Module:String/doc/tr

This page is a translated version of the page Module:String/doc and the translation is 100% complete.
warning Uyarı:Bu sayfa birden çok viki arasında paylaşılıyor.
Bu sayfadaki tüm değişiklikler, sol kenar çubuğunda listelenen tüm vikilere otomatik olarak kopyalanmış olacaktır.

Bu modül, temel dizi işlevlerine erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Burada sağlanan işlevlerin çoğu adlandırılmış parametreler, adlandırılmamış parametreler veya bir karışımla çağrılabilir. Adlandırılmış parametreler kullanılırsa, MediaWiki parametrenin başındaki veya sonundaki beyaz boşlukları otomatik olarak kaldıracaktır. Amaçlanan kullanıma bağlı olarak, bu tür beyaz boşlukları korumak veya kaldırmak avantajlı olabilir.

Küresel seçenekleri

ignore_errors
true veya 1 olarak ayarlanırsa, herhangi bir hata koşulu, bir hata mesajı yerine boş bir dizenin döndürülmesine neden olur.
error_category
Bir hata oluşursa, hata mesajına eklenecek kategorinin adını belirtir. Varsayılan kategori Category:Errors reported by Module String .
no_category
true veya 1 olarak ayarlanırsa, bir hata oluşturulursa hiçbir kategori eklenmez.

Bu modül için birim testleri Module:String/testcases modülünde mevcuttur.

len

Bu işlev, hedef dizenin uzunluğunu döndürür.

Kullanım:

{{#invoke:String|len|hedef_dize}}

VEYA

{{#invoke:String|len|s= hedef_dize }}

Parametreler:

s
Uzunluğu bildirilecek dize

sub

Bu işlev, belirtilen dizinlerde hedef dizenin bir alt dizesini döndürür.

Kullanım:

{{#invoke:String|sub|hedef_dize|başlangıç_indeks|bitiş_indeks}}

VEYA

{{#invoke:String|sub|s= hedef_dize |i= başlangıç_indeks |j= bitiş_indeks }}

Parametreler:

s
Alt kümesini döndürmek için dize
i
Döndürülecek alt dizenin ilk dizini varsayılan olarak 1'dir.
j
Döndürülecek dizenin son dizini, varsayılan olarak son karakterdir.

Dizenin ilk karakterine 1 dizini atanır. i veya j negatif bir değerse, dizenin sonundan sayarak bir karakter seçmekle aynı şekilde yorumlanır. Dolayısıyla, -1 değeri, dizenin son karakterini seçmekle aynıdır.

İstenen dizinler verilen dizge için aralık dışındaysa bir hata bildirilir.

match

Bu işlev, belirli bir örüntüyle eşleşen kaynak dizeden bir alt dize döndürür.

Kullanım:

{{#invoke:String|match|kaynak_dize|desen_dize|başlangıç_indeks|eşleşme_numarası|düz_işaret|eşlemeyok_çıkış}}

VEYA

{{#invoke:String|match|s= kaynak_dize |pattern= desen_dize |start= başlangıç_indeks |match= eşleşme_numarası |plain= düz_işaret |nomatch= eşlemeyok_çıkış }}

Parametreler:

s
Aranacak dize
pattern
Dizede bulunacak desen veya dize
start
Aramayı başlatmak için kaynak dizedeki dizin. Dizenin ilk karakteri 1. dizine sahiptir. Varsayılan değer 1'dir.
match
Bazı durumlarda, tek bir dizide birden çok eşleşme yapmak mümkün olabilir. Bu, hangi eşleşmenin döndürüleceğini belirtir, burada ilk match = 1'dir. Negatif bir sayı belirtilirse, son eşleşmeden itibaren bir eşleşme döndürülür. Dolayısıyla match = -1, son eşleşmeyi istemekle aynıdır. Varsayılan olarak 1.
plain
Modelin bir Lua, stil düzenli ifade olarak değil, düz metin olarak anlaşılması gerektiğini belirten boole işareti. Varsayılan olarak false.
nomatch
Eşleşme bulunmazsa, hata yerine "nomatch" değerini verir.

match veya start sorgulanan dizge için aralık dışındaysa, bu işlev bir hata oluşturur. Eşleşme bulunmazsa da bir hata oluşturulur. ignore_errors=true parametresi eklenirse, hata bastırılır ve herhangi bir başarısızlık durumunda boş bir dizge döndürülür.

Lua kalıpları oluşturma hakkında bilgi için, düzenli ifade biçimine bakın:

pos

Bu işlev, konumdaki hedef dizeden tek bir karakter döndürür.

Kullanım:

{{#invoke:String|pos|hedef_dize|indeks_değeri}}

VEYA

{{#invoke:String|pos|target= hedef_dize |pos= indeks_değeri }}

Parametreler:

target
Aranacak dize
pos
Döndürülecek karakterin dizini

İlk karakterin dizin değeri 1'dir.

Negatif bir değer istenirse, bu işlev dizenin sonundan geriye doğru sayarak bir karakter seçer. Başka bir deyişle, pos = -1, son karakteri sormakla aynıdır.

İstenen sıfır değeri veya dizenin uzunluğundan büyük bir değer hata verir.

find

Bu işlev, birinin başka bir dizge içinde bir hedef dizeyi veya kalıbı aramasına izin verir.

Kullanım:

{{#invoke:String|find|kaynak_dize|hedef_dize|başlangıç_indeks|düz_işaret}}

VEYA

{{#invoke:String|find|source= kaynak_dize |target= hedef_dize |start= başlangıç_indeks |plain= düz_işaret }}

Parametreler:

source
Aranacak dize
target
Kaynak içinde bulunacak dize veya desen
start
Aramayı başlatmak için kaynak dizedeki dizin, varsayılan olarak 1'dir
plain
Hedefin düz metin olarak anlaşılması gerektiğini ve bir Lua stili düzenli ifade olarak anlaşılmaması gerektiğini belirten boole işareti, varsayılan olarak true

Bu işlev, "target" parametrenin "source" içinde bulunabileceği first ≥ "start" dizini döndürür. Endeksler 1 tabanlıdır. "target" bulunamazsa, bu işlev 0 değerini döndürür. "source" veya "target" eksik / boşsa, bu işlev de 0 döndürür.

Bu işlev UTF-8 dizeleri için güvenli olmalıdır.

replace

Bu işlev, birinin başka bir dizge içindeki bir hedef dizeyi veya kalıbı değiştirmesine izin verir.

Kullanım:

{{#invoke:String|replace|kaynak_dize|desen_dize|değişim_dize|değiştirme_sayaç|düz_işaret}}

VEYA

{{#invoke:String|replace|source= kaynak_dize |pattern= desen_dize |replace= değişim_dize |count= değiştirme_sayaç |plain= düz_işaret }}

Parametreler:

source
Aranacak dize
pattern
Kaynak içinde bulunacak dize veya desen
replace
Değiştirme metni
count
Değiştirilecek oluşum sayısı; varsayılan olarak all
plain
Modelin düz metin olarak Scribunto ustring deseni anlaşılması gerektiğini belirten boole işareti (unicode uyumlu Lua stil düzenli ifade); varsayılan olarak true

rep

Bir dizeyi n kez tekrarlar.

Kullanım:

{{#invoke:String|rep|kaynak|sayaç}}

Parametreler:

source
Tekrarlanacak dize
count
Tekrar sayısı.

Örnek {{#invoke:String|rep|hello|3}} şunu verir: hellohellohello