คู่มือ:สิทธิ์ผู้ใช้

This page is a translated version of the page Manual:User rights and the translation is 36% complete.

สิทธิ์ผู้ใช้ คือสิทธิ์ (เช่น ความสามารถในการแก้ไขหน้าหรือบล็อกผู้ใช้) ที่สามารถกำหนดให้กับ กลุ่มผู้ใช้ ต่างๆ ได้ มีเดียวิกิ (MediaWiki) มาพร้อมกับชุดสิทธิ์ผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้เริ่มต้น แต่สิ่งเหล่านี้สามารถกำหนดเองได้ หน้านี้อธิบายสิทธิ์และกลุ่มเริ่มต้นและวิธีปรับแต่งค่าเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและลบผู้ใช้วิกิแต่ละรายออกจากกลุ่ม โปรดดูที่ วิธีใช้:สิทธิและกลุ่มผู้ใช้ และ คู่มือ:การตั้งค่ากลุ่มผู้ใช้ในมีเดียวิกิ (MediaWiki)

การเปลี่ยนการอนุญาตของกลุ่ม

การติดตั้ง MediaWiki เริ่มต้นกำหนดสิทธิ์บางอย่างให้กับกลุ่มเริ่มต้น (ดูด้านล่าง) คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์เริ่มต้นได้ด้วยการแก้ไขอาร์เรย์ $GroupPermissions ใน $LocalSettings ด้วยไวยากรณ์

$wgGroupPermissions['group']['right'] = true /* หรือ false */;
ในการติดตั้งเริ่มต้น $wgGroupPermissions จะถูกตั้งค่าเป็น includes/DefaultSettings.php แต่จะมี ไม่ อยู่ใน LocalSettings.php จากนั้นคุณจะต้องเพิ่มลงในไฟล์นั้น

หากสมาชิกมีหลายกลุ่มพวกเขาจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจากแต่ละกลุ่มที่พวกเขาอยู่ ผู้ใช้ทั้งหมดรวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่ออยู่ในกลุ่ม '*' ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม 'user'. นอกเหนือจากกลุ่มเริ่มต้นคุณสามารถสร้างกลุ่มใหม่โดยใช้อาเรย์เดียวกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้จะปิดใช้งานการดูหน้าทั้งหมดที่ไม่อยู่ในรายการ $wgWhitelistRead จากนั้นเปิดใช้งานใหม่สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น:

$wgGroupPermissions['*']['read'] = false;
# The following line is not actually necessary, since it's in the defaults. Setting '*' to false doesn't disable rights for groups that have the right separately set to true!
$wgGroupPermissions['user']['read'] = true;

This example will disable editing of all pages, then re-enable for users with confirmed email addresses only:

# ปิดการใช้งานสำหรับทุกคน
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;
# Disable for users, too: by default 'user' is allowed to edit, even if '*' is not.
$wgGroupPermissions['user']['edit'] = false;
# Make it so users with confirmed email addresses are in the group.
$wgAutopromote['emailconfirmed'] = APCOND_EMAILCONFIRMED;
# Hide group from user list.
$wgImplicitGroups[] = 'emailconfirmed';
# Finally, set it to true for the desired group.
$wgGroupPermissions['emailconfirmed']['edit'] = true;

Creating a new group and assigning permissions to it

You can create new user groups by defining permissions for the according group name in $wgGroupPermissions[ 'group-name' ] where group-name is the actual name of the group.

Additionally to assigning permissions, you should create these three wiki pages with fitting content:

 • MediaWiki:Group-<group-name> (content: Name of the group)
 • MediaWiki:Group-<group-name>-member (content: Name of a member of the group)
 • MediaWiki:Grouppage-<group-name> (content: Name of the group page)

By default, bureaucrats can add users to, or remove them from, any group. However, if you are using Manual:$wgAddGroups and Manual:$wgRemoveGroups , you may need to customize those instead.

ตัวอย่าง

This example will create an arbitrary "projectmember" group that can block users and delete pages, and whose edits are hidden by default in the recent changes log:

$wgGroupPermissions['projectmember']['bot'] = true;
$wgGroupPermissions['projectmember']['block'] = true;
$wgGroupPermissions['projectmember']['delete'] = true;
The group name cannot contain spaces, so use 'random-group' or 'random_group' instead of 'random group'. Moreover it is recommended to only use lowercase letters to create a group.

In this example, you would probably also want to create these pages:

 • MediaWiki:Group-projectmember (content: Project members)
 • MediaWiki:Group-projectmember-member (content: Project member)
 • MediaWiki:Grouppage-projectmember (content: Project:Project Members)

This will ensure that the group will be referred to as "Project members" throughout the interface, and a member will be referred to as a "Project member", and overviews will link the group name to Project:Project members.

This example disables write access (page editing and creation) by default, creates a group named "writer", and grants it write access. Users can be manually added to this group via Special:UserRights:

$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;
$wgGroupPermissions['*']['createpage'] = false;
$wgGroupPermissions['user']['edit'] = false;
$wgGroupPermissions['user']['createpage'] = false;
$wgGroupPermissions['writer']['edit'] = true;
$wgGroupPermissions['writer']['createpage'] = true;

In this example, you would probably also want to create these pages:

 • MediaWiki:Group-writer (content: Writers)
 • MediaWiki:Group-writer-member (content: Writer)
 • MediaWiki:Grouppage-writer (content: Project:Write)

Removing predefined groups

MediaWiki out of the box comes with a number of predefined groups. Most of these groups can be removed by unsetting the according array keys, among them $wgGroupPermissions[ '<group-name>' ]. For details, see below.

ตัวอย่าง

This example will eliminate the bureaucrat group entirely. It is necessary to ensure that all six of these variables are unset for any group that one wishes to remove from being listed at Special:ListGroupRights; however, merely unsetting $wgGroupPermissions will suffice to remove it from Special:UserRights. This code should be placed after any require_once lines that add extensions, such as Extension:AntiSpoof containing code that gives bureaucrats group permissions by default.

unset( $wgGroupPermissions['bureaucrat'] );
unset( $wgRevokePermissions['bureaucrat'] );
unset( $wgAddGroups['bureaucrat'] );
unset( $wgRemoveGroups['bureaucrat'] );
unset( $wgGroupsAddToSelf['bureaucrat'] );
unset( $wgGroupsRemoveFromSelf['bureaucrat'] );

In some extensions (Flow, Semantic MediaWiki, etc.), rights are added during extension registration or in a registration function. In this case, it could be necessary to use a registration function in LocalSettings.php to remove some predefined user groups:

$wgExtensionFunctions[] = function() use ( &$wgGroupPermissions ) {
  unset( $wgGroupPermissions['oversight'] );
  unset( $wgGroupPermissions['flow-bot'] );
};


Note on the group called "user"

With the above mechanism, you can remove the groups sysop, bureaucrat and bot, which - if used - can be assigned through the usual user permission system. However, it is currently impossible to remove the user group. This group is not assigned through the usual permission system. Instead, every logged-in user automatically is a member of that group. This is hardcoded in MediaWiki and currently cannot be changed easily.

List of permissions

The following user rights are available in the latest version of MediaWiki. If you are using an older version, look at Special:Version on your wiki and see if your version is covered in the "Versions" column.

สิทธิ รายละเอียด User groups that have this right by default เวอร์ชั่น
การอ่าน
read อ่านหน้า - when set to false, override for specific pages with $wgWhitelistRead
  Warning: Setting the user right "read" (allow viewing pages) to false will only protect wiki (article, talk, ...) pages, but uploaded files (images, files, docs... in the $wgUploadPath subdirectories) will always remain readable via direct access by default.
Use the information from Manual:Image authorization and img_auth.php pages when you have the need to restrict image views and file download access to only logged-in users.
*, user 1.5+
การแก้ไข
applychangetags ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ - requires the edit right user 1.25+
autocreateaccount เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ภายนอกอัตโนมัติ - a more limited version of createaccount 1.27+
createaccount สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ - register / registration *, sysop 1.5+
createpage สร้างหน้า (ที่ไม่ใช่หน้าอภิปราย) - ขอสิทธิ edit *, user 1.6+
createtalk สร้างหน้าอภิปราย - ขอสิทธิ edit *, user 1.6+
delete-redirect ลบการเปลี่ยนเส้นทางรุ่นแก้ไขรุ่นเดียว (note that this is not needed if the group already has the delete right) 1.36+
edit แก้ไขหน้า *, user 1.5+
editsemiprotected แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "Allow only autoconfirmed users" - without cascading protection - requires the edit right autoconfirmed, bot, sysop 1.22+
editprotected แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "Allow only administrators" - without cascading protection - requires the edit right sysop 1.13+
minoredit ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย - requires the edit right user 1.6+
move ย้ายหน้า - ขอสิทธิ edit user, sysop 1.5+
move-categorypages ย้ายหน้าหมวดหมู่ - ขอสิทธิ move user, sysop 1.25+
move-rootuserpages ย้ายหน้าผู้ใช้หลัก - ขอสิทธิ move user, sysop 1.14+
move-subpages ย้ายหน้าพร้อมหน้าย่อย - ขอสิทธิ move user, sysop 1.13+
movefile ย้ายไฟล์ - requires the move right and $wgAllowImageMoving to be true user, sysop 1.14+
reupload บันทึกทับไฟล์เดิม - ขอสิทธิ upload user, sysop 1.6+
reupload-own บันทึกทับไฟล์เดิมที่คุณอัปโหลดเอง - requires the upload right (note that this is not needed if the group already has the reupload right) 1.11+
reupload-shared บันทึกทับไฟล์บนคลังร่วมสื่อท้องถิ่น - (if one is set up) with local files (requires the upload right) user, sysop 1.6+
sendemail ส่งอีเมลหาผู้ใช้อื่น user 1.16+
upload อัปโหลดไฟล์ - requires the edit right and $wgEnableUploads to be true user, sysop 1.5+
upload_by_url อัปโหลดไฟล์จากยูอาร์แอล - ขอสิทธิ upload (Prior to 1.20 it was given to sysops) 1.8+
<span id="Management">Management
bigdelete ลบหน้าที่มีประวัติใหญ่ (as determined by $wgDeleteRevisionsLimit ) - ขอสิทธิ delete sysop 1.12+
block บล็อกหรือปลดบล็อกผู้ใช้รายอื่นจากการแก้ไข - Block options include preventing editing and registering new accounts, and autoblocking other users on the same IP address sysop 1.5+
blockemail บล็อกหรือปลดบล็อกผู้ใช้จากการส่งอีเมล - allows preventing use of the Special:Emailuser interface when blocking - requires the block right sysop 1.11+
browsearchive ค้นหาหน้าที่ถูกลบ - through Special:Undelete - ขอสิทธิ deletedhistory sysop 1.13+
changetags เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง - currently unused by extensions user 1.25+
delete ลบหน้า 1.5–1.11: allows the deletion or undeletion of pages.
1.12+: allows the deletion of pages. For undeletions, there is now the 'undelete' right, see below
sysop 1.5+
deletedhistory ดูหน่วยประวัติที่ถูกลบ โดยไม่มีข้อความของหน่วยนั้น sysop 1.6+
deletedtext ดูข้อความที่ถูกลบและการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นที่ถูกลบ sysop
deletelogentry ลบและกู้คืนหน่วยปูมจำเพาะ - allows deleting/undeleting information (action text, summary, user who made the action) of specific log entries - requires the deleterevision right suppress 1.20+
deleterevision ลบและกู้คืนรุ่นจำเพาะของหน้า - allows deleting/undeleting information (revision text, edit summary, user who made the edit) of specific revisions Split into deleterevision and deletelogentry in 1.20 suppress 1.6+
editcontentmodel แก้ไขตัวแบบเนื้อหาของหน้า - ขอสิทธิ edit user 1.23.7+
editinterface แก้ไขอินเตอร์เฟซผู้ใช้ - contains interface messages. For editing sitewide CSS/JSON/JS, there are now segregate rights, see below. - ขอสิทธิ edit sysop, interface-admin 1.5+
editmyoptions แก้ไขการตั้งค่าของคุณ * 1.22+
editmyprivateinfo แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อจริง) และร้องขออีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน - also hides the "Change Password", but not other ways to change the password - requires the viewmyprivateinfo right * 1.22+
editmyusercss แก้ไขไฟล์ซีเอสเอสผู้ใช้ของคุณเอง - prior to 1.31 it was assigned to everyone (i.e. "*") (note that this is not needed if the group already has the editusercss right) - ขอสิทธิ edit user 1.22+
editmyuserjs แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ผู้ใช้ของคุณเอง - prior to 1.31 it was assigned to everyone (i.e. "*") (note that this is not needed if the group already has the edituserjs right) - ขอสิทธิ edit user 1.22+
editmyuserjsredirect แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ผู้ใช้จองคุณที่เป็นการเปลี่ยนทาง (note that this is not needed if the group already has the edituserjs right) - ขอสิทธิ edit 1.34+
editmyuserjson แก้ไขไฟล์ JSON ผู้ใช้ของคุณเอง (note that this is not needed if the group already has the edituserjson right) - ขอสิทธิ edit user 1.31+
editmywatchlist แก้ไขรายการเฝ้าดูของคุณ (โปรดทราบว่า การดำเนินการบางอย่างจะยังคงเพิ่มไปยังเพจเหล่านี้ แม้ว่าจะไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไข) - requires the viewmywatchlist right * 1.22+
editsitecss แก้ไข CSS ทั้งเว็บ - ขอสิทธิ editinterface interface-admin 1.32+
editsitejs แก้ไขจาวาสคริปต์ทั้งเว็บ - ขอสิทธิ editinterface interface-admin 1.32+
editsitejson แก้ไข JSON ทั้งเว็บ - ขอสิทธิ editinterface sysop, interface-admin 1.32+
editusercss แก้ไขไฟล์ CSS ของผู้ใช้อื่น - ขอสิทธิ edit interface-admin 1.16+
edituserjs แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ของผู้ใช้อื่น - ขอสิทธิ edit interface-admin 1.16+
edituserjson แก้ไขไฟล์ JSON ของผู้ใช้อื่น - ขอสิทธิ edit sysop, interface-admin 1.31+
hideuser บล็อกหรือเลิกบล็อกชื่อผู้ใช้ ซ่อนหรือเลิกซ่อนจากสาธารณะ - Only users with 1000 edits or less can be suppressed by default - ขอสิทธิ block

Use $wgHideUserContribLimit to disable.

suppress 1.10+
markbotedits ทำเครื่องหมายการย้อนกลับฉุกเฉินว่าเป็นการแก้ไขโดยบอต - see Manual:Rollback - ขอสิทธิ rollback sysop 1.12+
mergehistory ผสานประวัติหน้า - ขอสิทธิ edit sysop 1.12+
pagelang เปลี่ยนภาษาหน้า - $wgPageLanguageUseDB must be true 1.24+
patrol ทำเครื่องหมายการแก้ไขของผู้อื่นว่าตรวจตราแล้ว - $wgUseRCPatrol must be true sysop 1.5+
patrolmarks ดูการทำเครื่องหมายตรวจตราในการเปลี่ยนแปลงล่าสุด 1.16+
protect เปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกันและแก้ไขการป้องการแก้ไขของเว็บเพจ - ขอสิทธิ edit sysop 1.5+
rollback ย้อนการแก้ไขของผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขหน้าเฉพาะอย่างรวดเร็ว - ขอสิทธิ edit sysop 1.5+
suppressionlog ดูปูมส่วนตัว suppress 1.6+
suppressrevision ดู ซ่อนและเปิดเผยรุ่นจำเพาะของหน้าจากผู้ใช้ทุกคน - Prior to 1.13 this right was named hiderevision - ขอสิทธิ deleterevision suppress 1.6+
unblockself ปลดบล็อกตนเอง - Without it, an administrator that has the capability to block cannot unblock themselves if blocked by another administrator sysop 1.17+
undelete กู้คืนหน้า - ขอสิทธิ deletedhistory sysop 1.12+
userrights แก้ไขสิทธิผู้ใช้ทั้งหมด - allows the assignment or removal of all(*) groups to any user.

(*)With $wgAddGroups and $wgRemoveGroups you can set the possibility to add/remove certain groups instead of all

bureaucrat 1.5+
userrights-interwiki แก้ไขสิทธิผู้ใช้ของผู้ใช้บนวิกิอื่น - requires the userrights right 1.12+
viewmyprivateinfo ดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อจริง) * 1.22+
viewmywatchlist ดูรายการเฝ้าดูของคุณ * 1.22+
viewsuppressed ดูรุ่นที่ถูกซ่อนจากผู้ใช้ทุกคน - i.e. a more narrow alternative to "suppressrevision" (note that this is not needed if the group already has the suppressrevision right) suppress 1.24+
<span id="Administration">Administration
autopatrol ให้ทำเครื่องหมายการแก้ไขของตนเองว่าเป็นตรวจตราแล้วโดยอัตโนมัติ - $wgUseRCPatrol must be true bot, sysop 1.9+
deletechangetags ลบป้ายระบุออกจากฐานข้อมูล - currently unused by extensions sysop 1.28+
import นำเข้าหน้าจากวิกิอื่น - "transwiki" - ขอสิทธิ edit sysop 1.5+
importupload นำเข้าหน้าจากไฟล์ที่อัปโหลด - This right was called 'importraw' in and before version 1.5 - ขอสิทธิ edit sysop 1.5+
managechangetags สร้างและเปิด/ปิดใช้งานป้ายระบุ - currently unused by extensions sysop 1.25+
siteadmin ล็อกและปลดล็อกฐานข้อมูล - which blocks all interactions with the web site except viewing. (not available by default) 1.5+
unwatchedpages ดูรายการหน้าที่ไม่มีผู้เฝ้าดู - lists pages that no user has watchlisted sysop 1.6+
<span id="Technical">Technical
apihighlimits ใช้ข้อจำกัดที่สูงขึ้นในคำสั่งเอพีไอ bot, sysop 1.12+
autoconfirmed ไม่ได้รับผลจากขีดจำกัดอัตรายึดเลขที่อยู่ไอพี - used for the 'autoconfirmed' group, see the other table below for more information (note that this is not needed if the group already has the noratelimit right) autoconfirmed, bot, sysop 1.6+
bot กำหนดเป็นกระบวนการอัตโนมัติ - can optionally be viewed bot 1.5+
ipblock-exempt เลี่ยงการบล็อกเลขที่อยู่ไอพี บล็อกอัตโนมัติ และบล็อกช่วง sysop 1.9+
nominornewtalk หากไม่มีการแก้ไขเล็กน้อยในหน้าอภิปรายจะทำให้การแจ้งข้อความใหม่ปรากฏ - ขอสิทธิ minoredit bot 1.9+
noratelimit ไม่ได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดอัตรา - not affected by rate limits (prior to the introduction of this right, the configuration variable $wgRateLimitsExcludedGroups was used for this purpose) sysop, bureaucrat 1.13+
override-export-depth ส่งออกหน้า รวมหน้าที่เชื่อมโยงกับหน้านี้สูงสุด 5 ลำดับชั้น
With this right, you can define the depth of linked pages at Special:Export. Otherwise, the value of $wgExportMaxLinkDepth , which is 0 by default, will be used.
?
suppressredirect ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางจากหน้าต้นทางเมื่อย้ายหน้า - ขอสิทธิ move bot, sysop 1.12+
writeapi ใช้การเขียนเอพีไอ - ขอสิทธิ edit *, user, bot 1.13+
Although these permissions all control separate things, sometimes to perform certain actions you need multiple permissions. For example allowing people to edit but not read pages doesn't make sense, since in order to edit a page you must first be able to read it (Assuming no pages are allowlisted). Allowing uploads but not editing does not make sense, since in order to upload an image you must implicitly create an image description page, etc.

รายชื่อของกลุ่ม

The following groups are available in the latest version of MediaWiki. If you are using an older version then some of these may not be implemented.

กลุ่ม รายละเอียด Default rights Versions
* all users (including anonymous). createaccount, createpage, createtalk, edit, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmywatchlist, read, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, writeapi 1.5+
temp Temporary user accounts (T330816) Similar to * group 1.41+
user registered accounts. applychangetags, changetags, createpage, createtalk, edit, editcontentmodel, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, purge, read, reupload, reupload-shared, sendemail, upload, writeapi
autoconfirmed registered accounts at least as old as $wgAutoConfirmAge and having at least as many edits as $wgAutoConfirmCount . autoconfirmed, editsemiprotected 1.6+
bot accounts with the bot right (intended for automated scripts). autoconfirmed, autopatrol, apihighlimits, bot, editsemiprotected, nominornewtalk, suppressredirect, writeapi 1.5+
sysop users who by default can delete and restore pages, block and unblock users, et cetera. apihighlimits, autoconfirmed, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, browsearchive, createaccount, delete, deletedhistory, deletedtext, editinterface, editprotected, editsemiprotected, editsitejson, edituserjson, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, noratelimit, patrol, protect, reupload, reupload-shared, rollback, suppressredirect, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload 1.5+
interface-admin users who can edit sitewide CSS/JS. editinterface, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson 1.32+
bureaucrat users who by default can change other users' rights. noratelimit, userrights 1.5+
suppress deletelogentry, deleterevision, hideuser, suppressionlog, suppressrevision, viewsuppressed

From MW 1.12, you can create your own groups into which users are automatically promoted (as with autoconfirmed and emailconfirmed) using $wgAutopromote . You can even create any custom group by just assigning rights to them.

Default rights

The default rights are defined in MainConfigSchema.php .

 • Default values in HEAD version:

https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/MW/browse/master/includes/MainConfigSchema.php

 • The default values in the latest stable MediaWiki release, version 1.41, are available here:

https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/MW/browse/REL1_41/includes/MainConfigSchema.php

 • Additional rights: you should be able to list all the permissions available on your wiki by running User::getAllRights().

Adding new rights

Information for coders only follows.

If you're adding a new right in core, for instance to control a new special page, you are required to add it to the list of available rights in PermissionManager.php , $coreRights (example). If you're doing so in an extension , you instead need to use $wgAvailableRights .

You probably also want to assign it to some user group by editing $wgGroupPermissions described above.

If you want this right to be accessible to external applications by OAuth or by bot passwords, then you will need to add it to a grant by editing $wgGrantPermissions .

// create projectmember-powers right
$wgAvailableRights[] = 'projectmember-powers';

// add projectmember-powers to the projectmember-group
$wgGroupPermissions['projectmember']['projectmember-powers'] = true;

// add projectmember-powers to the 'basic' grant so we can use our projectmember powers over an API request
$wgGrantPermissions['basic']['projectmember-powers'] = true;

You also need to add right-[name] and action-[name] interface messages to /languages/i18n/en.json (with documentation in qqq.json). The right-* messages can be seen on Special:ListGroupRights and the action-* messages are used in a sentence like "You do not have permission to ...".


ดูเพิ่ม