Template:Collapse top

This page is a translated version of the page Template:Collapse top and the translation is 100% complete.
Rozšířený obsah
Následující obsah byl kvůli lepší použitelnosti umístěn do rozbalovacího rámečku.
Template documentation

Šablona {{Collapse top}} a k ní spárovaná šablona {{Collapse bottom}} se používají k umístění rozbalovacího rámečku u diskuse na diskusní stránce.

Použití

Umístěte {{Collapse top}} a {{Collapse bottom}} kolem textu, který chcete sbalit. Například:

{{Collapse top|title=This is the title text}}
Sample contents text
{{Collapse bottom}}

zobrazí se:

This is the title text

Sample contents text

{{Collapse bottom}} by měl být vždy umístěn na vlastní řádek.

Parametry

Tato šablona přebírá následující parametry. Všechny jsou volitelné. Rozlišují velká a malá písmena. Ti, kteří uvádějí míry CSS, je vyžadují ve formátu CSS (např. 1em ne 1 em).

|1= (nebo první nepojmenovaný parametr), |title=, |reason=, |header=, |heading=
Sbalenému poli dá název, který se vyskytuje na stejném řádku jako odkaz zobrazit a je vždy viditelný. Výchozím nastavením je "Rozšířený obsah".
Například {{Collapse top|title=This is the title text}} nebo {{Collapse top|This is the title text}}. Poznámka: Kratší bezejmenné označení nebude fungovat, pokud hodnota názvu obsahuje znak rovná se (=).
|warning=yes
Pod hlavním názvem se zobrazí výchozí varovný řádek, který zní "Následující text je uzavřená debata. Neupravujte jej."
Jakákoli neprázdná hodnota dodaná k tomuto parametru bude mít tento účinek (tj. |warning= nebude fungovat podle očekávání).
|2= (nebo druhý nepojmenovaný parametr)
Toto je volitelný text varovného řádku. Přepíše standardní varovný řádek výše. V tomto případě není nutné použít také |warning=yes. Ačkoli použitím ničemu neublížíte.
|left=yes
Zarovná název na levý okraj (v jazycích RTL k pravému okraji).
Ve výchozím nastavení je text zarovnán na střed, konkrétně mezi levým okrajem zeleného pole a levým okrajem odkazu "zobrazit" (show).
Jakákoli neprázdná hodnota dodaná k tomuto parametru bude mít tento účinek (tj. |left= nebude fungovat podle očekávání).
|expand=yes
Ponechá materiál nesbalený s okrajem a zbarvením. Výchozí nastavení je sbalit.
Jakákoli neprázdná hodnota dodaná k tomuto parametru bude mít tento účinek (tj. |expand= nebude fungovat podle očekávání).
|bg=
Nastaví barvu pozadí nadpisu rozbalovací lišty. Výchozí hodnotou je "#F8FCFF", bělavá barva. Pojmenované barvy jsou uvedeny v Seznamu barev.
Například {{Collapse top|This is the title text|bg=#008000}} nebo {{Collapse top|This is the title text|bg=green}} (číselné barevné kódy HTML vyžadují úvodní #).
|fc=
Nastaví barvu písma nadpisu rozbalovací lišty. Výchozí hodnota je "black".
Podrobnosti o možnostech barev viz výše |bg=.
|border=
Nastaví šířku ohraničovací čáry na sbaleném obsahu. Výchozí hodnota je 1px.
Například {{Collapse top|border=2px}}. Používat mnohem silnější než uvedenou v příkladu není příliš užitečné.
|b-color=
Nastaví barvu ohraničení. Výchozí hodnota je silver (#C0C0C0).
Podrobnosti o možnostech barev viz výše |bg=.
|padding=
Nastaví odsazení (vzdálenost od okrajů) na sbaleném obsahu uvnitř barevné oblasti. Výchozí hodnota je 8px.
|width=
Nastaví šířku celkové šablony vzhledem ke stránce (nebo prvku bloku obsahujícího sbalení). To by mělo být prakticky vždy uvedeno v procentech, např. |width=50% nebo v relativních em jednotkách, např. |width=30em. Hodnotám založeným na pixelech je třeba se vyhnout, protože ve skutečnosti nemají žádný význam. Výsledek se bude lišit v závislosti na prohlížeči každého uživatele a místním nastavení CSS (o jaký prohlížeč a operační systém se jedná, úroveň přiblížení, velikosti písma atd.).
|border2=
Nastavuje vlastnosti ohraničení pole, které se zobrazí při rozbalení šablony. Výchozí hodnota je 1px silver (neexistuje žádné ustanovení pro změnu z plné čáry).
Například {{Collapse top|border2=2px}} (změní se pouze šířka nebo barva, pokud je zadána pouze jedna hodnota).
Podrobnosti o možnostech barev viz výše |bg=.
|bg2=
Nastaví barvu pozadí pole, které se zobrazí při rozbalení šablony. Výchozí hodnota je white (#FFF).
Podrobnosti o možnostech barev viz výše |bg=.
|indent=
Odsadí pole v levé části stránky. Výchozí nastavení je bez odsazení. Každý znak : na diskusní stránce má ekvivalentní odsazení přibližně 1.6em (např. Aby odsazení odpovídalo úrovni ::::, použijte |indent=6.4em). Můžete také použít hodnotu v procentech.
Je nutné se vyhnout hodnotám založených na pixelech (důvod viz |width= výše).

Příklady

  • Přidání názvu pole (pokud je vynecháno, výchozí je "Rozšířený obsah" (extended content)) – {{Collapse top|This is the title text}}
This is the title text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  • Přidání standardního varovného řádku – {{Collapse top|This is the title text|warning=true}}
This is the title text
Následuje uzavřená diskuse. Neupravujte jej.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  • Přidání vlastního varovného řádku – {{Collapse top|This is the title text|This is a custom warning line}}
This is the title text
This is a custom warning line
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  • Zarovnání názvu pole k levému okraji – {{Collapse top|left=true}}
Rozšířený obsah
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  • Změna barvy pozadí – {{Collapse top|bg=#F0F2F5}}
Rozšířený obsah
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  • Přidání extra výplně (padding) – {{Collapse top|padding=5em}}
Rozšířený obsah
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  • Archivace sekce – Níže uvedené označení:
{{Collapse top}}
== Section header ==
Sample contents text
{{Collapse bottom}}

musí být přepsáno jako:

{{Collapse top|Section header}}
Sample contents text
{{Collapse bottom}}

Konečný výsledek:

Section header

Sample contents text

Data šablon

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí VisualEditoru.

Collapse top

Use in conjunction with {{Collapse bottom}}. Will collapse text in between the two templates.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Title1 title heading header reason result

Main title of collapsed box

Example
This is the title text
Unknownrequired
Custom warning line2

Will override the standard warning line, and make the 'warning' parameter unnecessary

Example
This is a custom warning line
Stringoptional
indentindent

Indents the box from the left of the page

Auto value
0px
Unknownoptional
expandexpand collapse

Using expand=yes or collapse=no will leave the material uncollapsed with the border and coloring

Example
true
Auto value
Stringoptional
Border width (px)border

Sets the width of the border line on the collapsed material

Default
1px
Example
2px
Auto value
Unknownoptional
Border colorb-color

Sets the border color

Default
Silver
Example
#F0F2F5
Unknownoptional
Template width (px or %)width

Sets the width of the overall template

Example
50%
Unknownoptional
Collapsed material background colorbg

Sets the background color of the collapsed material

Default
#CFC
Example
#F0F2F5
Unknownoptional
Alight along the left margin (true or blank)left

Will align the 'parameter 1 title' along the left margin

Default
Example
true
Stringoptional
Title font colorfc

Sets the font color of the title of the collapsible bar

Default
Black
Example
#F0F2F5
Unknownoptional
Warning (true or blank)warning

Will display a default warning line under the main title which reads "The following is a closed debate. Please do not modify it."

Example
true
Unknownoptional
Expanded box border size & colorborder2

Sets the border of the box that appears when template is expanded

Default
1px silver
Example
2px
Unknownoptional
Padding (px)padding

Sets the padding on the collapsed material in the colored area

Default
8px
Example
16px
Unknownoptional
Expanded box colorbg2

Sets background of the box that appears when template is expanded

Default
white
Example
#F0F2F5
Unknownoptional

Související stránky