Template:Main page/intro/sv

MediaWiki är en fri öppen wiki-programvara skriven i PHP, ursprungligen för att användas till Wikipedia. Nu används den också på flera andra projekt av den allmännyttiga stiftelsen Wikimedia Foundation och många andra wikier, även denna webbplatsen, MediaWikis hem.

Använd länkarna nedanför för att utforska sidans innehåll. En del innehåll är översatt till svenska men det huvudsakliga språket på denna webbplats är engelska.

För vanliga frågor om MediaWiki, se kommunikationssidan eller fråga på supportsidan.