ഫലകം:ഹബുകൾ

This page is a translated version of the page Template:Hubs and the translation is 89% complete.
  • ഉപയോക്താക്കൾ
  • സിസ്റ്റം കാര്യനിർവാഹകർ
  • ഡെവലപ്പർമാർ
  • പരിഭാഷകർ
Template documentation

ഉപയോഗം

അലൈന്മെന്റ് വിന്യാസത്തിന്റെ ആദ്യ പരാമീറ്ററായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫലകം നടുവിലോ വലതുവശത്തോ വരത്തക്കവിധം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. If the page containing the template belongs to a specific area of documentation (i.e. user, administrator, developer or translator), an additional parameter can also be set which makes bold and enlarges the corresponding icon(s).

{{hubs
| <center|right>
| <dev|admin|user|trans> = true
}}

ഉദാഹരണങ്ങൾ

{{hubs|center}}
{{hubs|right}}
{{hubs|user=true}}
{{hubs|admin=true|dev=true}}
{{hubs|right|dev=true}}