Rozšíření:CentralAuth

This page is a translated version of the page Extension:CentralAuth and the translation is 100% complete.
Základní informace k tomuto rozšíření MediaWiki
CentralAuth
Stav rozšíření: stabilní
Zavádění Identita uživatele , Databáze , Speciální stránka , API
Popis Umožňuje sloučit účty do globálních účtů
Napsal(i) Brooke Vibberdiskuse
Zásady kompatibility Vydání snímků následuje MediaWiki. Hlavní vývojová větev není zpětně kompatibilní.
MediaWiki >= 1.42
Změny v databázi Ano
Tabulky globalnames
localnames
globaluser
localuser
global_user_groups
global_group_permissions
wikiset
global_group_restrictions
renameuser_status
renameuser_queue
users_to_rename
global_edit_count
global_user_autocreate_serial
Licence GNU General Public License 2.0 nebo pozdější
Zdrojový kód
 • $wgCentralAuthAutoLoginWikis
 • $wgCentralAuthCookies
 • $wgCentralAuthIpoidDenyAccountCreationTunnelTypes
 • $wgCentralAuthIpoidCheckAtAccountCreationLogOnly
 • $wgCentralAuthEnableGlobalRenameRequest
 • $wgCentralAuthIpoidRequestTimeoutSeconds
 • $wgCentralAuthCookiePath
 • $wgCentralAuthRC
 • $wgCentralAuthIpoidCheckAtAccountCreation
 • $wgCentralAuthGlobalBlockInterwikiPrefix
 • $wgCentralAuthAutoMigrateNonGlobalAccounts
 • $wgCentralAuthIpoidUrl
 • $wgCentralAuthDatabase
 • $wgCentralAuthDryRun
 • $wgCentralAuthAutoMigrate
 • $wgCentralAuthTokenSessionTimeout
 • $wgCentralAuthSessionCacheType
 • $wgGlobalRenameDenylist
 • $wgCentralAuthOldNameAntiSpoofWiki
 • $wgCentralAuthLoginIcon
 • $wgCentralAuthStrict
 • $wgCentralAuthReadOnly
 • $wgCentralAuthLoginWiki
 • $wgCentralAuthIpoidDenyAccountCreationRiskTypes
 • $wgCentralAuthGlobalPasswordPolicies
 • $wgCentralAuthWikisPerSuppressJob
 • $wgCentralAuthCookieDomain
 • $wgCentralAuthPrefsForUIReload
 • $wgCentralAuthAutoCreateWikis
 • $wgCentralAuthCookiePrefix
 • centralauth-createlocal
 • centralauth-merge
 • centralauth-unmerge
 • centralauth-lock
 • centralauth-suppress
 • globalgrouppermissions
 • globalgroupmembership
 • centralauth-rename
Čtvrtletní stahování 54 (Ranked 90th)
Přeložte rozšíření CentralAuth, používá-li lokalizaci z translatewiki.net
Problémy Otevřené úkoly · Nahlásit chybu

CentralAuth umožňuje sloučení několika existujících samostatných systémů účtů do jednoho globálního systému účtů.

Varování Varování: CentralAuth byl navržen speciálně pro projekty Wikimedie, které již měly miliony účtů, které bylo třeba sloučit do globální tabulky.

Pokud zakládáte novou wiki farmu od nuly a nepotřebujete slučovat stávající účty do globální tabulky, je mnohem snazší nastavit globální účty pomocí $wgSharedDB , než pomocí CentralAuth.[1][2]

$wgSharedDB je však užitečný pouze pro předcházení konfliktům při vytváření uživatelských jmen a nezpracovává nic, jako je univerzální přihlášení (místo toho se uživatelé musí přihlásit ke každé wiki) nebo práva a správa účtů napříč clustery. Toto rozšíření poskytuje uvedenou funkcionalitu za cenu složitosti.

Pokud nakonec použijete toto rozšíření na wiki třetí strany, je pravděpodobné, že budete muset řešit složité problémy, které k vyřešení potenciálně vyžadují ponoření se do zdrojového kódu.

Byl jsi varován.

Instalace

Předpoklady použití CentralAuth naleznete v části založení níže. Až budete připraveni aktivovat CentralAuth, postupujte podle těchto pokynů:

 1. Nainstalujte Extension:AntiSpoof , protože je to povinná závislost.
 2. Stáhněte si nejnovější snímek a rozbalte jej do svého adresáře extensions.
 3. Vyberte databázi a vytvořte databázové tabulky CentralAuth. Můžete použít existující databázi nebo vytvořit novou. Rozšíření ve výchozím nastavení používá databázi s názvem centralauth (viz $wgCentralAuthDatabase níže). Použijte tuto databázi a poté spusťte tables-generated.sql.
  • Pokud používáte Extension:AntiSpoof , budete muset vytvořit globální tabulku spoofuser (k blokování nových uživatelských jmen, která vypadají podobně jako stávající uživatelská jména na jakékoli wiki). Jedním ze způsobů, jak to udělat, je vypsat tabulku spoofuser z místní databáze wiki a importovat ji do nové $wgCentralAuthDatabase.
 4. Přidejte wfLoadExtension( 'CentralAuth' );LocalSettings.php pro každou z vašich wikin nebo v jiném souboru PHP, který je součástí LocalSettings.php na každé z vašich wikin.
 5. Rozšíření by nyní mělo být aktivní.

Vytvoření nové databáze

Zde jsou ukázkové příkazy shellu a SQL pro vytvoření databáze centralauth, zkopírování tabulky spoofuseru do ní a migraci stávajících uživatelských dat do ní. Nahraďte $wgDBname a $wgDBuser hodnotami pro vaši vlastní instalaci wiki.

Vytvořte novou databázi (Nezapomeňte, že tento krok je volitelný, můžete místo toho použít některou ze svých stávajících databází, v takovém případě přejděte ke kroku vytvoření tabulek):

$ cd extensions/CentralAuth
$ mysql -u root -p
(zadejte heslo pro uživatele root SQL)
CREATE DATABASE centralauth;
USE centralauth;
GRANT all on centralauth.* to '$wgDBuser'@'localhost';
quit

Spouštění skriptů údržby

Následující předpokládá, že váš současný pracovní adresář je vaše instalace MediaWiki (ne váš adresář CentralAuth). Vytvořte centrální autentizační tabulky (preferováno je použití sql.php ).

php maintenance/run.php sql --wikidb centralauth extensions/CentralAuth/schema/<db_typ>/tables-generated.sql

Pokud je nainstalován AntiSpoof, vytvořte tabulku s jeho pomocí (Alternativně můžete zkopírovat existující tabulku AntiSpoof, pokud chcete zachovat předchozí položky):

php maintenance/run.php sql --wikidb centralauth extensions/AntiSpoof/sql/<db_typ>/tables-generated.sql

Spusťte skripty migrace uživatelů

$ php maintenance/run.php CentralAuth:migratePass0.php
$ php maintenance/run.php CentralAuth:migratePass1.php

Aktualizace

CentralAuth je navržen pro velké wiki farmy, které spouštějí aktualizace databází ručně, aby umožnily upgrady bez prostojů. Z tohoto důvodu nebude databáze CentralAuth aktualizována obvyklým procesem upgradu. Od uživatelů třetích stran se očekává, že budou sledovat vývoj CentralAuth a místo toho migrace databáze aplikovat ručně.

Nastavení

  Varování: Centrální přihlašovací wiki je vyžadována, pokud chcete mít univerzální přihlášení přes různé primární domény (tj. pokud vaše wikiny nejsou pod subdoménami stejné domény). Podrobnosti najdete níže.

Nejprve budete muset nakonfigurovat svou wiki rodinu pomocí $wgConf , jinak nebude možné CentralAuth pro vaši rodinu wiki použít. To zahrnuje nastavení $wgLocalDatabases a přiřazení $wgConf->wikis a $wgConf->settings (minimum je $wgCanonicalServer , $wgServer a $wgArticlePath ). Postupujte pečlivě podle příkladů. Pokud vytváříte novou rodinu wiki, mějte na paměti, že může být snazší, pokud databáze pro wikiny v každé skupině mají stejnou příponu (např. hypotetické databáze enwiki, dewiki, frwiki atd., týkající se wikin patřících do stejné skupina, všechny mají příponu "wiki").

Po instalaci rozšíření musíte shromáždit některá data v databázi CentralAuth. Abyste mohli zpětně nastavit globální účty, budete muset spustit skripty migratePass0.php a migratePass1.php. První z nich ukládá informace o vašich wiki v databázi CentralAuth, zatímco druhý používá automatickou heuristiku migrace ke generování globálních účtů. Uživatel může sloučit své účty ručně pomocí Special:MergeAccount. Pro testovací účely lze použít suché běhy.

Chcete-li povolit globální skupiny, budete muset provést záznam do tabulky global_group_permissions ve vaší databázi CentralAuth s ggp_group='steward' a (pro přístup k rozhraní pro správu skupiny) ggp_permission=globalgrouppermissions. Ukázkový dotaz, který se doporučuje použít, je:

INSERT INTO global_group_permissions (ggp_group,ggp_permission) VALUES ('steward','globalgrouppermissions'), ('steward','globalgroupmembership');

Then, promote some users into stewards:

INSERT IGNORE INTO global_user_groups (gug_user, gug_group) VALUES ((SELECT gu_id FROM globaluser WHERE gu_name='Admin'), 'steward');

Existují různá nastavení, která můžete chtít upravit (např. zda poskytnout jednotné přihlášení v celé doméně), uvedená v CentralAuth.php. Zejména budete chtít přepsat výchozí hodnotu $wgCentralAuthDatabase, pokud se vaše databáze CentralAuth jmenuje jinak než 'centralauth'. Ujistěte se, že jste za řádek wfLoadExtension v LocalSettings.php vložili tato nastavení, např.:

wfLoadExtension( 'CentralAuth' );
$wgCentralAuthDatabase = 'mycentralauthdatabase';

Chování "SUL2"

  Varování: Vzhledem k tomu, že všichni přihlášení uživatelé budou mít relaci v centrální přihlašovací wiki, doporučujeme vám nastavit novou wiki s co nejmenším počtem nainstalovaných rozšíření (bez použití existující wiki pro tento účel). Tím se sníží riziko zranitelnosti XSS.
  Varování: Univerzální přihlášení může být v novějších verzích prohlížeče Google Chrome nefunkční kvůli zásadám souborů cookie SameSite. Chcete-li to opravit, musíte přidat:
$wgCookieSameSite = "None";
$wgUseSameSiteLegacyCookies = true;
Kromě toho byste měli své stránky provozovat pod HTTPS.

V červenci 2013 WMF změnil svůj přístup k přihlašování uživatelů do více wikin. Když je nakonfigurován pro tento nový přístup, po úspěšném přihlášení a vytvoření účtu se CentralAuth přesměruje na Special:CentralLogin/start?token=somevalue na "centrální přihlašovací wiki", která nastaví cookies na této wiki a poté přesměruje zpět na přihlášenou wiki. Vynechá stránku "Úspěšné přihlášení/vytvoření účtu", místo toho přesměruje zpět na stránku "návratu", na které byl uživatel původně. Do zápatí této stránky umístí obrázky o rozměrech 1 x 1 pixel místo ikon dříve používaných na stránce "Úspěšné přihlášení/vytvoření účtu".

Nastavení pro toto jsou zhruba

# Obecná konfigurace CentralAuth
$wgCentralAuthCookies = true;
$wgCentralAuthDatabase = 'centralauthDatabaseName'; // výchozí je 'centralauth'
$wgCentralAuthAutoMigrate = true;
#$wgCentralAuthCookieDomain = '.example.org';
$wgCentralAuthAutoLoginWikis = array(
  # Mapování z názvu domény na wiki id, aby se ostatní wiki automaticky přihlašovaly
);

# Aktivuje přesměrování na "centrální přihlašovací wiki"
$wgCentralAuthLoginWiki = 'WikiIdOfLoginWiki';

$wgCentralAuthLoginWiki je id (obvykle název databáze) wiki, na kterou se CentralAuth přesměruje při přihlášení a vytvoření účtu.

Problémy s mezipamětí

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat memcached. Pokud máte pouze jeden server, mohou také fungovat mezipaměti akcelerátoru (CACHE_ACCEL) jako APCu, ale nepoužívejte je, pokud máte více serverů. Pokud nemáte nastavenou mezipaměť (tj. CACHE_NONE) pro $wgMainCacheType nebo používáte CACHE_DB, musíte se ujistit, že všechny vaše wiki používají stejnou tabulku mezipaměti.

Ve výchozím nastavení bude každá wiki ve vaší wiki farmě používat tabulku objectcache ve své vlastní databázi (s vlastní předponou db), když je $wgMainCacheType nastaveno na CACHE_NONE nebo CACHE_DB. Aby to fungovalo s CentralAuth, musíme říci wikinám, aby používali centrální tabulku mezipaměti.

Pokud chcete vytvořit centrální mezipaměťovou tabulku v databázi centralauth (a za předpokladu, že jedna z vašich stávajících wikin má název databáze enwiki), spusťte kód jako následující a zkopírujte tabulku do vaší druhé databáze:

CREATE TABLE centralauth.objectcache LIKE enwiki.objectcache

Poté přidejte následující konfiguraci do všech wikin, abyste jim řekli, aby používali centrální tabulku místo své vlastní tabulky:

$wgSharedDB   = 'centralauth'; // nebo jakoukoli databázi, kterou používáte pro centrální data
$wgSharedTables = array( 'objectcache' ); // nezapomeňte nejprve zkopírovat strukturu tabulky do centrální databáze
$wgCentralAuthSessionCacheType = CACHE_DB; // řekne mediawiki, aby používala databázi objectcache pro centrální ověřování.

HTTP a HTTPS

Od roku 2023 CentralAuth nepodporuje wikiny s HTTP/HTTPS se smíšeným protokolem, pouze wikiny s čistým HTTPS (s $wgForceHTTPS nastaveným na true) a wikiny s čistým HTTP (primárně pro místní testování).phab:T348852

Konfigurace

Nastavení konfigurace v CentralAuth.php
parametr výchozí komentář
$wgCentralAuthDatabase 'centralauth' Název databáze, ve které uchováváte data centrálního ověřování.

Pokud toto není na primárním připojení k databázi, nezapomeňte také nastavit $wgDBservers, abyste měli položku s nastavením groupLoads pro skupinu 'CentralAuth'. Alternativně můžete použít $wgLBFactoryConf k nastavení objektu LBFactoryMulti.

Chcete-li použít databázi s předponou tabulky, nastavte tuto proměnnou na "{$database}-{$prefix}".

$wgCentralAuthAutoMigrate false Pokud je true, stávající nepřipojené účty budou automaticky migrovány, pokud je to možné, při prvním přihlášení.

Jakýkoli nově vytvořený účet bude nutné připojit.

Pokud je false, nepřipojené účty nebudou obtěžovány, pokud se individuální účet nepřihlásil k migraci.

$wgCentralAuthAutoMigrateNonGlobalAccounts false Pokud je true, existující nepřipojené účty, kde neexistuje žádný globální účet, budou porovnány, aby se zjistilo, zda lze provést sloučení na základě hesel a e-mailů bez kolize (všechny účty se sloučí).

To bylo dříve kontrolováno $wgCentralAuthAutoMigrate

$wgCentralAuthStrict false Pokud je true, zbývajícím nepřipojeným účtům bude zakázáno se přihlásit, dokud nebudou vyřešeny.
$wgCentralAuthDryRun false Pokud je true, sloučení ve skutečnosti nebude možné prostřednictvím rozhraní Special:MergeAccount.
$wgCentralAuthCookies false Je-li true, budou globální soubory cookie relace a tokenu nastaveny spolu s tokeny relace pro wiki a přihlašovacími tokeny, když se uživatelé přihlásí pomocí globálního účtu.

To umožňuje ostatním wikinám ve stejné doméně je transparentně přihlásit.

$wgCentralAuthLoginWiki false Název databáze centrální přihlašovací wiki. Toto je alternativa k přímému nastavení souborů cookie mezi doménami pro každou wiki v $wgCentralAuthAutoLoginWikis. Pokud je nastaveno, wiki s jediným přihlášením bude používat relaci/cookie ke zpracování sjednocených přihlašovacích relací napříč wikinami.

Při přihlášení budou uživatelé přesměrováni na Special:CentralLogin/login stránku přihlašovací wiki a poté přesměrováni zpět na Special:CentralLogin na původní wiki. Během tohoto procesu se nastaví centrální přihlašovací wiki cookie a relace. Když uživatel přistupuje na jiné wikiny, přihlašovací wiki bude zkontrolována pomocí JavaScriptu, aby se zkontroloval stav přihlášení a nastavila se místní relace a soubory cookie.

To vyžaduje $wgCentralAuthCookies.

$wgCentralAuthCookieDomain '' Doména, pro kterou se mají nastavit globální soubory cookie.

Například '.wikipedia.org' pro práci na všech wikipedia.org subdoménách místo pouze na aktuální. Ponechte prázdné, chcete-li nastavit soubor cookie pouze pro aktuální doménu, například pokud jsou všechny vaše wikiny hostovány na stejné subdoméně.

$wgCentralAuthCookiePrefix 'centralauth_' Předpona pro soubory cookie globálního ověřování CentralAuth.
$wgCentralAuthCookiePath '/' Cesta pro soubory cookie globálního ověřování CentralAuth. Tuto proměnnou nastavte, chcete-li omezit soubory cookie na určitou cestu v doméně určené parametrem $wgCentralAuthCookieDomain.
$wgCentralAuthAutoLoginWikis [] Seznam ID wiki, která by měla být volána při přihlášení, aby se pokusila nastavit soubory cookie třetích stran pro stav globální relace.

ID wiki je obvykle název databáze, kromě případů, kdy se používají předpony tabulek, v takovém případě je to název databáze, oddělovač pomlčky a potom předpona tabulky.

To umožňuje farmě s více doménami druhé úrovně nastavit globální relaci na všech z nich klepnutím na jednu wiki z každé domény (en.wikipedia.org, en.wikinews.org atd.).

Provedete to přístupem Special:CentralAutoLogin/start na každé wiki.

Pokud je prázdné, nebudou nalezeny žádné další wikiny.

Klíč by měl být nastaven na název domény cookie.

$wgCentralAuthAutoCreateWikis [] Seznam wiki ID, na kterých by měl být automaticky vytvořen připojený místní účet při vytvoření globálního účtu.

ID wiki je obvykle název databáze, kromě případů, kdy se používají předpony tabulek, v takovém případě je to název databáze, oddělovač pomlčky a potom předpona tabulky.

$wgCentralAuthLoginIcon false Cesta místního souborového systému k ikoně vrácená Special:CentralAutoLogin by měla být 20x20px PNG.
$wgCentralAuthPrefsForUIReload [ 'skin', 'language', 'thumbsize', 'underline', 'stubthreshold', 'showhiddencats', 'justify', 'numberheadings', 'editondblclick', 'editsection', 'editsectiononrightclick', 'usenewrc', 'extendwatchlist' ] Uživatelské předvolby, pro které bychom měli doporučit opětovné načtení stránky po úspěšném centrálním přihlašovacím dotazu.

Pokud potřebujete udělat něco složitějšího než jen $userOptionsLookup->getOption( $user, $pref ) !== $userOptionsLookup->getDefaultOption( $pref ), použijte háček CentralAuthIsUIReloadRecommended.

$wgCentralAuthRC [] Pole nastavení pro odesílání událostí CentralAuth do zdrojů RC.

@example $wgRCFeeds['example'] = array( 'uri' => "udp://localhost:1336", );

$wgCentralAuthWikisPerSuppressJob 10 Velikost wikin zpracovaná v jedné uživatelské úloze potlačení. Mějte na paměti, že jedna wiki vyžaduje ~10 dotazů.
$wgCentralAuthReadOnly false Jako $wgReadOnly, používaný k nastavení rozšíření do režimu pouze pro čtení databáze.

@var bool

$wgCentralAuthEnableGlobalRenameRequest false Značka funkce pro Special:GlobalRenameRequest.

@var bool

$wgCentralAuthGlobalPasswordPolicies [] Globální zásady hesel. Používají se jako zásady místních hesel, používají se nejsilnější pravidla platná pro uživatele. Zásady se mohou vztahovat buď na místní skupinu (pokud je uživatel členem této skupiny na libovolné wiki, zásady se budou vztahovat na tohoto uživatele) nebo na globální skupinu.

@var array

$wgGlobalRenameDenylist null Seznam uživatelů, kteří nebudou moci vytvářet nové požadavky na globální přejmenování prostřednictvím Special:GlobalRenameRequest.

Existují dva způsoby nastavení:

 • Použití wiki stránky: Použijte objekt Title, chcete-li mít wiki stránku (například MediaWiki:GlobalRenameDenylist) jako zakázaný seznam. Wiki stránka musí být seznam s jednou položkou na řádek a musí existovat, jinak Special:GlobalRenameRequest vyvolá MWException.
  Příklad: $wgGlobalRenameDenylist = Title::makeTitle( NS_MEDIAWIKI, 'GlobalRenameDenylist' );.
 • Použití adresy URL: Vložte úplnou adresu URL, která musí vrátit pomocí protokolu HTTP seznam zakázaných uživatelů ve formátu prostého textu (a nic jiného).
  Například s adresou URL odkazující na stránku wiki: $wgGlobalRenameDenylist = "https://yourwiki/yourpath/index.php?title=MediaWiki:GlobalRenameDenylist&action=raw";

Můžete použít přesné názvy nebo regulární výrazy.

@var Title|string|null

$wgCentralAuthGlobalBlockInterwikiPrefix "global" Při globálním omezení uživatele se do všech wikin vloží blok proti tomuto uživateli. CentralAuth nastaví autora těchto bloků jako $wgCentralAuthGlobalBlockInterwikiPrefix>(přezdívka uživatele, který vytvořil omezení). Například pokud $wgCentralAuthGlobalBlockInterwikiPrefix = "Admins";, a Joe omezí Johna, všechny wikiny zobrazí v BlockList blok vůči Johnovi vytvořený Admins>Joem.

@var string

Použití

Umožňuje přihlášení jednoho uživatele (SUL) pomocí systému MediaWiki AuthPlugin. Vytvoření a přihlášení uživatelů se provádí globálně pomocí jedné centrální uživatelské tabulky napříč všemi wikinami. Všimněte si, že místní uživatelské účty jsou automaticky vytvořeny při vytváření/přihlášení účtu.

Toto rozšíření také implementuje globální skupiny uživatelů, do kterých mohou globální účty patřit.

Uživatelská práva

CentralAuth definuje několik nových uživatelských práv:

Uživatelská práva Schopnosti Výchozí skupina Stav
centralauth-createlocal Vynucené vytvoření místního účtu pro globální účet Správci a sysopové Aktivní v MW 1.36+
centralauth-lock Zabránění uživatelům v přihlášení na jakékoli wiki Správci Aktivní
centralauth-suppress Potlačení nebo zobrazení globálních účtů Správci Aktivní
centralauth-rename Přejmenování globálních účtů Správci Aktivní
centralauth-unmerge Zrušení sloučení globálních účtů z místního účtu Správci Aktivní
centralauth-merge Globální sloučení všech účtů CentralAuth Všichni uživatelé Aktivní; obvykle automatické
globalgrouppermissions Spravování oprávnění globálních skupin Globální správci Aktivní; není ve výchozím nastavení přiřazeno místním správcům
globalgroupmembership Úprava členství v globálních skupinách Globální správci Aktivní; není ve výchozím nastavení přiřazeno místním správcům

Funkce

Přihlášení jednoho uživatele (SUL)

Uživatel s účtem na více než jedné wiki může použít Special:MergeAccount k vytvoření svého globálního uživatelského účtu, který pak může být použit na jakékoli wiki. Uživatelé s oprávněním centralauth-unmerge (ve výchozím nastavení přiděleným správcům) mohou vrátit zpět sloučení globálního účtu, kde se všechna hesla resetují zpět na nastavení před sloučením. Uživatelské účty lze nyní také globálně přejmenovávat.

Zamykání a skrývání globálních uživatelů

 
Snímek obrazovky Special:CentralAuth rozhraní na Meta-Wiki, zobrazující zamknout/skrýt rozhraní.

Globální účet může být zamčen nebo skryt uživatelem s oprávněními centralauth-lock a centralauth-suppress, v daném pořadí, které jsou ve výchozím nastavení přiděleny místní skupině 'správci'. Uzamčený globální účet bude okamžitě odhlášen z jakékoli relace na jakékoli wiki, ke které je aktuálně přihlášen. Uživatelské jméno skrytého globálního účtu není viditelné v žádném protokolu kromě globálního protokolu účtu.

Wiki sady

Sada wiki je skupina wikin specifikovaná uživatelem s právem globalgrouppermissions. Sady mohou být opt-in (wiki ve výchozím nastavení nejsou) nebo opt-out (wiki jsou v ní, pokud nejsou odhlášeny).

Globální skupiny uživatelů

Jakmile povolíte globální skupiny uživatelů, jak je popsáno v části instalace, může správce po migraci použít rozhraní Special:GlobalGroupPermissions ke konfiguraci globálních skupin uživatelů a jejich práv. Globální uživatelská skupina je ve výchozím nastavení aktivní na všech wikinách (uživatelé v ní mají svá práva na všech wikinách), pokud skupina nebyla specifikována tak, aby byla aktivní pouze na konkrétní sadě wiki (uživatelé ve skupině mají pouze práva pokud jsou na wiki v sadě). Oprávnění globální skupiny nejsou uvedena na Special:ListUsers, ale místo toho na Special:GlobalUsers. Přiděluje je uživatel s oprávněním globalgroupmembership (ve výchozím nastavení globální skupina stewards) a udělují specifikovaná práva uživateli, i když to lokální práva definovaná $wgGroupPermissions nedělají.

Licencování a stahování

Rozšíření je dostupné pod licencí GNU General Public License 2.0 nebo novější a lze jej stáhnout z Gitu nebo k němu přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče.

Software je poskytován tak, jak je. Aktualizace budou provedeny podle potřeb wikin Wikimedie. Nebo kde se objeví kritická zranitelnost.

API

Podívejte se na stránku Extension:CentralAuth/API .

Poznámky pod čarou

Související odkazy