API:Databázové pole a přidružení vlastností API

This page is a translated version of the page API:Database field and API property associations and the translation is 100% complete.
Verze MediaWiki:
1.19

Tato tabulka ukazuje některé způsoby, jak jsou tabulky logging , page , recentchanges , revision a text vzájemně propojeny a jaké vlastnosti z částí recentchanges a revisions API jsou s nimi spojeny.

Někdy neexistuje přesná shoda mezi položkami na stejném řádku této tabulky, ale nějakým způsobem spolu souvisí. Např. vlastnost "anon" poskytuje užitečné informace o uživateli, který provedl akci. Je umístěna na stejném řádku jako rc_user , protože neexistovala žádná bližší shoda (snad kromě vlastnosti uživatele). Část recentchanges API nevrací user id . Pole označená nebesky modře jsou zastaralá. Růžově označená pole jsou ta, která se zdají být nepřístupná prostřednictvím rozhraní API. Žlutě označená pole jsou nepřesná shoda.

Databázové tabulky Vlastnosti načtené prostřednictvím API
logging page recentchanges revision text list=logevents list=recentchanges prop=revisions
log_id rc_logid logid logid
log_type rc_log_type type logtype
log_action rc_log_action action logaction
log_timestamp rc_timestamp rev_timestamp timestamp timestamp timestamp
log_user rc_user rev_user userid anon userid
log_text rc_user_text rev_user_text user user user
log_namespace page_namespace rc_namespace ns ns
log_title page_title rc_title title title
log_page page_id rc_cur_id rev_page pageid pageid
log_comment rc_comment rev_comment comment comment comment
log_params rc_params
log_deleted rc_deleted rev_deleted
page_restrictions
page_counter
page_is_redirect redirect
page_is_new rc_new new
page_random
page_touched
page_links_updated
page_latest rc_this_oldid rev_id revid revid
rc_id rcid
rc_cur_time
rc_minor rev_minor_edit minor minor
rc_bot bot
rc_last_oldid rev_parent_id revoldid parentid
rc_type type
rc_moved_to_ns
rc_moved_to_title
rc_patrolled patrolled
rc_ip user
rc_old_len oldlen
page_len rc_new_len rev_len newlen size
rev_text_id old_id
rev_sha1 sha1
page.page_content_model revision.rev_content_model contentmodel
revision.rev_content_format
old_text content
old_flags
patrol
tags tags tags
rollback
logging page recentchanges revision text list=logevents list=recentchanges prop=revisions