Příručka:Databázová tabulka user_rights

This page is a translated version of the page Manual:User rights table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka user_rights
Verze MediaWiki:
1.4

Tabulka user_rights se ve verzi MediaWiki 1.5 nepoužívá a lze ji bezpečně smazat.

 • ur_user - Uživatelovo user_id
 • ur_rights - Práva pro daného uživatele

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.4

DESCRIBE user_rights;

+-----------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| ur_user  | int(5) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| ur_rights | tinyblob    | NO  |   | NULL  |    |
+-----------+-----------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.4

SHOW INDEX IN user_rights;

+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table    | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| user_rights |     0 | ur_user |      1 | ur_user   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+