Podręcznik:sqlite.php

This page is a translated version of the page Manual:Sqlite.php and the translation is 67% complete.
Wersje MediaWiki:
1.16 – 1.35

Szczegóły

sqlite.php jest skryptem konserwacyjnym wykonującym zadania związane z bazą danych SQLite. This script has been moved to SqliteMaintenance.php in MediaWiki 1.36.

Opcje/argumenty

Opcja Opis Wymagane?
--vacuum Wykonuje komendę VACUUM kompaktującą bazę danych zwiększając jej wydajność. Optional
--integrity Wykonuje sprawdzenie integralności bazy danych. Jeżeli nie zostanie wykryty żaden problem, pojawi się napis "ok". W przeciwnym wypadku zostaną wyświetlone informacje o błędach (do 100). Optional
--backup-to Backups the database to the given file. Optional
--check-syntax Checks SQL files for compatibility with SQLite syntax. This option is intended for developer use. (Added in MediaWIki 1.17) Optional

Można użyć więcej niż jednej opcji jednocześnie.

Użycie

php maintenance/sqlite.php [ --vacuum| --integrity| --backup-to| --check-syntax ]


Checking integrity

Terminal

Vacuum Operation

Terminal

Linki zewnętrzne