Çapraz Viki Arama Sonucu Geliştirmeleri/Tasarım

This page is a translated version of the page Cross-wiki Search Result Improvements/Design and the translation is 68% complete.

Bu sayfa, çapraz viki arama sonuçları için tasarım fikirlerini belgeler ve araştırır. Çapraz viki arama sonuçları nedir? Bunlar, aynı sonuçlar sayfasına konulan farklı projelerin arama sonuçlarıdır. Örneğin, Vikipedi'de "pizza" için arama yaparsanız, arama sonuçları sayfasında Vikisözlük, Vikikaynak, Vikisöz, Vikihaber vb. sonuçları görebilirsiniz. Bu fikir hakkında genel düşünceler için lütfen Çapraz Viki Arama Sonucu Geliştirmeleri'ne bakın.

Bu açık bir tartışmadır ve herkes fikirlerini veya tasarımlarını bu sayfaya ekleyebilir. Görüş ve düşüncelerinizi tartışma sayfasında bekliyoruz.

Mevcut Çözümler

Birkaç Vikipediler inisiyatif aldı ve SERP'lerinde vikiarası arama özellikleri uyguladı (arama motoru sonuçları sayfası). Bu çözümler genellikle Vikiveri'yi diğer vikilere bağlantılar içeren merkezi bir kaynak olarak kullanır.

Geçerli çapraz viki arama uygulamaları

Ayrı sonuçlar ve Karışık sonuçlar

Vikiarası arama sonuçlarının görüntülenmesiyle ilgili temel bir soru, bunların Vikipedi arama sonuçlarına karıştırılması veya sayfanın başka bir yerinde ayrı ayrı görüntülenmesi gerekip gerekmediğidir. Mevcut uygulamalar (yukarıda belirtilmiştir) tüm sayfalar arasında vikiarası sonuçlarını ayrı olarak gösterir (bu kasıtlı veya teknik olarak kolay olmayabilir).

Sekmeli arayüz

Kardeş wiki projeleri, birçok çevrimiçi arama motoru için tipik olan sekmelere bölünmüş ayrı "arama sektörleri" olarak ele alınabilir.

Karışmış

Karışık sonuçlar, farklı vikilerden gelen arama sonuçlarını Vikipedi'nin arama sonuçları ile karıştırılarak aynı sayfaya getirir. Bunun gibi sonuçların sunulmasında karşılaşılan en büyük zorluk, aynı arama terimi için birden fazla projede arama alaka düzeyini belirlemektir. Bu karışık arama sonuçlarının görsel olarak sayfada tanımlanması kolay olmalıdır.

Karışık sonuçları daha tanımlanabilir hale getirmek için basit bir çözüm, her sonucun yakınına aşağıdakiler gibi bir simge yerleştirmek olacaktır:

 
Simgeleri ile karışık arama sonuçları

Kenar çubuğu

İtalyanca ve Fransızca Vikipedi gibi mevcut uygulamalarda, çapraz wiki arama sonuçları kenar çubuğuna yerleştirilir. Bu düzen, çapraz viki sonuçlarının normal arama sonuçlarından farklı olduğunu netleştirir. Bu mizanpajın dezavantajı, kenar çubuğunun daha az alana sahip olması ve yalnızca birkaç arama sonucuna sığabilmesidir. Çoğu araştırma, insanların zaten sadece ilk birkaç sonuca tıkladığını gösterdiğinden, bu tamamen olumsuz değildir.

Bu tasarım, kenar çubuğunda çapraz viki sonuçlarını gösterir ve birkaç projeden yalnızca bir sonuç gelir. Projeden geldiğini tanımlamak için her çapraz viki sonucunun altına bir simge ve etiket yerleştirilmiştir. Bu tasarım aynı zamanda aşağıdaki bölümde belirtilen görsel olarak geliştirilmiş arama sonuçlarının öğelerini de içerir.

 
 
Cross-wiki search results in the sidebar with more prominent project titles

Görsel açıdan farklı çapraz viki arama sonuçları

Vikisöz'ten sonuçlar bir alıntı gibi mi, Vikisözlük'ten gelen sonuçlar bir tanım gibi mi görünüyor?

Bazı arama motorları, hangi arama sektöründen geldiğine bağlı olarak bir arama sonucunun görüntülenme şeklini değiştirir. In our scenario, this would mean styling results differently, based on which wiki project they came from. The styling of the following distinct results draws from Wikipedia's own infobox feature, the hovercard, as well as from the mobile view - where smaller "bite-sized" pieces of information are highly prioritized:

Ek örnekler

Kullanılabilecek ek olasılıklar vardır. İşte birkaç örnek.

Küçük resimler ve arama sonuçlarını görsel olarak iyileştirme

Küçük resimler

Adding thumbnails to search results might help users quickly identify what they are looking for. However, thumbnails might also be distracting if they are not relevant. Given that most people only click the first search result, it might be a good idea to limit the thumbnails to only the first few results. Thumbnails should help identify a search result, but they should not be the main focus of the search result.

Example of an irrelevant thumbnail

 
Sometimes thumbnails do not clearly identify an article, which is why, in order to avoid confusion, they should not be highly prominent.

Large thumbnails

 
Large thumbnails might be distracting when someone is trying to scan the page for words. Large thumbnails also resemble the multimedia search results view.

Small thumbnails (preferred)

 
Small thumbnails beside the search results give more prominence to the title. The placement of the title also helps visually separate the search results from one another.

Font sizes

The image below highlights the currently used font sizes on Wikipedia search results. The font sizes do not reflect the importance of an element and fail to establish a visual hierarchy. Font sizes should indicate the order of important of each element in the search result. Currently, the meta information below the description (arguably the least important) is actually 2% larger than the description text.

 

Revised font sizes

Elements of a search result, by order of importance:

  1. The title
  2. Description
  3. Meta information (word count, date published etc.)

The font sizes used should reflect this order. Below is a proposed adjustment of font sizes:

 

Comparison of current font sizes vs revised font sizes:

Search result metadata & "Explore similar"

Metadata

Search results currently include the following metadata: 

  1. The size of the article in kilobytes (KB)
    • It is unclear whether this size includes images and other media not, if this is the size of the wikitext or rendered HTML, or if this size includes the size of the entire page (including skin), or just the content. Given that this item can cause confusion to many who might not know what KB  stands for, this item should be removed on the grounds that it provide little value to readers.
  2. Article word count
  3. The date the article was last updated
    • The current treatment does not make it clear what this date actually is. Is it the date updated? or created? This datapoint should be labeled

Revised metadata proposal

Leave the word count and date, add the word 'updated' before the date, like so:

"5,674 words • updated 03:41, 7 September 2016"

 

It might also be worth revising the date format to conform to ISO 8601

NOTE: This metadata proposal should more deeply consider how word count is interpreted in non-latin languages. There are specific difficulties with the concept of 'word-count' in east-asian languages (a good article explaining the subject).

Adding categories to search results

When someone can't find the exact search result they are looking for, it might be helpful to show them categories related to their search results. This might help people discovery other articles in the subject area they are interested in. Below is a design that adds article categories beside the search result metadata. This tool can act like a dropdown, revealing the categories when a user clicks to expand them.

 
This image illustrates how page categories can be added to search results. Here one of the category dropdowns is expanded, while the rest are hidden.

Expanding categories

Because some Wikipedia categories might not be designed for general reading (such as hidden categories) or might be too broad or too narrow to be useful, it might be useful to link to related content in other ways. Asides from categories, Portal pages can also serve as a good entry point for discovering new content. Therefore if an article is part of a portal page, it might be useful to highlight that instead or along with the categories.

Explore similar

The RelatedArticles extension might be another way we can suggest similar content for a search result. Below is a design exploring how related articles can be integrated into a search result, along with a highlighted link to a portal page.

 

See also another cross-wiki topic: Help:Notifications/Cross-wiki