Extension:AbuseFilter/abuse filter history table

This page is a translated version of the page Extension:AbuseFilter/abuse filter history table and the translation is 100% complete.

Alanlar

afh_id

Birincil anahtar

afh_filter

Filtrenin kimliği.

afh_user

Değiştiricinin kullanıcı kimliği.

afh_user_text

Değiştiricinin kullanıcı adı.

afh_timestamp

Filtre düzenlemesinin tipik MediaWiki zaman damgası .

afh_pattern

Filtrenin bu sürümünün kuralları.

afh_comments

Filtrenin bu sürümünün notları.

afh_flags

Filtrenin bu sürümünün işaretlerinin virgülle ayrılmış bir listesi. Örnek:

enabled,hidden

afh_public_comments

Filtrenin bu sürümünün genel adı.

afh_actions

Filtrenin bu eylemiyle ilgili eylemler ve parametreleriyle serileştirilmiş bir dizi.

afh_deleted

Filtrenin bu sürümünün silinip silinmeyeceği. Öyleyse 1, aksi takdirde 0.

afh_changed_fields

Bu sürümde değiştirilen alanların virgülle ayrılmış listesi. Her biri, "actions" veya abuse_filter tablosundaki aşağıdaki sütunlardan biri olabilir:

af_public_comments, af_pattern, af_comments, af_deleted, af_enabled, af_hidden, af_global, af_group

afh_group

$wgAbuseFilterValidGroups içinde tanımlandığı gibi, filtrenin bu sürümünün ait olduğu grup.

Şema

mysql> describe abuse_filter_history;
+---------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| afh_id       | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| afh_filter     | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
| afh_user      | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
| afh_user_text    | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL  |        |
| afh_timestamp    | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| afh_pattern     | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| afh_comments    | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| afh_flags      | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| afh_public_comments | tinyblob      | YES |   | NULL  |        |
| afh_actions     | blob        | YES |   | NULL  |        |
| afh_deleted     | tinyint(1)     | NO  |   | 0    |        |
| afh_changed_fields | varbinary(255)   | NO  |   |     |        |
| afh_group      | varbinary(64)    | YES |   | NULL  |        |
+---------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+