Reading/Web/Desktop Improvements/Fourth prototype testing/feedbackform/nl

 1. Vind de "Links naar deze pagina" en "Downloaden als PDF" koppelingen. Laat het ons weten als dit niet lukt.
  ...
 2. We hebben de paginahulpmiddelen naar de andere kant van de pagina verplaatst (aan de andere kant van de sidebar). Wat is uw mening over deze nieuwe locatie van deze hulpmiddelen? Als dit niet uw voorkeur heeft, kunt u ons vertellen waarom niet en wat u in plaats daarvan zou willen zien?
  ...
 3. Focus op de nieuwe sidebar, boven de inhoudsopgave. De oude sidebar is in tweeën opgedeeld: wikinavigatie en paginahulpmiddelen. Wat is uw mening van deze opdeling? Zijn er items waarvan u denkt dat ze in het verkeerde menu zitten? Zijn er items die ontbreken?
  ...
 4. Probeer de wikinavigatie (de oude sidebar) samen te vouwen en vast te pinnen. Wat denkt u hiervan? Denkt u dat dit menu standaard geopend of samengevouwen moet zijn? Dit zal worden onthouden terwijl u tussen pagina's navigeert. Als u de navigatie samenvoegt, blijft deze samengevoegd.
  ...
 5. Probeer de paginahulpmiddelen samen te voegen en vast te pinnen. Wat denkt u hiervan?
  ...
 6. We hebben de volgorde van de paginatitelbalk en de pagina-toolbar/tabbladenbalk omgedraaid. Wat denkt uw van deze nieuwe volgorde? Hebt u hier zorgen over?
  ...
 7. Maakt u vaak gebruik van hulpmiddelen voor geavanceerde gebruikers? U kunt deze vraag overslaan als dit niet het geval is. Zo ja, klik dan op het selectievakje rechtsonder met de kop "Advanced tools" om deze in te schakelen. U ziet dan een lijst met koppelingen die geïnspireerd zijn door MoreMenu. Wat is uw mening over de plaats van deze hulpmiddelen met de andere paginahulpmiddelen? Als dit niet uw voorkeur heeft, kunt u ons vertellen waarom niet en wat u in plaats daarvan zou willen zien?
  ...
 8. Navigeer naar de overlegpagina. Is het even belangrijk om op dezelfde manier toegang te hebben tot paginahulpmiddelen op overlegpagina's? Moet dit anders zijn? Zo ja, hoe denkt u dat we dit moeten doen?
  ...
 9. Wat is gewoonlijk de breedte van uw scherm? Bent u geneigd het venster te verkleinen wanneer u naar meerdere pagina's op hetzelfde moment kijkt op Wikimedia-projecten? Als dit het geval is, wat is uw mening over de ervaring met een kleiner venster?
  ...
 10. Heeft u nog andere gedachten, ideeën of vragen?
  ...