Đọc/Web/Cải thiện phiên bản máy tính/Tham gia

This page is a translated version of the page Reading/Web/Desktop Improvements/Participate and the translation is 100% complete.

Đóng góp và Thử nghiệm

Cá nhân

Theo dõi Thay vì tin nhắn ở trang thảo luận, bạn sẽ nhận được thông báo về các bản cập nhật.

 • Thử nghiệm cá nhân: trong Tùy chọn, bạn có thể bỏ chọn Chế độ Vectơ cũ. Bạn cũng có thể bật các thay đổi của chúng tôi bằng cách sử dụng Tùy chọn toàn cục.
 • Tham gia vào các cuộc họp online với chúng tôi: cho tới đầu tháng 6, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp mỗi 2-3 tuần. Thời gian ước chừng: , , , , .
 • Báo cáo lỗi: để báo cáo lỗi, hãy tạo một nhiệm vụ trong Phabricator và thêm thẻ dự án $.
 • Chia sẻ phản hồi: các ý tưởng của chúng tôi có thể được cải thiện như thế nào?
 • Ủng hộ: thông báo cho cộng đồng. Chia sẻ những cập nhậtbài viết blog của chúng tôi. Khuyến khích những người khác giúp đỡ chúng tôi nữa.
 • Biên dịch: giúp chúng tôi biên dịch các trang liên quan:
Các bản dịch ưu tiên 

TOP3

 1. Đọc/Web/Cải thiện phiên bản máy tính
 2. Đọc/Web/Cải thiện phiên bản máy tính/Tính năng
 3. Đọc/Web/Cải thiện phiên bản máy tính/Các câu hỏi thường gặp

Các bản dịch ưu tiên khác

 1. Template:Reading/Web/Desktop Improvements/Talk page intro
 2. Đọc/Web/Cải thiện phiên bản máy tính/Tham gia
 3. Đọc/Web/Cải thiện phiên bản máy tính/Cập nhật
 4. Đọc/Web/Cải thiện phiên bản máy tính/Lưu trữ

Liên kết trực tiếp tới mọi bản dịch

Toàn bộ cộng đồng

 • Triển khai sớm: cộng đồng của bạn có thể quan tâm và muốn đặt mặc định các tính năng của chúng tôi, và xem xét chúng? Hãy liên hệ với chúng tôi!

Liên hệ