Extension:AbuseFilter/abuse filter table

This page is a translated version of the page Extension:AbuseFilter/abuse filter table and the translation is 96% complete.

Alanlar

af_id

Birincil anahtar

af_pattern

Filtrenin kuralları.

af_user

Son değiştiricinin kullanıcı kimliği.

af_user_text

Son değiştiricinin kullanıcı adı.

af_timestamp

Son filtre düzenlemesinin tipik MediaWiki zaman damgası .

af_enabled

Filtrenin etkin olup olmadığı. Öyleyse 1, aksi takdirde 0.

af_comments

Filtre hakkında yorumlar (kural editörünün altında gösterilenler).

af_public_comments

Filtrenin genel adı.

af_hidden

Filtrenin gizli olup olmadığı. Öyleyse 1, aksi takdirde 0.

af_hit_count

Bu filtre tarafından kaydedilen başarı miktarı.

af_throttled

Filtrenin daraltılmış olup olmadığı. Öyleyse 1, aksi takdirde 0.

af_deleted

Filtrenin silinip silinmediği. Öyleyse 1, aksi takdirde 0.

af_actions

Bu filtre için etkinleştirilen eylemlerin virgülle ayrılmış listesi. Örneğin:

disallow,tag

af_global

Filtrenin küresel olup olmadığı. Öyleyse 1, aksi takdirde 0.

af_group

$wgAbuseFilterValidGroups içinde tanımlandığı gibi, bu filtrenin ait olduğu grup.

Şema

mysql> describe abuse_filter;
+--------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| af_id       | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| af_pattern     | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| af_user      | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
| af_user_text    | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |        |
| af_timestamp    | binary(14)     | NO  |   | NULL  |        |
| af_enabled     | tinyint(1)     | NO  |   | 1    |        |
| af_comments    | blob        | YES |   | NULL  |        |
| af_public_comments | tinyblob      | YES |   | NULL  |        |
| af_hidden     | tinyint(1)     | NO  |   | 0    |        |
| af_hit_count    | bigint(20)     | NO  |   | 0    |        |
| af_throttled    | tinyint(1)     | NO  |   | 0    |        |
| af_deleted     | tinyint(1)     | NO  |   | 0    |        |
| af_actions     | varbinary(255)   | NO  |   |     |        |
| af_global     | tinyint(1)     | NO  |   | 0    |        |
| af_group      | varbinary(64)    | NO  | MUL | default |        |
+--------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+

Indexes

+--------------+------------+------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table    | Non_unique | Key_name     | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+--------------+------------+------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| abuse_filter |     0 | PRIMARY     |      1 | af_id    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter |     1 | af_user     |      1 | af_user   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter |     1 | af_group_enabled |      1 | af_group  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter |     1 | af_group_enabled |      2 | af_enabled | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| abuse_filter |     1 | af_group_enabled |      3 | af_id    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+--------------+------------+------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+