Příručka:Databázová tabulka slot_roles

This page is a translated version of the page Manual:Slot roles table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka slot_roles
Verze MediaWiki:
1.31

Tabulka slot_roles je normalizační tabulka pro názvy rolí. Používá se v tabulce slots .

V PHP kódu je normalizace spravována přes NameTableStore .

Tabulka byla zavedena od MediaWiki 1.31, jako součást projektu Multi-Content Revisions . Pro další podrobnosti viz Multi-Content Revisions/Content Meta-Data . Během migrace ze starších verzí je tabulka naplněna populateContentTables.php (spouští se automaticky skriptem aktualizace).

Pole

role_id

Primární klíč.

role_name

Popis názvu role.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.36

DESCRIBE slot_roles;

+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| role_id  | int(11)    | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| role_name | varbinary(64) | NO  | UNI | NULL  |        |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.31 – 1.35

DESCRIBE slot_roles;

+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| role_id  | smallint(6)  | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| role_name | varbinary(64) | NO  | UNI | NULL  |        |
+-----------+---------------+------+-----+---------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.31

SHOW INDEX IN slot_roles;

+------------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| slot_roles |     0 | PRIMARY  |      1 | role_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| slot_roles |     0 | role_name |      1 | role_name  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+------------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+