Reading/Web/Desktop Improvements/Fourth prototype testing/feedbackform/vi

 1. Hãy tìm liên kết "What links here" và "Download as PDF". Nếu không thể tìm thấy, xin hãy cho chúng tôi biết.
  ...
 2. Chúng tôi đã di chuyển các công cụ trang tới phía bên kia của trang (đối diện với thanh bên). Bạn nghĩ sao với vị trí mới này của các công cụ? Nếu không thích, bạn có thể nói cho chúng tôi biết lý do tại sao, và bạn sẽ thích như thế nào hơn không?
  ...
 3. Hãy tập trung vào thanh bên mới, phía trên mục lục mới. Như đã đề cập ở phần giới thiệu, chúng tôi đã chia thanh bên cũ thành hai menu: điều hướng wiki và công cụ trang. Bạn nghĩ sao về việc chia này? Có mục gì bạn nghĩ là đang ở nhầm menu không? Có mục gì bị thiếu không?
  ...
 4. Hãy thử thu gọn và rồi ghim thanh điều hướng trang (thanh bên cũ). Bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ menu này nên được mặc định mở hay thu gọn? Hãy nhớ, trạng thái của menu sẽ thống nhất giữa các trang. Nếu bạn thu gọn nó, nó sẽ ở nguyên trạng thái thu gọn.
  ...
 5. Hãy thử thu gọn và rồi ghim thanh công cụ trang. Bạn nghĩ sao?
  ...
 6. Chúng tôi cũng đã thay đổi thứ tự của thanh tiêu đề trang và thanh công cụ/thanh tab trang. Bạn nghĩ sao về thứ tự mới này? Bạn có quan ngại điều gì không?
  ...
 7. Bạn có thường sử dụng công cụ cho người dùng cấp cao không? Nếu không, xin hãy bỏ qua câu hỏi này. Nếu có, hãy click vào checkbox ở góc dưới cùng bên phải có tên "Advanced tools" để bật chúng trong nguyên mẫu. Bạn sẽ thấy một danh sách các liên kết được truyền cảm hứng bởi MoreMenu. Bạn nghĩ sao về việc đặt những công cụ này cùng chỗ với các công cụ trang khác? Nếu không thích, bạn có thể nói cho chúng tôi biết lý do tại sao, và bạn sẽ thích như thế nào hơn không?
  ...
 8. Hãy chuyển hướng tới trang thảo luận. Việc có thể truy cập đồng thời tới các công cụ trang ở trang thảo luận có quan trọng không? Liệu nó có nên khác đi không? Nếu có, bạn nghĩ chúng tôi nên làm gì với công cụ trang trên trang thảo luận?
  ...
 9. Màn hình của bạn thường rộng bao nhiêu? Bạn có thường thu nhỏ cửa sổ khi sử dụng các dự án Wikimedia để nhìn vào nhiều trang cùng một lúc không? Nếu vậy, bạn nghĩ sao về trải nghiệm trên một cửa sổ nhỏ hơn?
  ...
 10. Hãy bổ sung thêm bất kỳ câu hỏi, ý tưởng hay suy nghĩ nào của bạn.
  ...