Czytanie/Sieć/Dostępność do czytania/Repozytorium/Raport z kwerendy na temat czytelności

This page is a translated version of the page Reading/Web/Accessibility for reading/Repository/Readability research report and the translation is 100% complete.

Zespół Web rozważa poprawę czytelności projektów Wikimedia.[1] Ma to związek z celem zespołu z 2023 r. "Zapewnienie wysokiej jakości wrażeń z czytania dla wszystkich użytkowników poprzez dostosowanie domyślnego doświadczenia dla 15% odsłon, w oparciu o indywidualne potrzeby i ograniczenia użytkownika".[2]

Tl;dr

Przegląd literatury na temat interakcji człowiek-komputer (ICK) i projektowania czytelnych stron internetowych sugeruje cztery zmiany. Poprawią one czytelność treści Wikimediów:

 1. Zwiększmy domyślny rozmiar czcionki (ale nie za bardzo), aby poprawić czytelność.
 2. Zwiększmy gęstość informacji w artykułach, aby poprawić przeglądanie tekstu.
 3. Zwiększmy odstępy między akapitami i sekcjami artykułów, aby poprawić przeglądanie tekstu.
 4. Dajmy czytelnikom możliwość dostosowania gęstości tekstu.

Szczegółowe ustalenia

Czytanie wiki

W ciągu roku ludzie łącznie spędzają setki tysiącleci, czytając wiki Wikimedia. Szacujemy, że ludzkość spędziła około 672 349 lat, czytając wszystkie wersje językowe Wikipedii od listopada 2017 do października 2018.[3] Sama Wikipedia miała 25 miliardów odsłon w lipcu 2023 roku. Jej czytelnictwo wynosi około miliarda osób dziennie.[4] Aby uzyskać pełny obraz, musimy wziąć pod uwagę zawartość siostrzanych projektów Wikipedii.

Czytelnicy okazjonalni

Co więc robią te miliardy ludzi? Nie zawsze przychodzą do nas, by odkrywać. Przychodzą z myślą o konkretnym zadaniu.[5] Większość czytelników czyta Wikipedię krócej niż minutę. Mediana czasu czytania wynosi 25 sekund, a 75. percentyl to 75,1 sekundy. Jest to zgodne z obserwacjami z Czytając Wikipedię, że ludzie często skanują w poszukiwaniu konkretnych informacji.[5] Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 2500 osób w Nigerii i Kenii okazało się, że czytelnicy mają tendencję do przeglądania lub skanowania artykułów w celu uzyskania konkretnych informacji na temat bieżących wydarzeń, konkretnych osób lub zadań szkolnych. Czytelnicy przeglądają lub skanują Wikipedię w celu znalezienia konkretnych informacji lub uzyskania ogólnego sensu czegoś. Dla tych przypadkowych czytelników, którzy stanowią zdecydowaną większość czytelników Wikipedii, wiki są miejscami, w których można szybko rozpocząć wyszukiwanie informacji, a nie miejscem docelowym do dogłębnego czytania wiersz po wierszu.[6]

Istnieją wyjątki od tego zachowania, w których ludzie czytają rzeczy bardziej dogłębnie, żeby się uczyć. W kontekście około miliarda czytelników każdego dnia, osoby czytające w ten sposób stanowią znaczącą grupę. Jedno z badań wykazało, że czytelnicy w krajach o niskim wskaźniku rozwoju społecznego są bardziej skłonni do dłuższego czytania na komputerze stacjonarnym w porównaniu do czytelników z Globalnej Północy. Jest bardziej prawdopodobne, że czytają oni w kontekście edukacyjnym i raczej w celu uczenia się niż sprawdzania faktów.[6]

Czytelnicy, którzy szybko przeglądają w poszukiwaniu konkretnych informacji w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb są głównymi odbiorcami sugerowanych przez nas ulepszeń dostępności czytania. Musimy jednak wziąć pod uwagę również czytelników długich formatów.

Obecna czytelność

W badaniu nowych i okazjonalnych anglojęzycznych czytelników otrzymaliśmy sprzeczne opinie na temat obecnej czytelności Wikipedii. Wielu uczestników stwierdziło, że obecne fonty są wygodne do czytania, "minimalne" i w porządku. W innych częściach badania uczestnicy narzekali na zbyt duże zagęszczenie informacji i przytłaczające "zatłoczenie".[5] Sugeruje to, że chociaż czytelnicy lubią krój pisma Wikipedii, zmiany w typografii mogą poprawić czytelność. Aby poprawić czytelność dla zwykłych czytelników projektant zespołu Web dokonał przeglądu aktualnej literatury na temat czytelności interfejsów internetowych. Artykuły te dzieliły się na cztery kategorie:

 1. Ogólne badania dotyczące czytania w sieci
 2. Dyskurs na temat projektowania i typografii
 3. Badania interakcji człowiek–komputer
 4. Rozważania dotyczące pism niełacińskich

Ogólne badania na temat czytania w sieci

Źródła o typografii w sieci traktują tak naprawdę o ergonomii dla naszych oczu i mózgów. Chodzi o sposób, w jaki ludzka anatomia i neurony przetwarzają informacje. W kontekście czytelności Wikipedii jesteśmy bardziej zainteresowani wydajnością lub ergonomią treści niż estetyką (chociaż piękny krój pisma i czytelna czcionka nie wykluczają się wzajemnie). Mając to na uwadze, przejrzeliśmy literaturę dotyczącą sposobu, w jaki nasze oczy i mózgi przetwarzają tekst w sieci, aby zrozumieć podstawową mechanikę czytelności.

Nasze oczy nie podążają za liniami tekstu w sposób liniowy. Zamiast tego, podążając za tekstem, wykonują małe skoki zwane sakkadami. Skoki te odbywają się wiele razy na sekundę. Oczy czasami zatrzymują się na określonym zestawie znaków na ułamek sekundy przed przejściem dalej. Nazywa się to "fiksacją". Na końcu wiersza tekstu oczy wykonują "ruch powrotny" z powrotem do początku następnego wiersza. W czasie poruszania się po tekście, nasze oczy odczytują jego teksturę, przetwarzając białe plamy wokół liter i bloków tekstu, a także kształty znaków, słów i grup słów. Nasz mózg przetwarza wszystkie te informacje wizualne na słowa, które rozumiemy.[7] Celem typografii jest uczynienie tekstu tak efektywnym, jak to tylko możliwe, pomagając naszym oczom i mózgom wykonać złożoną choreografię czytania.

 
Przykład fiksacji i sakkad nad tekstem. Jest to typowy wzorzec ruchu gałek ocznych podczas czytania. Oczy nigdy nie poruszają się płynnie nad nieruchomym tekstem.

Podobnie jak w przypadku badanych przez nas czytelników Wikipedii, badania okulograficzne wykazały, że czytelnicy w sieci mają tendencję do skanowania tekstu, a nie czytania go w sposób liniowy. Nawet jeśli chcą szczegółowo przejrzeć artykuł, skanują pewne elementy i wracają po przeczytaniu innych rzeczy. Gdy badacze śledzili ruchy oczu czytelnika w dół dużej strony tekstu, próbującego szybko przejrzeć artykuł, zaobserwowali wzorzec zwany "wzorcem punktowym". Kiedy czytelnik czyta w ten sposób, jego oczy przeczesują duże fragmenty tekstu w poszukiwaniu pogrubionych słów, dat, linków i innych elementów, które wyróżniają się wśród jednolitego tekstu.[8] Strategia poznawcza stojąca za tym wzorcem czytania polega na założeniu, że stosunek sygnału do szumu w wyróżnionym tekście będzie wyższy niż w tekście jako całości. W naszych badaniach "Nowi czytelnicy" czytelnicy okazywali frustrację, gdy artykuły zawierały zbyt wiele linków. Być może zbyt wiele linków zakłóca zauważone zachowanie skanowania, zmniejszając stosunek sygnału do szumu między linkami a tekstem głównym.

 
Mapa cieplna z badania śledzenia wzroku, która pokazuje wzorzec skanowania punktowego, w którym oczy czytelników zatrzymywały się dłużej na obrazach

Takie zachowanie podczas czytania korzysta z gęstszej typografii. Gęstsze teksty pokazują więcej informacji jednocześnie, co przy założeniu, że są dobrze ustrukturyzowane, pomoże w skanowaniu punktowym, zmniejszając odległość między wyróżnionymi punktami zainteresowania i przesuwając ważne działania bliżej siebie.[8] W odpowiedzi na to spostrzeżenie, najnowsza wersja wytycznych Google Material Design zawiera zmienną gęstości komponentów i instrukcje, aby zwiększyć gęstość interfejsu, gdy poprawi to wrażenia użytkownika.[9]

Badania okulograficzne wykazały również, że gdy czytelnicy chcą poznać ogólny sens artykułu, a nie konkretne fakty, używają wzorca skanowania "ciasta warstwowego". W przeciwieństwie do "wzorca F", który jest standardowym wzorcem dogłębnego czytania, "ciasto warstwowe" to wzorzec, w którym czytelnicy szybko skanują nagłówki sekcji w dół strony, aby zebrać najistotniejsze szczegóły artykułu, zanim zagłębią się w jedną konkretną sekcję, aby znaleźć to, czego szukają. We wzorcu ciasta warstwowego oczy czytelnika przeskakują między nagłówkami i sekcjami, co sprawia, że wzorzec ten jest bardziej efektywnym sposobem na przebrnięcie przez dużą ilość treści niż uważne czytanie każdego wiersza.[8]

Celowe skanowanie, takie jak według wzoru ciasta warstwowego, korzysta z wyraźniejszego kontrastu między sekcjami, akapitami i innymi blokami tekstu. Jeśli każdy akapit i sekcja są niezróżnicowane dla oczu czytelnika, jego oczy muszą pracować ciężej, aby odróżnić poszczególne sekcje podczas skanowania. Z drugiej strony, jeśli każdy blok tekstu różni się od innych bloków, oczy czytelnika mają wyraźniejsze drogowskazy, za którymi mogą podążać podczas przeglądania tekstu.

Dyskurs na temat typografii

Przeznaczony dla projektantów dyskurs na temat typografii stron internetowych dostępny na stronach takich jak Smashing Magazine i Medium nie jest zbyt istotny dla poprawy czytelności Wikipedii. Większość artykułów zakłada, że projektanci chcą poprawić dogłębne czytanie redakcyjne długich artykułów tekstowych, a nie szybkie, zorientowane na zadania, kontekstowe skanowanie, które najprawdopodobniej stosują czytelnicy Wikipedii.[10] Tezy z tych artykułów są zwykle zakorzenione w tradycjach typograficznych opartych na fizycznych książkach. Niektóre artykuły przytaczają porady stosowane ponad 100 lat temu. Heurystyka opracowana dla zaangażowanego czytania fizycznych książek bez wyraźnego związku z badaniami nad czytaniem na ekranie może dostarczyć pewnych ogólnych wskazówek dotyczących udanej typografii. Nie są to jednak idealne źródła do poprawy czytelności Wikipedii. Pomimo ich wad, czytanie ogólnych tekstów projektowych zawierało jedno spostrzeżenie, które możemy wykorzystać do ekstrapolacji istotnych informacji dla Wikipedii.

 
Czcionka rzymska używana w Wenecji ok. 1470 roku przez Nicolasa Jensona. Wielowiekowe wytyczne dotyczące typografii druku nie są idealne dla cyfrowych doświadczeń czytelniczych, takich jak Wikipedia

Ciekawy przypadek członków społeczności i częstych czytelników

Jeden z artykułów cytuje projektantkę czcionek Zuzanę Licko, która powiedziała: "Czytelnicy najlepiej czytają to, co czytają najczęściej".[10] Cytat ten sugeruje, że im więcej czyta się określonego rodzaju tekstu w określonym kontekście, tym lepiej się go czyta, ponieważ oczy i mózg przyzwyczajają się do kontekstu i uczą się skrótów do przetwarzania tego rodzaju informacji. Ma to ważny skutek dla społeczności edytorów i częstych czytelników. Nieświadomie wytrenowali swoje oczy i mózgi do przetwarzania obecnego stylu typograficznego Wikipedii i są bardziej skutecznymi czytelnikami obecnej Wikipedii niż zwykli czytelnicy.

Jednak ta wyuczona wydajność ma wadę w postaci transferu negatywnego, psychologicznego efektu, w którym trudniej jest nauczyć się czegoś, co jest podobne do czegoś, co już umiemy robić dobrze. Na przykład profesjonalnemu tenisiście trudniej byłoby "od początku" nauczyć się grać w ping ponga niż komuś, kto nigdy wcześniej nie podniósł rakiety. Dlatego też trudniej jest odczytać pismo odręczne innych osób. Transfer negatywny ma miejsce, ponieważ mózgi i ciała muszą odciąć się od znanego wzorca, aby nauczyć się nowego, który jest do starego podobny.

Jeśli to spostrzeżenie jest prawdziwe, każda zmiana typografii na wiki może mieć tymczasowy negatywny wpływ na czytelność dla członków społeczności i częstych czytelników, nawet jeśli poprawi czytelność dla miliardów innych osób, którym ta praca ma przynieść korzyści. Dobrą wiadomością jest to, że negatywne efekty transferu nie trwają długo. Efekty takie jak ten sugerują, że umożliwienie czytelnikom dostosowania ich wrażeń z czytania może poprawić czytelność dla większej liczby osób.

Literatura dotycząca interakcji człowiek–komputer (ICK)

Wprowadzenie

Oprócz powyższych wzorców skanowania i czytania, badania ICK próbują znaleźć ilościowe miary czytelności. Często miary te wykorzystują próbę zmierzenia wydajności czytania poprzez użycie sprzętu okulograficznego do pomiaru liczby i długości fiksacji oczu podczas czytania tekstu, lub pomiaru czasu, jakiego potrzeba do przeczytania tekstu. W badaniach tych zwykle mierzy się prędkość lub fiksacje i porównuje się je z wynikiem zrozumienia opartym na zestawie pytań dotyczących tekstu, na które uczestnicy odpowiadają po przeczytaniu tekstu. Badacze wykorzystują te dane do tworzenia ilościowych wyników czytelności.

Rozmiar fontu

Kilka badań wykazało, że rozmiar czcionki ma pewien wpływ na czytelność. Wydaje się, że są oni zgodni co do tego, że dla czytelności większe czcionki są lepsze.[11] Literatura ICK sugeruje, że rozmiar czcionki Wikipedii powinien znacznie wzrosnąć.[12][13][14] Na przykład w jednym z badań wszystkie miary czytelności, w tym liczba fiksacji, subiektywne zrozumienie i zmierzone zrozumienie poprawiły się wraz ze wzrostem rozmiaru czcionki. Większość badań wykazała, że około 18pt (24px) to punkt malejących przychodów, w którym zwiększanie rozmiaru czcionki przestaje poprawiać czytelność. 24px jest znacznie większe niż obecny domyślny rozmiar czcionki w Wikipedii (14px w przeglądarkach stacjonarnych i 16px w przeglądarkach mobilnych). W kilku badaniach wykorzystano artykuły z Wikipedii jako dane testowe i wszystkie z nich sugerowały zwiększenie domyślnego rozmiaru czcionki. Jedno z badań posunęło się tak daleko, że nazwało swoją wynikową publikację "Zrób duże! Wpływ rozmiaru czcionki i odstępów między wierszami «Łatwość zrozumienia» na czytelność online". Inne nosiło nazwę "Rozmiar ma znaczenie (odstępy nie): 18 punktów dla Wikipedii przyjaznej dyslektykom".[15]

Interlinia

Wpływ wysokości linii na czytelność był mniej uniwersalny. Jedno z badań wykazało, że więcej pionowej przestrzeni między wierszami tekstu pomaga oku śledzić mniejsze litery, gdy czcionki są stosunkowo małe. Inne badanie wykazało, że większy tekst wymaga mniejszej względnej wysokości linii (do pewnego momentu). Gałki oczne potrzebują mniej miejsca na odpoczynek, gdy kształty liter są większe i mniej skomplikowane. W innym badaniu wysokość linii nie miała znaczącego wpływu na czas fiksacji, ale miała duży wpływ na rozumienie, a mianowicie wysokość linii 0,8 miała znacznie lepszą wydajność rozumienia niż 1,8. W tym badaniu gęstsze linie prowadziły do lepszego rozumienia.[15]

Wyniki dotyczące wysokości linii sugerują, że zwiększenie rozmiaru czcionki może pozwolić na zwiększenie gęstości informacji w artykułach poprzez zmniejszenie względnej wysokości linii tekstu bez negatywnego wpływu na czytelność. Taka interwencja sprawiłaby, że artykuły byłyby gęstsze i poprawiłyby czytanie ze zrozumieniem.

Dostępność

Przeprowadzono również kilka badań wyraźnie ukierunkowanych na czytelników z potrzebami w zakresie dostępności, zwłaszcza na osoby z dysleksją. W badaniach tych naukowcy zalecają również stosunkowo duże rozmiary czcionek. W jednym z badań zalecono minimalny rozmiar czcionki 12-14pt, czyli 16-19px. Badanie to wykazało również, że wysokość wierszy powinna wynosić 1,5 punktu w stosunku do rozmiaru czcionki, a odstęp między akapitami powinien wynosić co najmniej 1,5 raza więcej niż wysokość między wierszami tekstu. 12 wytycznych dotyczących czytelności przedstawionych przez Miniukovicha i innych w tym badaniu przewyższyło kryteria dostępności klasy AA według WCAG w ocenie czytelności.[16] Innym interesującym odkryciem z tego badania było to, że 12 sugerowanych przez nich wytycznych dotyczących czytelności jest zgodnych z uniwersalnym wzorcem projektowania. Podczas gdy wszystkie z wyjątkiem dwóch z 12 wytycznych poprawiły albo czytelność dysleksji, albo czytelność osób bez dysleksji, żadna z nich nie zaszkodziła doświadczeniom czytelniczym osób, którym wyraźnie nie pomogła.

Poprawa czytelności dla czytelników z potrzebami w zakresie dostępności nie wpłynie negatywnie na wrażenia z czytania czytelników bez potrzeb w zakresie dostępności.

Komentarz projektanta

Podczas gdy te ilościowe badania laboratoryjne zalecają stosunkowo duże rozmiary czcionek dla interfejsów zawierających dużo tekstu, takich jak Wikipedia, projektant zespołu Web nie uważa, że powinniśmy hurtowo przyjmować ich zalecenia. Badania okulograficzne wykorzystują próby o rząd wielkości mniejsze niż liczba czytelników, z którą spodziewalibyśmy się mieć do czynienia. Bardzo niewiele z tych badań śledzenia wzroku dotyczy prób o wielkości powyżej 100. Prawie żadne z nich nie dotyczy prób o wielkości powyżej 500. "Jak ludzie czytają online: Nowe i stare odkrycia" ma 750 uczestników, ale przeprowadzenie badania zajęło im ponad dwie dekady.[17] Jak wspomniano wcześniej, Wikipedię odwiedza około miliarda użytkowników dziennie. Skala, z którą mamy do czynienia, zasadniczo różni się od wielkości prób w tych badaniach. Co więcej, rodzaje zadań czytelniczych mierzone w większości tych badań to dogłębne, zaangażowane czytanie, które bardzo różni się od omówionego powyżej skanowania. Różnorodność ludzi, urządzeń, języków i kontekstów, które obsługuje Wikipedia, jest bardziej złożona, a wyniki tych badań mogą być nieprzekładalne na naszą wyjątkową globalną skalę. Biorąc to pod uwagę, możemy potraktować te badania i sugerowane przez nie wytyczne jako dane kierunkowe w naszych wysiłkach na rzecz poprawy czytelności artykułów.

Istnieje szereg innych problemów w badaniach, które warto wyraźnie przywołać. Punkt, w którym zwiększenie rozmiaru czcionki przestaje poprawiać czytelność, jest bardzo duży, prawie dwukrotnie większy niż rozmiar naszego obecnego ustawienia domyślnego. Zwiększenie rozmiaru czcionki do tego stopnia mogłoby podważyć zaufanie do Wikipedii poprzez zbyt radykalną zmianę jej ponadczasowego wyglądu. Sprawiłoby to również, że estetyka naszego interfejsu byłaby subiektywnie mniej przyjemna. Co ważniejsze, zwiększenie rozmiaru czcionki w takim stopniu utrudniłoby skanowanie. Im większy tekst, tym mniej informacji na stronie, a skanowanie korzysta z większej gęstości informacji. Osoby skanujące artykuły musiałyby również przyjąć znacznie bardziej ekstremalne wzorce przewijania, aby zrekompensować utratę gęstości informacji. Sugeruje to wybór kompromisu między czytelnością a możliwością skanowania.

Ten problem stanowi również dobry argument za opcjami, które pozwalają czytelnikom wybrać, jak gęsty ma być tekst. Odzwierciedla to wyniki kilku badań, które sugerują, że czytelność poprawia się najbardziej, gdy jest dostosowywana indywidualnie. Jednak opcje dostosowania tekstu przyniosłyby korzyści tylko zaangażowanym czytelnikom. Czytelnicy szybko skanujący, którzy spędzają mniej niż minutę nad artykułem, nie skorzystają z tych opcji, ponieważ ich indywidualne sesje czytania są zwykle zbyt krótkie i zorientowane na zadania, aby znaleźć i zmienić ustawienia czytania.

Implikacje dotyczące projektowania

Literatury projektowa i ICK dotyczące czytelności w sieci sugerują cztery cele dla naszego podejścia do poprawy wrażeń z czytania artykułów w Wikipedii:

 1. zwiększenie domyślnych rozmiarów tekstu,
 2. utrzymanie wystarczającej gęstości dla wydajnego skanowania,
 3. zwiększenie przestrzeni między blokami tekstu w celu stworzenia lepszych drogowskazów do skanowania,
 4. umożliwienie czytelnikom dostosowania rozmiaru czcionki i gęstości tekstu.

Kolejne kroki i przyszłe badania

Zdecydowana większość badań czytelności została przeprowadzona na zestawach znaków łacińskich. Nieliczne badania dotyczące niełacińskich zestawów znaków, które znaleźliśmy, sugerują, że wzorce czytania, takie jak wzór F i wzór ciasta warstwowego są uniwersalne w różnych zestawach znaków. Na przykład w językach od prawej do lewej, takich jak arabski, odzwierciedlony został wzorzec F.[17] Biorąc to pod uwagę, oczekiwania dotyczące gęstości informacji i rozmiaru czcionki różnią się znacznie w zależności od języka i zestawu znaków.[18] Aby uwzględnić różnorodność naszych czytelników, planujemy współpracować ze społecznościami wiki w celu poprawy domyślnych ustawień typografii dla ich unikalnych grup czytelników. Chcielibyśmy również zmierzyć wpływ naszych zmian na czytelność różnych wiki w sposób, który lepiej odzwierciedla realia czytania Wikipedii.

Przypisy