Příručka:Databázová tabulka slots

This page is a translated version of the page Manual:Slots table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka slots
Verze MediaWiki:
1.31

Tabulka slots představuje vztah n:m mezi revizemi a obsahovými objekty. Objekt obsahu může mít určitou "roli" v jedné nebo více revizích. Každá revize může mít více objektů obsahu, z nichž každý má jinou roli.

Tabulka byla představena v MediaWiki 1.31 jako součást projektu Multi-Content Revisions . Další podrobnosti najdete na stránce Multi-Content Revisions/Content Meta-Data . Během migrace ze starších verzí je tabulka naplněna populateContentTables.php (spouští se automaticky skriptem aktualizace).

Pole

slot_revision_id

Odkaz na revision.rev_id nebo archive.ar_rev_id. slot_revision_id a slot_role_id dohromady tvoří primární klíč.

slot_role_id

Odkaz na slot_roles.role_id

slot_content_id

Odkaz na content.content_id

slot_origin

revision.rev_id revize, ze které pochází obsah slotu. Chcete-li najít revize, které změnily sloty, vyhledejte slot_origin = slot_revision_id.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.31

DESCRIBE slots;

+------------------+----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+----------------------+------+-----+---------+-------+
| slot_revision_id | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| slot_role_id   | smallint(5) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| slot_content_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |    |
| slot_origin   | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |    |
+------------------+----------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.31

SHOW INDEX IN slots;

+-------+------------+---------------------------+--------------+------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table | Non_unique | Key_name         | Seq_in_index | Column_name   | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-------+------------+---------------------------+--------------+------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| slots |     0 | PRIMARY          |      1 | slot_revision_id | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| slots |     0 | PRIMARY          |      2 | slot_role_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| slots |     1 | slot_revision_origin_role |      1 | slot_revision_id | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| slots |     1 | slot_revision_origin_role |      2 | slot_origin   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| slots |     1 | slot_revision_origin_role |      3 | slot_role_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-------+------------+---------------------------+--------------+------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+