Příručka:UpdateSearchIndex.php

This page is a translated version of the page Manual:UpdateSearchIndex.php and the translation is 100% complete.

updateSearchIndex.php je údržbový skript používaný pro pravidelnou mimošpičkovou aktualizaci indexu vyhledávání pro stránky nedávno změněno. Pokud potřebujete úplně přestavět vyhledávací index, spusťte místo toho rebuildtextindex.php .

Vyvolání

php maintenance/updateSearchIndex.php [-s start-timestamp] [-e end-timestamp] [-p posfile] [-l locktime] [-q]

Příklad

$ php maintenance/updateSearchIndex.php -s 20081020224040
Updating searchindex between 20081020224040 and 20091209103945
   --- Waiting for lock ---
    --- Unlocking --
Done

Právo zapisovat

Skript zapíše koncové časové razítko do souboru určeného parametrem -p, který bude mít výchozí hodnotu searchUpdate.WIKI_ID.pos. Skript selže, pokud uživatel spouštějící příkaz nemá oprávnění k zápisu do tohoto souboru. Chcete-li předejít chybě, zadejte soubor s oprávněním k zápisu nebo soubor vytvořte sami a udělte mu příslušná oprávnění.

Poznámky