MediaWiki
OOjs UI icon advanced.svg
SimpleMathJax
Trạng thái phát hành: ổn định
Cài đặt Tag
Mô tả Cho phép hiển thị các công thức toán học sử dụng MathJax với phong cách toán học MediaWiki
Tác giả jmnote, vedmaka, jamesmontalvo3, badshah400
Phiên bản 0.7.3 (2018-04-01)
MediaWiki 1.25+
Database changes Không
Giấy phép GNU General Public License 3.0
Tải xuống
README
Ví dụ zetawiki.com

 • $wgSmjSize
 • $wgSmjUseCDN
 • $wgSmjUseChem
 • $wgSmjInlineMath
Check usage and version matrix.

Extension SimpleMathJax cho phép MathJax , một thư viện JavaScript, cho sắp chữ công thức TeX trong MediaWiki bên trong môi trường toán học . This extension will load resources from cdnjs.cloudflare.com on all wiki pages that have math or chem tags.

<math>E=mc^2</math>
Ưu điểm
 • Đơn giản
 • Nhẹ (dung lượng)
 • Hỗ trợ UTF-8
 • Xem trên điện thoại di động OK
 • Thiết lập kích thước Font
 • MediaWiki Style! Xem tại mẫu.

Cài đặt

Dành cho những người đang dùng MediaWiki 1.24 trở xuống:

Những chỉ dẫn bên trên diễn tả cách mới để cài phần mở rộng này sử dụng wfLoadExtension().

Nếu bạn muốn cài đặt phần mở rộng này trong những phiên bản cũ hơn, thay vì wfLoadExtension( 'SimpleMathJax' );, bạn cần dùng:

require_once "$IP/extensions/SimpleMathJax/SimpleMathJax.php";

Or you can git clone.

$ git clone https://github.com/jmnote/SimpleMathJax.git

If you want to use not CDN but local mathjax scripts, you can use git clone recursive. ( In most cases, CDN is much faster than your server. )

$ git clone --recursive https://github.com/jmnote/SimpleMathJax.git

SimpleMathJax is meant to be used as an alternative to the Math extension. If the Math extension is installed it may take precedence and cause SimpleMathJax to not work. The SimpleMathJax extension is the only thing you need to start rendering equations.

Cài đặt cấu hình

Các biến sau đây có thể được định nghĩa trong LocalSettings.php sau khi gọi require_once "$IP/extensions/SimpleMathJax/SimpleMathJax.php";. Chú ý rằng đối với một trang web đơn giản thêm$wgSimpleMathJaxSize = 120; có lẽ bạn phải cần làm cho nó Just Work™.

Version Thiết lập tên Giá trị mặc ​​định Miêu tả
0.6.1+ $wgSmjSize 110 Kích thước font chữ mặc định cho SimpleMathJax ; mặc định là 100
0.6.1+ $wgSmjInlineMath [] can add some additional inlineMath symbols pairs
0.7.0+ $wgSmjUseCDN true Using CDN or Local resource
0.7.0+ $wgSmjUseChem true enable <chem> tags
( defaults to use chem tags )
0.7.4+ wgSmjShowMathMenu false Make MathJax context menu available
0.6.1 $wgSmjDisableChem false removed
(replaced by $wgSmjUseChem)
0.6.1 $wgSmjScripts ['//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.2/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML',
'//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.2/extensions/TeX/mhchem.js']
removed
(replaced by $wgSmjUseCDN)
can use local or another remote scripts
( defaults to use cloudflare CDN )
0.6 $wgSimpleMathJaxSize 125 removed
(replaced by $wgSmjSize)
0.6 $wgSimpleMathJaxUseCDN true removed
(replaced by $wgSmjScripts)
0.6 $wgSimpleMathInlineMath [] removed
(replaced by $wgSmjInlineMath)

If you want to change font size, set $wgSmjSize like below.

wfLoadExtension( 'SimpleMathJax' );
$wgSmjSize = 150;

If you want to enable some additional inlineMath symbol pairs, set $wgSimpleMathJaxInlineMath like below.

wfLoadExtension( 'SimpleMathJax' );
$wgSmjInlineMath = [ [ "$", "$" ], [ "\\(", "\\)" ] ];

If you want to use local module, set $wgSmjUseCDN like below.

wfLoadExtension( 'SimpleMathJax' );
$wgSmjUseCDN = false;

Making SimpleMathJax work with live preview

In order to have the live preview in the editor show rendered math output instead of raw LaTeX source code, add the following to your MediaWiki:Common.js:

function waitForMathJax($content) {
 if (typeof MathJax === 'undefined') {
  setTimeout(function () { waitForMathJax($content); }, 1000);
 } else {
  MathJax.Hub.Queue(["Typeset", MathJax.Hub, $content[0]]).execute();
 }
}

mw.hook('wikipage.content').add(waitForMathJax);

Mẫu

So sánh
Các ví dụ khác

Xem thêm

External links