Příručka:Databázová tabulka text

This page is a translated version of the page Manual:Text table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka text
Verze MediaWiki:
1.5

Do tabulky text se ukládá wikitext jednotlivých revizí. Pokud používáte databázi Postgres, nebo Oracle, bude mít tahle tabulka jméno pagecontent. Rozšíření zde může také ukládat data.

Názvy polí jsou pozůstatky z tabulky old revizí v MediaWiki 1.4 a dřívějších.

Pokud jste aktualizovali svou wiki z MediaWiki 1.4 nebo starší na novější verzi a pokud jste poté alespoň jednou spustili update.php, stále budete mít v tabulce text staré sloupce, jejichž obsah byl migrován do tabulek page a revision (obsah je zkopírován, nikoli vyříznut). Tyto sloupce v tabulce text již nebudou používány. Všechna pole v tabulce text except old_id, old_text a old_flags již nejsou potřeba a lze je bezpečně smazat.

Textový obsah lze komprimovat nebo ukládat externě, a proto je obtížné jej z této tabulky získat. Skript údržby fetchText.php lze použít k načtení textu daného old_id.

Rozšíření mohou přidávat další vlastní příznaky.

Tato tabulka může také obsahovat metadata souborů, pokud jsou metadata příliš velká pro uložení do img_metadata, oi_metadata nebo fa_metadata.

Pole

old_id

Jedinečné celé číslo používané k identifikaci každého textu. Odkazuje na něj tabulka content.content_address v content . Před implementací Multi-Content Revisions byly klíčem k tomuto sloupci revision.rev_text_id v tabulce revision a ar_text_id v tabulce archive .

Také img_metadata, oi_metadata nebo fa_metadata mohou odkazovat na tento sloupec, když se používají k ukládání metadat souboru.

old_text

Wikitext stránky nebo ukazatel na externí úložiště ve tvaru DB://cluster/id.

old_flags

Seznam příznaků oddělených čárkami. Obsahuje následující možné hodnoty:

gzip Text je komprimován pomocí PHP funkce $gzdefrate.
Pokud je zapnuta volba $wgCompressRevisions , budou nové řádky (=aktuální revize) transparentně zazipovány pomocí gzip, aby bylo možné uložit čas. Předchozí revize lze také komprimovat pomocí skriptu compressOld.php
utf-8 Text byl uložen jako UTF-8.
Pokud je zapnuta volba $wgLegacyEncoding , řádky bez tohoto příznaku budou při načítání transparentně převedeny na UTF-8.
object Textové pole obsahovalo serializovaný objekt PHP.
Objekt buď obsahuje více verzí komprimovaných dohromady pro dosažení lepšího kompresního poměru nebo odkazuje na jiný řádek, kde lze text najít.
external Text byl uložen v externím umístění určeném pomocí old_text.
Jakékoli další příznaky se vztahují na data uložená na dané adrese URL, nikoli na samotnou adresu URL. Příznak 'object' je not nastaven pro adresy URL ve tvaru 'DB://cluster/id/itemid', protože externí úložný systém je sám dekomprimuje. Více na stránce $wgDefaultExternalStore .

textvector

Only used by PostgreSQL

Používá místo tabulky searchindex PostgreSQL pro usnadnění fulltextového vyhledávání.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.10

DESCRIBE text;

+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| old_id  | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| old_text | mediumblob    | NO  |   | NULL  |        |
| old_flags | tinyblob     | NO  |   | NULL  |        |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.5 – 1.9

DESCRIBE text;

+-----------+-----------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type      | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+-----------------+------+-----+---------+----------------+
| old_id  | int(8) unsigned | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| old_text | mediumblob   | NO  |   | NULL  |        |
| old_flags | tinyblob    | NO  |   | NULL  |        |
+-----------+-----------------+------+-----+---------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.5

SHOW INDEX IN text;

+-------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| text |     0 | PRIMARY |      1 | old_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Související odkazy