Příručka:Databázová tabulka updatelog

This page is a translated version of the page Manual:Updatelog table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka updatelog
Verze MediaWiki:
1.13

Tabulka updatelog zaznamenává aktualizace MediaWiki, jeden řádek textového klíče na každý spuštěný aktualizační skript.

Pole

ul_key

Ukazatel na údržbový skript, který byl spuštěn během aktualizace MediaWiki. Pro update.php jsou položky formátovány jako updatelist-1.22.3-1393593680. Ukazatel na skript údržby, verzi MediaWiki a časové razítko v čase UNIX.

ul_value

Verze MediaWiki:
1.17

Serializovaná data protokolované akce. Není k dispozici u starých záznamů (před 1.17).

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.17

DESCRIBE updatelog;

+----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| ul_key  | varbinary(255) | NO  | PRI | NULL  |    |
| ul_value | blob      | YES |   | NULL  |    |
+----------+----------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.13 – 1.16

DESCRIBE updatelog;

+--------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+--------+----------------+------+-----+---------+-------+
| ul_key | varbinary(255) | NO  | PRI | NULL  |    |
+--------+----------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.13

SHOW INDEX IN updatelog;

+-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| updatelog |     0 | PRIMARY |      1 | ul_key   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+