Extension:Echo/echo notification table

This page is a translated version of the page Extension:Echo/echo notification table and the translation is 100% complete.

Bir bildirim, belirli bir olay hakkında bilgilendirilen bir kullanıcıya verilen addır. Aynı olay hakkında birden fazla kullanıcıya bildirim gönderilebilir.

Alanlar

notification_event

echo_event.event_id anahtarı

notification_user

user.user_id anahtarı

notification_timestamp

Bildirim oluşturulduğunda zaman damgası

notification_read_timestamp

Kullanıcı bildirimi okuduğunda zaman damgası veya okunmamışsa null

notification_bundle_hash

Benzer bildirimleri bir araya getirmek için karma. Birlikte gruplanabilen bildirimler aynı karmaya sahip olacaktır

Şema özeti

MediaWiki sürümü:
1.33
mysql> describe echo_notification;
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field              | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| notification_event        | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_user        | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_timestamp      | binary(14)    | NO  |   | NULL  |    |
| notification_read_timestamp   | binary(14)    | YES |   | NULL  |    |
| notification_bundle_hash     | varbinary(32)  | NO  |   | NULL  |    |
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
MediaWiki sürümleri:
1.22 – 1.32
mysql> describe echo_notification;
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field              | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| notification_event        | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_user        | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_timestamp      | binary(14)    | NO  |   | NULL  |    |
| notification_read_timestamp   | binary(14)    | YES |   | NULL  |    |
| notification_bundle_base     | tinyint(1)    | NO  |   | 1    |    |
| notification_bundle_hash     | varbinary(32)  | NO  |   | NULL  |    |
| notification_bundle_display_hash | varbinary(32)  | NO  |   | NULL  |    |
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
MediaWiki sürümleri:
1.20 – 1.21
mysql> describe echo_notification;
+-----------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| notification_event     | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_user      | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_timestamp   | binary(14)    | NO  |   | NULL  |    |
| notification_read_timestamp | binary(14)    | YES |   | NULL  |    |
+-----------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+