Reading/Web/Desktop Improvements/Fourth prototype testing/feedbackform/sv

 1. Försök hitta länkarna "Vad som länkar hit" och "Ladda ned som PDF". Säg till om du inte hittar dem.
  ...
 2. Vi har flyttat sidverktygen till andra sidan (på andra sidan vänsterspalten). Vad tycker du om verktygens nya placering? Om du inte gillar det, kan du berätta för oss varför du tycker så, och vad du skulle föredra istället?
  ...
 3. Fokusera på den nya vänsterspalten, ovanför den nya innehållsförteckningen. Som vi beskrivit i inledningen har vi delat upp den gamla sidospalten i två menyer: wikinavigering och sidverktyg. Vad tycker du om denna uppdelning? Finns det några länkar du tycker ligger i fel meny? Saknas det något?
  ...
 4. Testa att fälla ihop och sedan fästa wikinavigeringen (den gamla vänsterspalten). Vad tycker du? Tycker du denna meny ska vara öppen eller stängd som standard? Kom ihåg att menyns status kommer behållas mellan sidor. Om du fäller ihop den kommer den förblir ihopfälld.
  ...
 5. Testa att fälla ihop och sedan fästa sidverktygen. Vad tycker du?
  ...
 6. Vi har också ändrat upplägget för sidors titelrad och raden för sidverktyg/flikar. Vad tycker du om det här upplägget? Har du några funderingar?
  ...
 7. Använder du ofta verktygen för avancerade användare? Om du inte gör det kan du hoppa över den här frågan. Om du gör det kan du bocka i rutan längst ner i det högra hörnet vid namn "Avancerade verktyg" för att aktivera dem i prototypen. Du kommer få se en lista över länkar som inspirerats av MoreMenu. Vad tycker du om placeringen av dessa verktyg med de andra sidverktygen? Om du inte gillar det, kan du berätta för oss varför och vad du skulle föredra istället?
  ...
 8. Navigera till diskussionssidan. Är det viktigt att tillgången till sidverktygen på diskussionssidorna är densamma som på vanliga sidor? Borde det skilja sig åt? Om du tycker det, vad tycker du vi ska göra med sidverktygen på diskussionssidor?
  ...
 9. Hur bred brukar din skärm vara? Tenderar du att krympa ditt fönster när du använder Wikimedia-projekt för att se på flera sidor samtidigt? Om du gör det, vad tycker du om upplevelsen på en mindre skärm?
  ...
 10. Skriv gärna några sista tankar, idéer eller frågor.
  ...