Příručka:Databázová tabulka user_autocreate_serial

This page is a translated version of the page Manual:User autocreate serial table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka user_autocreate_serial
Verze MediaWiki:
1.39
Gerrit change 767617

Tabulky user_autocreate_serial jsou pro sekvenční generování jmen pro automaticky vytvořené dočasné uživatele.

Pole

uas_shard

Verze MediaWiki:
1.39

Segment prostoru ID, kde bude ID násobeno N, který bude odkazem na tento řádek.

uas_value

Verze MediaWiki:
1.39

Nejvyšší dosažitelná hodnota ID.

uas_year

Verze MediaWiki:
1.42

Rok, do kterého tento řádek patří, pokud formát dočasného účtu zahrnuje rok. U ID, které nejsou kombinovány s rokem, je to 0.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.42

DESCRIBE user_autocreate_serial;

+-----------+----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+----------------------+------+-----+---------+-------+
| uas_shard | int(10) unsigned   | NO  | PRI | NULL  |    |
| uas_value | int(10) unsigned   | NO  |   | NULL  |    |
| uas_year | smallint(5) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
+-----------+----------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.39 – 1.41

DESCRIBE user_autocreate_serial;

+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| uas_shard | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| uas_value | int(10) unsigned | NO  |   | NULL  |    |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.42

SHOW INDEX IN user_autocreate_serial;

+------------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+---------+
| Table         | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment | Ignored |
+------------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+---------+
| user_autocreate_serial |     0 | PRIMARY |      1 | uas_shard  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        | NO   |
| user_autocreate_serial |     0 | PRIMARY |      2 | uas_year  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        | NO   |
+------------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+---------+