Template:Huggle/DocHeader/fa

This page is a translated version of the page Template:Huggle/DocHeader and the translation is 100% complete.
نکته

  این راهنما یک کار در حال پیشرفت است. لطفاً به آن راهنماهای آزمایش‌شده، کامل هر جا که می‌توانید اضافه کنید.  

تصاویر در راهنما ممکن است با چیزی که در نسخه هاگل خودتان می‌بینید متفاوت باشد.