Příručka:Databázová tabulka watchlist_expiry

This page is a translated version of the page Manual:Watchlist expiry table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka watchlist_expiry
Verze MediaWiki:
1.35

Tabulka watchlist_expiry je místo, kde MediaWiki ukládá informace o vypršení platnosti položek seznamu sledovaných.

Pole

we_item

Klíčováno na watchlist.wl_id.

we_expiry

Čas vypršení platnosti jako časové razítko MediaWiki.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.35

DESCRIBE watchlist_expiry;

+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| we_item  | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| we_expiry | binary(14)    | NO  | MUL | NULL  |    |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.35

SHOW INDEX IN watchlist_expiry;

+------------------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table      | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| watchlist_expiry |     0 | PRIMARY  |      1 | we_item   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| watchlist_expiry |     1 | we_expiry |      1 | we_expiry  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+------------------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Související odkazy