Template:MW file

This page is a translated version of the page Template:MW file and the translation is 97% complete.

Şablon belgelemesi

MediaWiki çekirdeğindeki bir dosya hakkında, ana, kararlı ve eski dallardaki kaynak koduna bağlantılar ve oluşturulan PHP belgelerindeki sınıflarına ve arabirimlerine bağlantılar içeren bilgilendirici bir kutu görüntüler.

{{MW file|FILENAME|PATH
|class1=CLASS
|class2=CLASS
|class3=CLASS
|...
|interface1=INTERFACE
|interface2=INTERFACE
|interface3=INTERFACE
|NotInGit=REASON
}}
  • FILENAME, uzantı da dahil olmak üzere dosyanın adıdır.
    • Dosya yakın zamanda yeniden adlandırılmışsa, eski adı sağlamak için stable= ve legacy= parametrelerini kullanabilirsiniz, böylece bağlantılar çalışır; dosyanın yeniden adlandırıldığı sürüm ana->kararlı->eski sürümden taşınırken şablon çağrısını güncellemeniz gerekir.
  • PATH dosyanın yoludur; baştaki eğik çizgiyi, sondaki eğik çizgiyi dahil edin. Kök dizindeki dosyalar için boş bırakın.
  • class bağımsız değişkenlerinin tümü isteğe bağlıdır ve sağlanırsa, oluşturulan belgelere bağlanır. URL'de kullanıldığı şekliyle CLASS sınıf adı olmalıdır. Ör. "Parser", "classParser.html" ile bir bağlantı oluşturur. Şablon altı adede kadar sınıf parametresine izin verir, class1-class6
  • INTERFACE benzerdir. Şablon, üç arayüz parametresine kadar izin verir
  • NotInGit bağımsız değişkeni isteğe bağlıdır ve yalnızca dosya herhangi bir nedenle Git içinde değilse kullanılmalıdır (bence bu yalnızca LocalSettings.php için geçerlidir). REASON bilgi kutusunda görüntülenen nedenidir. NotInGit büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın!

Kılavuz bu şablonu kapsamlı bir şekilde kullanır.

Örnekler

{{MW file|index.php|}}

{{MW file|Article.php|includes/page/
|class1=Article
}}


{{MW file|WikiPage.php|includes/page/
|class1=WikiPage
|interface1=Page
}}


{{MW file|LocalSettings.php|
|NotInGit=yükleme sırasında oluşturulan
}}

Ayrıca bakınız


Maintenance: noslash