Bản mẫu:Tài liệu

This page is a translated version of the page Template:Documentation and the translation is 100% complete.
Template documentation

Bản mẫu này tự động hiển thị một hộp tài liệu giống như hộp tài liệu bạn đang thấy, trong đó nội dung đôi khi được nhúng từ một trang khác. Nó dành cho các trang được nhúng trong các trang khác, tức là các bản mẫu, cho dù có trong không gian tên bản mẫu hay không.

Cách sử dụng

Tùy chỉnh hiển thị

Ghi đè tồn tại để tùy chỉnh đầu ra trong trường hợp đặc biệt

  • {{documentation|heading=}} - thay đổi văn bản của tiêu đề "tài liệu". Nếu tùy chọn này được đặt thành trống, toàn bộ dòng tiêu đề (bao gồm cả liên kết [sửa đổi] đầu tiên) cũng sẽ biến mất.

Cơ sở

Bản mẫu này cho phép bất kỳ trang nào sử dụng bất kỳ trang tài liệu nào và có thể bảo vệ các bản mẫu trong khi cho phép mọi người sửa đổi tài liệu và thể loại của bản mẫu. Nó cũng làm giảm tài nguyên máy chủ bằng cách vượt qua giới hạn kỹ thuật của bản mẫu (xem lời giải thích của nhà phát triển).

Xem thêm