Rozšíření:Echo/Tabulka echo_notification

This page is a translated version of the page Extension:Echo/echo notification table and the translation is 100% complete.

Notifikace, je upozornění uživatele, které je reakcí na určitou událost. O stejné události tak může být informováno víc uživatelů najednou.

Pole

notification_event

Klíčováno na echo_event.event_id

notification_user

Klíčováno na user.user_id

notification_timestamp

Časové razítko okamžiku, kdy byla notifikace vytvořena

notification_read_timestamp

Časové razítko okamžiku, kdy uživatel notikaci přečetl. Dokud přečtěna není je hodnota null.

notification_bundle_hash

Hash, přes který lze sdružovat do skupin notifikace stejného typu. Notifikace, které lze spojit do jedné skupiny se stejným hash klíčem

Schéma tabulky

Verze MediaWiki:
1.33
mysql> describe echo_notification;
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field              | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| notification_event        | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_user        | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_timestamp      | binary(14)    | NO  |   | NULL  |    |
| notification_read_timestamp   | binary(14)    | YES |   | NULL  |    |
| notification_bundle_hash     | varbinary(32)  | NO  |   | NULL  |    |
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.22 – 1.32
mysql> describe echo_notification;
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field              | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| notification_event        | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_user        | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_timestamp      | binary(14)    | NO  |   | NULL  |    |
| notification_read_timestamp   | binary(14)    | YES |   | NULL  |    |
| notification_bundle_base     | tinyint(1)    | NO  |   | 1    |    |
| notification_bundle_hash     | varbinary(32)  | NO  |   | NULL  |    |
| notification_bundle_display_hash | varbinary(32)  | NO  |   | NULL  |    |
+----------------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.20 – 1.21
mysql> describe echo_notification;
+-----------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| notification_event     | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_user      | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| notification_timestamp   | binary(14)    | NO  |   | NULL  |    |
| notification_read_timestamp | binary(14)    | YES |   | NULL  |    |
+-----------------------------+------------------+------+-----+---------+-------+