Příručka:Obsah

This page is a translated version of the page Manual:Table of contents and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
Tato stránka je o tabulkách obsahu na wiki stránkách. Stránka s obsahem technické příručky MediaWiki viz Manuál:Obsah .

Ve výchozím nastavení je na stránce automaticky generován obsah (někdy zkracovaný na TOC), pokud jsou použity více než tři nadpisy sekcí.

Tabulka tyto nadpisy obvykle reprodukuje a čísluje.

Veškeré HTML v nadpisech je v obsahu odstraněno, kromě následujících značek:

 • ‎<sup>, ‎<sub>[1]
 • ‎<i>[2]
 • ‎<b>[3]
 • ‎<bdi>[4]
 • <span dir="rtl">, <span dir="ltr">[5]
 • ‎<s>, ‎<strike>[6]
 • ‎<q>[7]

Obsah se negeneruje pro nadpisy sekcí, které se nacházejí v html značkách (Příručka:$wgRawHtml ).

Skrytí TOC (obsahu)

Umístěte __NOTOC__ kamkoli na stránku, abyste skryli její obsah.

Použití určitých šablon, jako je Template:Compact ToC (najdete na anglické Wikipedii), nahradí běžnou funkci obsahu.

Umístění TOC

Výchozí pozice obsahu je přímo nad záhlavím první sekce. Jakýkoli předchozí text je umístěn před TOC. Chcete-li jej umístit jinam, použijte kouzelné slůvko __TOC__ na preferovanou pozici na stránce.

Vzhled může odstranit nebo přesunout obsah do jiné části stránky pomocí Extension:DeToc .

Přidání TOC

Pokud máte tři nebo méně nadpisů, ale chcete mít obsah, napište buď kouzelné slovo __FORCETOC__ kamkoli na stránku, aby se zobrazila ve výchozím umístění, nebo __TOC__ na preferovanou pozici.

Přizpůsobení TOC

Šířka

Polehčující okolnost může vyžadovat úpravu šířky TOC jako procenta stránky. Například: {{TOC left|width=30%}}

Hloubka

Maximální úroveň nadpisů zobrazených v TOC je definována v $wgMaxTocLevel . Chcete-li to přizpůsobit pro jednotlivé stránky, může být TOC uzavřen v prvku s třídou toclimit-<limit>, pokud jsou v CSS stránek definována příslušná pravidla CSS.

Příklad implementace viz Template:TOC a příslušná pravidla na Template:TOC/limit-styles.css.

Automatické číslování

Ve výchozím nastavení TOC čísluje sekce automaticky. Samotné nadpisy sekcí nejsou očíslovány. Toto chování obsahu lze přizpůsobit několika způsoby:

 • Je možné potlačit automaticky generovaná čísla sekcí v TOC, pokud správná třída existuje lokálně na MediaWiki:Common.css, definovaná jako .tocnumber { display: none; }.

Chcete-li to provést selektivně, lze kolem obsahu umístit prvek obalu, jako v <div class="noautonum">__TOC__</div> na stránce a .noautonum .tocnumber { display: none; } v MediaWiki:Common.css.

Je také možné přidat číslování k samotným nadpisům pomocí JavaScriptu, jak je vysvětleno u Snippets/Auto-number headings .

Internacionalizace

Různé jazyky mají různé způsoby vyjádření obsahu a způsobu číslování jeho (pod)sekcí. Různí styloví průvodci mnoha jazyků se také liší v tom, jaký styl TOC a TOC schéma číslování (pod)sekcí doporučují autorům používat.

Různé w:style guide každého jazyka někdy doporučují různé typografické konvence, které je třeba dodržovat.

Je důležité si uvědomit, že většina jazyků nemá ani žádný stylový průvodce pro psaní v tomto jazyce (a mnoho jazyků nemá zcela psanou formu), takže lidé obvykle používají nejběžnější styl založený na existujících psaných konvencích (nepředepsaný , ale jednoduše „standardní“ kvůli populárnímu použití), díky čemuž má psané použití mnoha jazyků jakousi „plynulou“ interpunkci, pravopis/pravopis a dokonce [osobní změny samotné] gramatiky [toho konkrétního jazyka]. w:Westernizace ovlivnila abecední i neabecední systémy psaní, přičemž mnoho jazyků jednoduše kopírovalo nebo bylo uměle převedeno na typografické a w:punctuationkonvence evropského stylu.

Níže je uveden příklad, jak změnit styl TOC na lokalizovaný:

Některé jazyky dávají za pořadovým číslem (pod)oddílu tečku, např. nepoužívají následující styl TOC:

Contents
1 Section [1]
1.1 Subsection [1.1]
2 Section [2]
2.1 Subsection [2.1]
3 Section [3]
3.1 Subsection [3.1]
3.1.1 Subsubsection [3.1.1]
3.1.2 Subsubsection [3.1.2]

Ale použij něco takového:

Contents
1. Section [1.]
1.1. Subsection [1.1.]
2. Section [2.]
2.1. Subsection [2.1.]
3. Section [3.]
3.1. Subsection [3.1.]
3.1.1. Subsubsection [3.1.1.]
3.1.2. Subsubsection [3.1.2.]

(Všimněte si přidání teček za pořadovými číslicemi před názvy oddílů!)

Tento efekt je možné vytvořit pomocí w:CSS. Vložte následující kód CSS do sdíleného souboru CSS vaší instalace MediaWiki a mělo by to fungovat:

.tocnumber:after { content: '.' }

kde symbol mezi jednoduchými uvozovkami je znak za číslem (pod)oddílu.

Podrobnosti o souvisejících problémech obsahu i18n naleznete také v bugzilla:43494 a bugzilla:33450.

Plovoucí

Obsah lze nastavit tak, aby se na stránce zobrazoval jako plovoucí prvek a kolem něj proudil text.

Za tímto účelem uzavřete obsah do prvku ve stylu CSS float:left; nebo float:right;.

Příklad implementace viz Template:TOC .

Rozšíření

Chování obsahu lze dále upravit pomocí rozšíření.

Seznam viz Category:TOC extensions .

See also

 1. Od MediaWiki 1.11 (září 2007). Podívejte se na stránku phab:T10393.
 2. Od MediaWiki 1.19 (listopadu 2011). Podívejte se na stránku phab:T28375.
 3. Od MediaWiki 1.19 (prosince 2011). Podívejte se na stránku phab:T28375..
 4. Od MediaWiki 1.25/wmf14 (). Podívejte se na stránku phab:T74884.
 5. Od MediaWiki 1.21/wmf1 (). Podívejte se na stránku phab:T37167.
 6. Od MediaWiki 1.28/wmf.21 (). Podívejte se na stránku phab:T35715.
 7. Od MediaWiki 1.39.0-wmf.6 (). Podívejte se na stránku phab:T251672.