Příručka:Databázová tabulka user_newtalk

This page is a translated version of the page Manual:User newtalk table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka user_newtalk

Tabulka user_newtalk ukládá ID nebo IP adresy uživatelů, jejichž diskusní stránky byly změněny. Tato informace se používá pro zobrazení pole "you have new messages" (máte nové zprávy). Příslušný řádek se smaže, když se uživatel na stránku podívá.

Pole

user_id

Klíč k user.user_id nebo "0" pro anonymní uživatele.

user_ip

Pokud je uživatel anonymním uživatelem, jeho IP adresa je uložena zde, protože user_id 0 je nejednoznačné.

user_last_timestamp

Verze MediaWiki:
1.13

Časové razítko pro získání rozdílu od posledního zobrazení.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.36

DESCRIBE user_newtalk;

+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| user_id       | int(10) unsigned | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip       | varbinary(40)  | NO  |   |     |    |
| user_last_timestamp | binary(14)    | YES |   | NULL  |    |
+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.25 – 1.35

DESCRIBE user_newtalk;

+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| user_id       | int(10) unsigned | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip       | varbinary(40)  | NO  | MUL |     |    |
| user_last_timestamp | varbinary(14)  | YES |   | NULL  |    |
+---------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.18 – 1.24

DESCRIBE user_newtalk;

+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| user_id       | int(11)    | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip       | varbinary(40) | NO  | MUL | NULL  |    |
| user_last_timestamp | varbinary(14) | YES |   | NULL  |    |
+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.13 – 1.17

DESCRIBE user_newtalk;

+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| user_id       | int(11)    | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip       | varbinary(40) | NO  | MUL | NULL  |    |
| user_last_timestamp | binary(14)  | NO  |   | NULL  |    |
+---------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.10 – 1.12

DESCRIBE user_newtalk;

+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
| user_id | int(11)    | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip | varbinary(40) | NO  | MUL | NULL  |    |
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.1 – 1.9

DESCRIBE user_newtalk;

+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| user_id | int(5)   | NO  | MUL | 0    |    |
| user_ip | varchar(40) | NO  | MUL | NULL  |    |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.15

SHOW INDEX IN user_newtalk;

+--------------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table    | Non_unique | Key_name  | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| user_newtalk |     1 | un_user_id |      1 | user_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| user_newtalk |     1 | un_user_ip |      1 | user_ip   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+--------------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+