โซนผู้ใช้

This page is a translated version of the page User hub and the translation is 76% complete.
  • ผู้ใช้
  • ผู้ดูแลระบบ
  • ผู้พัฒนา
  • นักแปล


โซนผู้ใช้
โซนผู้ใช้


ที่มา

ความช่วยเหลือบน MediaWiki.org

แหล่งช่วยเหลือภายนอก

ฝ่ายช่วยเหลือ

=== ความช่วยเหลือที่รวดเร็วกว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านบน ดูที่ชุมชนมีเดียวิกิ

Professional support and development

It's possible to hire a company or an individual for custom development and support. There are a lot of companies that use MediaWiki in their solution or specialize on developing skins and extensions. See Professional development and consulting for the details.

This is the place to come if you want help using the MediaWiki software. All the content in this section assumes that you have access to a fully set up and working version of MediaWiki and are looking for help using it to view and create content.

These pages are in the early stage of development. If you can't find the information you are looking for, or have found useful information somewhere we have not linked to, then please leave a comment on the talk page and someone will look into it.