Project:Image policy/vi

MediaWiki.org là một trang web về phần mềm MediaWiki và do đó chúng tôi chỉ lưu trữ các hình ảnh liên quan đến mục đích đó (xem về trang web này để biết thêm thông tin). Các hình ảnh không có liên quan trực tiếp đến MediaWiki, đó là các tiện ích mở rộng và kiến ​​trúc cơ bản hoặc đến quá trình phát triển sẽ bị xóa. Nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh ngoài tiêu chí này, vui lòng xem xét tải chúng lên Wikimedia Commons, một kho lưu trữ chia sẻ các hình ảnh có giấy phép miễn phí và bạn sẽ có quyền truy cập ngay vào chúng như thể chúng đã được tải lên tại đây.

Tổng quanEdit

Vì trang web này được tổ chức bởi Wikimedia Foundation nên chúng tôi phải tuân theo Chính sách bản quyền của họ, yêu cầu tất cả hình ảnh phải có giấy phép nội dung miễn phí, trừ khi được cấp phép rõ ràng thông qua chính sách miễn trừ.

Nói chung, nó yêu cầu hình ảnh hầu hết được lưu trữ trên MediaWiki.org được phát hành theo giấy phép nội dung miễn phí (GFDL, Creative Commons, v.v.). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể thích hợp tải lên các hình ảnh không miễn phí để sử dụng trong trang web. Trong một số trường hợp, đặc biệt là liên quan đến ảnh chụp màn hình, nó cũng có thể không rõ ràng về trạng thái giấy phép của hình ảnh. Nếu bạn còn nghi ngờ gì, hãy giả sử rằng hình ảnh không phải là miễn phí và do đó phải sử dụng {{Cơ sở sử dụng không miễn phí}}. Vui lòng tham khảo chính sách sử dụng hợp lý để biết thêm chi tiết.

Ảnh chụp màn hìnhEdit

Nói chung, để tránh các vấn đề khi tải lên ảnh chụp màn hình, bạn nên làm theo các nguyên tắc sau:

 • Trừ khi chúng quan trọng đối với đối tượng được minh họa, hình ảnh phải được cắt xén để xóa đi màn hình nền, trình duyệt web của người dùng và bất kỳ ứng dụng hoặc phần tử màn hình nào khác có thể có mặt trong bức ảnh.
 • Nếu ảnh chụp màn hình cần bao gồm nội dung từ một trang web hiện có, hãy sử dụng trang web có nội dung miễn phí (ví dụ: Wikipedia hoặc trang web này) làm ví dụ của bạn (trừ khi có lý do quan trọng để sử dụng một trang web cụ thể không có nội dung miễn phí).
 • Ảnh chụp màn hình của các phần tử MediaWiki UI trong hầu hết các trường hợp được coi là được cấp phép theo GPL. Tuy nhiên, nội dung thực tế của một trang MediaWiki có thể theo các điều khoản khác nhau (chẳng hạn như GFDL. Hãy đánh dấu chúng bằng bản mẫu {{MW-screenshot}} để sắp xếp chúng.

Tuy nhiên, đây chỉ là những hướng dẫn. Giả định rằng tất cả các ảnh chụp màn hình theo chủ đề có thể được sử dụng trên trang web này.

Xóa hình ảnhEdit

 1. Cân nhắc liên hệ với người dùng đã tải hình ảnh lên, nói với họ về những lo lắng của bạn. Bạn có thể giải quyết vấn đề mà bạn lo lắng theo cách này.
  1. Xem lại trang người dùng của họ để kiểm tra xem họ đã cấp quyền cho tất cả các tập tin đã tải lên trước đó theo một giấy phép cụ thể hay chưa.
  2. Nếu có giấy phép "blanket" được cung cấp, hãy cập nhật trang mô tả tập tin với thẻ bản quyền thích hợp. Cân nhắc yêu cầu trên trang thảo luận của người dùng rằng họ cũng áp dụng thẻ bản quyền trong các video tải lên trong tương lai của họ.
 2. Nếu tập tin được sử dụng trong tài liệu nằm trong MediaWiki hoặc extensions, hãy cân nhắc tìm hoặc tải lên tập tin thay thế để tránh bất kỳ vấn đề nào với tài liệu trên wiki này và các wiki khác.
 3. Thêm thông báo tập tin không được sử dụng vào trang mô tả tập tin.
 4. Tập tin sẽ bị xóa bởi bảo quản viên sau khoảng thời gian chờ đợi vài tuần.
 5. Nếu tập tin bị xóa, hãy gửi thông báo thích hợp cho người tải lên.

Để thực sự xóa một hình ảnh sau khi làm theo quy trình trên, bạn phải là bảo quản viên. Để làm như vậy, hãy truy cập trang mô tả tập tin và nhấp vào liên kết (del) hoặc Xóa trang này. Bảo quản viên cũng có thể khôi phục hình ảnh đã xóa.

Xem thêmEdit