Extension:Add HTML Meta and Title/pl

This page is a translated version of the page Extension:Add HTML Meta and Title and the translation is 4% complete.
Podręcznik rozszerzeń MediaWiki
Add HTML Meta and Title
Status wydania: niewspierane
Realizacja Znaczniki
Opis Allows for easier SEO (search engine optimization) with MediaWiki.
Autor(zy) Jim Wilson, Dennis Roczek (dennisroczekdyskusja)
Ostatnia wersja 0.7 (2015-09-29)
MediaWiki 1.24+
Zmiany w bazie danych Nie
Licencja Licencja MIT
Pobieranie
‎<seo>
Przetłumacz rozszerzenie Add HTML Meta and Title jeżeli jest dostępne na translatewiki.net

The Add HTML Meta and Title extension allows for easier SEO (search engine optimization) with MediaWiki. It is based in part on the extension MetaKeywordsTag .

When you enter the following in a wiki page:

<seo title="word1,word2" metakeywords="word3,word4" metadescription="word5,word6" google-site-verification="123456789-abfd123456" />

...or the shorter...

<seo title="word1,word2" metak="word3,word4" metad="word5,word6" google-site-verification="123456789-abfd123456" />

...these words are added to the HTML title and meta headers. This makes SEO (search engine optimization) with MediaWiki easier.

For example, the above would become:

<title>word1,word2 - Wiki Name</title>     (the string "word1,word2" replaces page title)
<meta name="keywords" content="word3,word4" />
<meta name="description" content="word5,word6" />
<meta google-site-verification="123456789-abfd123456" />

(These are new meta tags - existing metas are left untouched.)

Installation

 • Pobierz i umieść plik(i) w katalogu o nazwie AddHTMLMetaAndTitle w folderze extensions/.
 • Dodaj poniższy kod na dole twojego pliku LocalSettings.php :
  wfLoadExtension( 'AddHTMLMetaAndTitle' );
  
 • Yes Zrobione – Przejdź do Special:Version na twojej wiki, aby sprawdzić czy rozszerzenie zostało pomyślnie zainstalowane.

Do użytkowników używających wersji MediaWiki 1.30 lub wcześniejszej:

Powyższe instrukcje opisują nowy sposób instalowania tego rozszerzenia z wykorzystaniem wfLoadExtension(). Jeżeli chcesz zainstalować to rozszerzenie we wcześniejszych wersjach (MediaWiki 1.30 i wcześniejsze), zamiast wfLoadExtension( 'AddHTMLMetaAndTitle' ); użyj:

require_once "$IP/extensions/AddHTMLMetaAndTitle/AddHTMLMetaAndTitle.php";

Changelog

v0.7.0
 • added support for PHP CodeSniffer checks.
 • fixed any remaining errors and warnings.
v0.6.0
 • added Google's site verification tag.
v0.5.1
 • modified to work with MW versions 1.1.2 and up (Revision by Mic)
v0.4.0
 • have put $emt=""; in the parseSEO function because I got some nasty PHP notice for an unitialised variable...
v0.2.0
 • added htmlspecialchars() as a filter to the text that is displayed in the title and meta - anything else needed to prevent malicious people? I think no. (If you are an English speaker you may want to use the htmlentities PHP function, which is more restrictive.)
v0.1.0
 • Initial version - everything works.

Zobacz też