Příručka:Databázová tabulka user

This page is a translated version of the page Manual:User table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka user

Do tabulky user ukládá MediaWiki informace o uživatelích. Používáte-li Postgres, měla až do verze 1.37 tahle tabulka název mwuser.

Pole

Některé z následujících informací byly převzaty ty se souboru schema.doc, který má MediaWiki uložen v adresáři docs/.

user_id

user_id je primárním klíčem, který se používá jako jedinečný identifikátor uživatele.

user_name

user_name: Uživatelské jméno může být libovolný jedinečný (unikátní) řetězec, který není ve formě IP adresy. Nemělo by povolit lomítka nebo konflikty velkých a malých písmen. Více na stránce Příručka:$wgInvalidUsernameCharacters . Mezery jsou povoleny a podtržítka jsou automaticky převáděna na mezery (na rozdíl od názvů stránek, kde je tomu naopak).

user_real_name

Verze MediaWiki:
1.3

user_real_name ukládá skutečné jméno uživatele (nepovinné), jak jej uvedl uživatel v sekci "Předvolby".

user_password

user_password je jeden ze tří formátů v závislosti na nastavení $wgPasswordDefault :

 • Od MediaWiki 1.24 má $wgPasswordDefault výchozí hodnotu pbkdf2. V tomto případě získáte zřetězení:
  • Řetězec ":pbkdf2:".
  • Hašovací algoritmus použitý uvnitř vrstvy pbkdf2, ve výchozím nastavení "sha512".
  • Dvojtečka (:).
  • Hodnota tohoto algoritmu, ve výchozím nastavení "30000".
  • Dvojtečka (:).
  • Délka odvozeného klíče. "64" ve výchozím nastavení.
  • Dvojtečka (:).
  • Base64 kódované salt hashovacího algoritmu, např. "kkdejKlBYFV7+LP2m2thYA=="
  • Dvojtečka (:).
  • A konečně výsledek hashovacího algoritmu zakódovaný v base64 (který měl před kódováním base64 (výchozí) délku 128 bajtů). Hash uživatelského hesla ve formátu prostého textu.
 • Od MediaWiki 1.24, pokud byl použit údržbový skript wrapOldPasswords.php , mohou hesla také začínat ":pbkdf2-legacyA:" nebo ":pbkdf2-legacyB:" jako ":pbkdf2-legacyB:!sha256:10000:128!...".
 • Pro hesla napsaná MediaWiki 1.23 a starší, pokud $wgPasswordSalt byl true (výchozí), jedná se o zřetězení následujícího:
  • Řetězec ":B:"
  • Pseudonáhodný hexadecimální 31bitový salt mezi 0x0 a 0x7fff ffff (včetně)
  • Dvojtečka (:)
  • MD5 hash zřetězení salt, pomlčka ("-") a MD5 hash hesla.
 • U hesel napsaných MediaWiki 1.23 a starší, pokud $wgPasswordSalt bylo nepravdivé, jde o zřetězení následujícího:
  • Řetězec ":A:"
  • MD5 hash hesla.

user_newpassword

user_newpassword je generován pro funkci mail-a-new-password (poslat nové heslo).

user_newpass_time

user_newpass_time je nastaveno na aktuální časové razítko (wfTimestampNow()), pokud je nastaveno nové heslo. Stejně jako ostatní časová razítka je ve formátu časového razítka MediaWiki (yyyymmddhhmmss, např. 20130824025644).

user_email

E-mail by měl být omezen, nikoli veřejné informace. To samé s hesly. Údaje zadávejte na vlastní nebezpečí. ;)
Toto pole nemá hodnotu null, takže uživatelé, kteří nikdy nezadali e-mailovou adresu, mají nastaven prázdný řetězec.

user_options

Verze MediaWiki:
1.18

user_options se od MediaWiki 1.16 již nepoužívá. Podívejte se na stránku Příručka:Databázová tabulka user_properties .

Na starších verzích mediawiki je to seznam párů name=value informací Special:Preferences oddělený novým řádkem. Staré uživatelské účty, které se od doby, kdy se pole přestalo používat, nepřihlásili, mohou mít toto pole stále nastavené.

user_touched

user_touched, kdy se uživatel naposledy přihlásil (ne jen pouhou návštěvou pomocí existující relace), upravil uživatelská nastavení nebo byl povýšen do nových skupin uživatelů.

user_token

Verze MediaWiki:
1.4

user_token je pseudonáhodně generovaná hodnota. Když uživatel zaškrtne "Nechte mě přihlášeného (až 365 dní)", hodnota se uloží do trvalého souboru cookie prohlížeče ${wgCookiePrefix}Token, který ověří uživatele a zároveň je odolný proti falšování.

user_email_authenticated

user_email_authenticated je časové razítko, kdy byl e-mail uživatele ověřen. Výchozí hodnota je NULL.

user_email_token

Verze MediaWiki:
1.5

user_email_token je token používaný pro potvrzení e-mailové adresy. Viz User::newFromConfirmationCode v User.php

user_email_token_expires

user_email_token_expires je časové razítko vypršení platnosti e-mailového tokenu.

user_registration

Verze MediaWiki:
1.6

user_registration je časové razítko (datum a čas), kdy se uživatel zaregistroval. Pro staré uživatele může být pro toto pole hodnota NULL. Pro zpětné vyplnění tohoto pole lze použít skript fixUserRegistration.php .

user_editcount

Verze MediaWiki:
1.9

user_editcount je hrubý počet úprav a akcí podobných úpravám, které uživatel provedl. Následující akce se počítají jako úpravy:

 • Vytváření nebo úprava stránky MediaWiki, i když bude revize nebo stránka později smazána (tj. provedení nenulové úpravy)
 • Vytváření nebo úprava příspěvku na nástěnce strukturované diskuse (dříve "Flow")
 • Přesunutí stránky na nový název (od verze 1.30)
 • Přesměrování vytvořené přesunem stránky (od verze 1.38, ale navrhované vrácení viz T296035)

Toto pole není přesnou kopií COUNT(*) FROM revision WHERE rev_user = user_id. Mělo by však být zhruba přesné, pokud jsou aktualizační skripty spouštěny konzistentně a je to jediné místo, kde má software k dispozici údaje o počtu úprav, takže se stále používá pro vážné účely, jako je rozhodování, zda byly účty automaticky propagovány.

Tato hodnota může být nesprávná z několika důvodů. Může být například zastaralý nebo u starých účtů NULL, pokud nebyl spuštěn aktualizační skript (initEditCount.php ). Některá smazání jej také nemusí trvale ovlivnit.

user_emailauthenticationtimestamp

Verze MediaWiki:
1.3

Odstraněno ve verzi 1.4.

user_password_expires

Verze MediaWiki:
1.23

Datum vypršení platnosti hesla uživatele. Null bez data vypršení platnosti.

user_is_temp

Verze MediaWiki:
1.41
Gerrit change 918513

Booleovská hodnota představující, zda je uživatel dočasným uživatelem. Nula, pokud jde o jiný typ uživatele než dočasného uživatele. Toto existuje proto, aby bylo možné dočasné uživatele identifikovat pouze z databáze externími aplikacemi.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.41

DESCRIBE user;

+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
| Field          | Type       | Null | Key | Default             | Extra     |
+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
| user_id         | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL               | auto_increment |
| user_name        | varbinary(255)  | NO  | UNI |                 |        |
| user_real_name      | varbinary(255)  | NO  |   |                 |        |
| user_password      | tinyblob     | NO  |   | NULL               |        |
| user_newpassword     | tinyblob     | NO  |   | NULL               |        |
| user_newpass_time    | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_email        | tinyblob     | NO  | MUL | NULL               |        |
| user_touched       | binary(14)    | NO  |   | NULL               |        |
| user_token        | binary(32)    | NO  |   |                 |        |
| user_email_authenticated | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_email_token     | binary(32)    | YES | MUL | NULL               |        |
| user_email_token_expires | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_registration    | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_editcount      | int(10) unsigned | YES |   | NULL               |        |
| user_password_expires  | varbinary(14)  | YES |   | NULL               |        |
| user_is_temp       | tinyint(1)    | NO  |   | 0                |        |
+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.39 – 1.40

DESCRIBE user;

+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
| Field          | Type       | Null | Key | Default             | Extra     |
+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
| user_id         | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL               | auto_increment |
| user_name        | varbinary(255)  | NO  | UNI |                 |        |
| user_real_name      | varbinary(255)  | NO  |   |                 |        |
| user_password      | tinyblob     | NO  |   | NULL               |        |
| user_newpassword     | tinyblob     | NO  |   | NULL               |        |
| user_newpass_time    | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_email        | tinyblob     | NO  | MUL | NULL               |        |
| user_touched       | binary(14)    | NO  |   | NULL               |        |
| user_token        | binary(32)    | NO  |   |                 |        |
| user_email_authenticated | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_email_token     | binary(32)    | YES | MUL | NULL               |        |
| user_email_token_expires | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_registration    | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_editcount      | int(10) unsigned | YES |   | NULL               |        |
| user_password_expires  | varbinary(14)  | YES |   | NULL               |        |
+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.36 – 1.38

DESCRIBE user;

+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
| Field          | Type       | Null | Key | Default             | Extra     |
+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
| user_id         | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL               | auto_increment |
| user_name        | varbinary(255)  | NO  | UNI |                 |        |
| user_real_name      | varbinary(255)  | NO  |   |                 |        |
| user_password      | tinyblob     | NO  |   | NULL               |        |
| user_newpassword     | tinyblob     | NO  |   | NULL               |        |
| user_newpass_time    | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_email        | tinyblob     | NO  | MUL | NULL               |        |
| user_touched       | binary(14)    | NO  |   | NULL               |        |
| user_token        | binary(32)    | NO  |   |                 |        |
| user_email_authenticated | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_email_token     | binary(32)    | YES | MUL | NULL               |        |
| user_email_token_expires | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_registration    | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_editcount      | int(11)     | YES |   | NULL               |        |
| user_password_expires  | varbinary(14)  | YES |   | NULL               |        |
+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.23 – 1.35

DESCRIBE user;

+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
| Field          | Type       | Null | Key | Default             | Extra     |
+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
| user_id         | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL               | auto_increment |
| user_name        | varbinary(255)  | NO  | UNI |                 |        |
| user_real_name      | varbinary(255)  | NO  |   |                 |        |
| user_password      | tinyblob     | NO  |   | NULL               |        |
| user_newpassword     | tinyblob     | NO  |   | NULL               |        |
| user_newpass_time    | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_email        | tinyblob     | NO  | MUL | NULL               |        |
| user_touched       | binary(14)    | NO  |   |                 |        |
| user_token        | binary(32)    | NO  |   |                 |        |
| user_email_authenticated | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_email_token     | binary(32)    | YES | MUL | NULL               |        |
| user_email_token_expires | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_registration    | binary(14)    | YES |   | NULL               |        |
| user_editcount      | int(11)     | YES |   | NULL               |        |
| user_password_expires  | varbinary(14)  | YES |   | NULL               |        |
+--------------------------+------------------+------+-----+----------------------------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.19 – 1.22

DESCRIBE user;

+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| user_id         | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| user_name        | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| user_real_name      | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| user_password      | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpassword     | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpass_time    | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_email        | tinytext      | NO  | MUL | NULL  |        |
| user_touched       | binary(14)     | NO  |   | NULL  |        |
| user_token        | binary(32)     | NO  |   | NULL  |        |
| user_email_authenticated | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_email_token     | binary(32)     | YES | MUL | NULL  |        |
| user_email_token_expires | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_registration    | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_editcount      | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.18

DESCRIBE user;

+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| user_id         | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| user_name        | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| user_real_name      | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| user_password      | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpassword     | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpass_time    | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_email        | tinytext      | NO  | MUL | NULL  |        |
| user_options       | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| user_touched       | binary(14)     | NO  |   | NULL  |        |
| user_token        | binary(32)     | NO  |   | NULL  |        |
| user_email_authenticated | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_email_token     | binary(32)     | YES | MUL | NULL  |        |
| user_email_token_expires | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_registration    | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_editcount      | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.10 – 1.17

DESCRIBE user;

+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| user_id         | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| user_name        | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| user_real_name      | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| user_password      | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpassword     | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpass_time    | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_email        | tinytext      | NO  |   | NULL  |        |
| user_options       | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| user_touched       | binary(14)     | NO  |   | NULL  |        |
| user_token        | binary(32)     | NO  |   | NULL  |        |
| user_email_authenticated | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_email_token     | binary(32)     | YES | MUL | NULL  |        |
| user_email_token_expires | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_registration    | binary(14)     | YES |   | NULL  |        |
| user_editcount      | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.9

DESCRIBE user;

+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| user_id         | int(5) unsigned   | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| user_name        | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| user_real_name      | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| user_password      | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpassword     | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpass_time    | char(14) binary   | YES |   | NULL  |        |
| user_email        | tinytext      | NO  |   | NULL  |        |
| user_options       | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| user_touched       | char(14) binary   | NO  |   | NULL  |        |
| user_token        | char(32) binary   | NO  |   | NULL  |        |
| user_email_authenticated | char(14) binary   | YES |   | NULL  |        |
| user_email_token     | char(32) binary   | YES | MUL | NULL  |        |
| user_email_token_expires | char(14) binary   | YES |   | NULL  |        |
| user_registration    | char(14) binary   | YES |   | NULL  |        |
| user_editcount      | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.6 – 1.8

DESCRIBE user;

+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| user_id         | int(5) unsigned   | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| user_name        | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| user_real_name      | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| user_password      | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpassword     | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_email        | tinytext      | NO  |   | NULL  |        |
| user_options       | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| user_touched       | char(14) binary   | NO  |   | NULL  |        |
| user_token        | char(32) binary   | NO  |   | NULL  |        |
| user_email_authenticated | char(14) binary   | YES |   | NULL  |        |
| user_email_token     | char(32) binary   | YES | MUL | NULL  |        |
| user_email_token_expires | char(14) binary   | YES |   | NULL  |        |
| user_registration    | char(14) binary   | YES |   | NULL  |        |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.5

DESCRIBE user;

+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| user_id         | int(5) unsigned   | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| user_name        | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| user_real_name      | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| user_password      | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpassword     | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_email        | tinytext      | NO  |   | NULL  |        |
| user_options       | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| user_touched       | char(14) binary   | NO  |   | NULL  |        |
| user_token        | char(32) binary   | NO  |   | NULL  |        |
| user_email_authenticated | char(14) binary   | YES |   | NULL  |        |
| user_email_token     | char(32) binary   | YES | MUL | NULL  |        |
| user_email_token_expires | char(14) binary   | YES |   | NULL  |        |
+--------------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.4

DESCRIBE user;

+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| user_id     | int(5) unsigned   | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| user_name    | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| user_real_name  | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| user_password  | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpassword | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_email    | tinytext      | NO  |   | NULL  |        |
| user_options   | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| user_touched   | char(14) binary   | NO  |   | NULL  |        |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.3

DESCRIBE user;

+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| user_id     | int(5) unsigned   | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| user_name    | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| user_real_name  | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| user_rights   | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_password  | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpassword | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_email    | tinytext      | NO  |   | NULL  |        |
| user_options   | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| user_touched   | char(14) binary   | NO  |   | NULL  |        |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.1 – 1.2

DESCRIBE user;

+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| user_id     | int(5) unsigned   | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| user_name    | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| user_rights   | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_password  | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_newpassword | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| user_email    | tinytext      | NO  |   | NULL  |        |
| user_options   | blob        | NO  |   | NULL  |        |
| user_touched   | char(14) binary   | NO  |   | NULL  |        |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.18

SHOW INDEX IN user;

+-------+------------+------------------+--------------+------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table | Non_unique | Key_name     | Seq_in_index | Column_name   | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-------+------------+------------------+--------------+------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| user |     0 | PRIMARY     |      1 | user_id     | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| user |     0 | user_name    |      1 | user_name    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| user |     1 | user_email_token |      1 | user_email_token | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| user |     1 | user_email    |      1 | user_email    | A     |      0 |    50 | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-------+------------+------------------+--------------+------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Související odkazy