Reading/Web/Desktop Improvements/Updates/Talk to Web/12-08-2021/vi

This page is a translated version of the page Reading/Web/Desktop Improvements/Updates/Talk to Web/12-08-2021 and the translation is 43% complete.

: Cuộc họp trực tuyến đầu tiên

16:00 UTC

Tham gia cuộc họp trực tuyến đầu tiên với nhóm làm việc về Cải thiện phiên bản máy tính để bàn! Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài thuyết trình ngắn về dự án. Tiếp theo, bạn sẽ có thời gian để đặt câu hỏi và chia sẻ nhận xét và ý tưởng về Cải thiện phiên bản máy tính để bàn.

The meeting will not be recorded. We will be using English. We can answer questions in Bulgarian, Polish, and Spanish, possibly French as well. Questions in other languages are welcome if someone volunteers to translate.

How to join?