Manual:Xml.php

This page is a translated version of the page Manual:Xml.php and the translation is 100% complete.

Xml.php, XML oluşturmak için statik işlevlerin bir modülüdür. XML sınıfı, bir XML öğesini belirli niteliklerle ve isteğe bağlı olarak metin içeriğiyle biçimlendirir. Öğe ve özellik adlarının gerçek anlamıyla dahil edilmeye hazır olduğu varsayılır. Dizelerin XML'e aykırı karakterler içermediği varsayılır; özel karakterler (<, >, &) kaçar, ancak yasadışı olanlara dokunulmaz.

Üyeler

 • static attrib ( $name, $present=true)
 • static buildForm ( $fields, $submitLabel=null, $submitAttribs=[])
 • static buildTable ( $rows, $attribs=[], $headers=null)
 • static buildTableRow ( $attribs, $cells)
 • static check ( $name, $checked=false, $attribs=[])
 • static checkLabel ( $label, $name, $id, $checked=false, $attribs=[])
 • static closeElement ( $element)
 • static dateMenu ( $year, $month)
 • static element ( $element, $attribs=null, $contents='', $allowShortTag=true)
 • static elementClean ( $element, $attribs=[], $contents='')
 • static encodeJsCall ( $name, $args, $pretty=false)
 • static encodeJsVar ( $value, $pretty=false)
 • static escapeTagsOnly ( $in)
 • static expandAttributes ( $attribs)
 • static fieldset ( $legend=false, $content=false, $attribs=[])
 • static input ( $name, $size=false, $value=false, $attribs=[])
 • static inputLabel ( $label, $name, $id, $size=false, $value=false, $attribs=[])
 • static inputLabelSep ( $label, $name, $id, $size=false, $value=false, $attribs=[])
 • static isWellFormedXmlFragment ( $text)
 • static label ( $label, $id, $attribs=[])
 • static languageSelector ( $selected, $customisedOnly=true, $inLanguage=null, $overrideAttrs=[], Message $msg=null)
 • static listDropDown ( $name='', $list='', $other='', $selected='', $class='', $tabindex=null)
 • static listDropDownOptions ( $list, $params=[])
 • static listDropDownOptionsOoui ( $options)
 • static monthSelector ( $selected='', $allmonths=null, $id='month')
 • static openElement ( $element, $attribs=null)
 • static option ( $text, $value=null, $selected=false, $attribs=[])
 • static password ( $name, $size=false, $value=false, $attribs=[])
 • static radio ( $name, $value, $checked=false, $attribs=[])
 • static radioLabel ( $label, $name, $value, $id, $checked=false, $attribs=[])
 • static span ( $text, $class, $attribs=[])
 • static submitButton ( $value, $attribs=[])
 • static tags ( $element, $attribs, $contents)
 • static textarea ( $name, $content, $cols=40, $rows=5, $attribs=[])
 • static wrapClass ( $text, $class, $tag='span', $attribs=[])