VisualEditor/Pojedyncza zakładka edycji

This page is a translated version of the page VisualEditor/Single edit tab and the translation is 63% complete.
Outdated translations are marked like this.

Jak dużo chcesz zakładek Edytuj?
Jest to Twój wybór.

Projekt pojedyncza zakładka edycji upraszcza interfejs użytkownika dla większości redaktorów, poprzez pokazywanie tylko jednej zakładki edycji zamiast aktualnych dwóch. Zakładka Edytuj będzie otwierała preferowany system edycji. Clicking on the Edit tab will open the editing system that the contributor prefers.

Edytor wizualny jest bogatotekstowym edytorem służącym do edytowania Wikipedii i innych stron. Od roku 2013, dostęp do tych systemów edycji był dostępny poprzez wyświetlane dwie zakładki edytowania w każdym artykule Wikipedii lub innej strony wiki. Since 2013, these editing systems have been accessed by displaying two edit tabs on each Wikipedia article or other wiki page. Przy włączonej pojedynczej zakładce edycji, jest możliwość korzystania z zarówno wizualnego edytora jak i edytora wikitekstowego, aby zmieniać większość stron.

Wymagania

Musisz mieć włączony dostęp do edytora wizualnego, aby zobaczyć te cztery opcje wymienione poniżej, albo ustawić je w swoich preferencjach. Nie zobaczysz tych opcji jeżeli:

 • Wyłączono dostęp do edytora wizualnego w preferencjach swojego konta.
 • Korzystasz z mobilnej wersji strony.
 • Twój aktualny komputer lub przeglądarka nie wspiera edytora wizualnego (np. z powodu zablokowanego JavaScript).
 • Jesteś wylogowany podczas edytowania wiki, która nie pozwala niezalogowanym użytkownikom na bezpośredni dostęp do edytora wizualnego (np. anglojęzyczna Wikipedia, Meta-Wiki i większość siostrzanych projektów Wikipedii).

Wybór preferencji

Możesz ustawić lub zmienić te preferencje w dowolnym momencie poprzez przejście do Special:Preferences#mw-prefsection-editing i wybranie oczekiwanej opcji z menu rozwijanego.

Dostępnymi opcjami będą:

 • Zapamiętaj ostatnio używany edytor
 • Zawsze uruchamiaj edytor wizualny, gdy to możliwe
 • Zawsze uruchamiaj edytor kodu źródłowego
 • Pokaż obie zakładki edycji

To understand which editor will be called, look at the screenshots below:

 • tab Edit calls the VisualEditor to work in wysiwyg mode.
 • tab Edit source calls the editor of wikitext and displays the file source code as raw text (advanced users).

Editors can also be invoked at the page or section level using their corresponding tabs.

Jak to będzie wyglądało, kiedy będziesz zalogowany

Zalogowani redaktorzy mogą wybrać czy chcą jedną czy dwie zakładki edycji, a jeżeli wybiorą pokazywanie tylko jednej, to co ma się stać po jej kliknięciu.

Ty wybierasz wygląd dla swojego konta
Czy chcesz to? Czy to?
Pojedyncza zakładka edycji – Wędruje tam gdzie chcesz! Dwie zakładki edytowania – Wybieraj za każdym razem!
For page edition with VisualEditor (last used): For page edition with both editors:
   
For page edition with wikitext editor (last used):
 
For section edition with VisualEditor (last used): For section edition with both editors:
   
For section edition with wikitext editor (last used):
 
Wybierz jedno z tych:
 • Zapamiętaj ostatnio używany edytor
 • Zawsze uruchamiaj edytor wizualny, gdy to możliwe
 • Zawsze uruchamiaj edytor kodu źródłowego 
Wybierz wtedy:
 • Pokaż obie zakładki edycji

Jak to będzie wyglądało, kiedy będziesz niezalogowany

Wylogowani redaktorzy (także zwani "IP") zawsze będą widzieć jedną zakładkę Edytuj na górze strony:  

Do edycji sekcji będzie zawsze jeden przycisk Edytuj:  

Na niektórych wiki niezalogowanym użytkownikom domyślnie włączy się edytor wizualny i będą oni mogli się przełączyć na edytor kodu. Na innych wiki niezalogowanym użytkownikom domyślnie włączy się edytor kodu i będą oni mogli przełączyć się na edytor wizualny. System zapamięta, na co ostatnio użytkownik się przełączył (ta informacja jest zapisywana w cookies). Przy następnym skorzystaniu z zakładki edycji system włączy ten edytor, z którego użytkownik niezalogowany korzystał ostatnio. At other wikis, logged-out editors will start in the wikitext editor, unless they have switched. The system will remember if editors switch to the other editing system (until cookies are cleared). For future edits, the Edit tab will lead to whichever editing system the logged-out editor used last.

Jeżeli niezalogowani użytkownicy rozpoczną edycję w edytorze wizualnym, w oknie powitalnym pojawi się opcja natychmiastowego przełączenia się na edytor kodu źródłowego.

 

Mogą także przełączyć się na edytor kodu źródłowego, rozpoczynając edycję w edytorze wizualnym i klikając ikonę [[ ]] w pasku narzędzi.

Jeżeli niezalogowani użytkownicy na takiej wiki zaczną w edytorze kodu, nie zobaczą ekranu powitalnego i nie będą mieli opcji wyboru edytora wizualnego jako pierwszego. Zamiast tego jako pierwszy pojawi się edytor kodu. Użytkownicy będą mieli opcję przełączenia się na edytor wizualny za pomocą kliknięcia na ikonkę ołówka w prawym górnym rogu okna edycji. Instead, the wikitext editor will open. Editors may have an option to switch to the visual editor after starting in the wikitext editor, by clicking the pencil icon in the corner of the wikitext toolbar.

Jak używać obydwu

 
Większość użytkowników będzie mogła przełączyć się na edytor wizualny, korzystając z ikonki ołówka w prawym górnym rogu okna edycji kodu źródłowego.

Wszyscy użytkownicy mają dostęp do edytora kodu i wszyscy ci, którzy korzystają z edytora wizualnego, mogą w każdym czasie kliknąć na przycisk [[ ]] umieszczony w pasku narzędzi.

Jeżeli masz dostęp do edytora wizualnego, możesz przełączyć się między edytorami bez utraty zmian. Jest to wygodne w sytuacjach, kiedy chcesz wprowadzić zmianę, którą łatwiej zrobić w jednym edytorze, np. usunąć kolumnę tabeli (łatwiej w wizualnym) albo zmienić nazwę szablonu (łatwiej w kodzie). This is convenient if you want to use the other editing system for a change that is easier in the other editor, such as deleting a column from a table (easier in the visual editor) or changing the name of a template (easier in the wikitext editor).

Zobacz Pomoc:VisualEditor/Instrukcja , aby uzyskać więcej informacji.

Zobacz też