Příručka:Databázová tabulka revision_comment_temp

This page is a translated version of the page Manual:Revision comment temp table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka revision_comment_temp
Verze MediaWiki:
1.30 – 1.40

Tabulka revision_comment_temp byla dočasná tabulka vytvářející vztah mezi každým řádkem tabulky revision a řádkem tabulky comment. Byl vytvořen (spolu s podobnou tabulkou revision_actor_temp ), aby se zabránilo zablokování změny stolu revision, která se stala. Na velkých wikinách, jako je English Wikipedia, je změna tabulky revision procesem na dlouhé měsíce. Tato tabulka byla vytvořena, aby bylo možné provádět jiné migrace dat za běhu změny. Po přidání pole rev_comment_id do tabulky revision byla data z revision_comment_temp sloučena zpět do tabulky revision a tabulka byla odstraněna.

Tato tabulka byla představena na Gerrit change 357892. Podívejte se také na tabulku image_comment_temp .

Pole

revcomment_rev

Klíčováno na revision.rev_id

revcomment_comment_id

Klíčováno na comment.comment_id

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.30 – 1.40

DESCRIBE revision_comment_temp;

+-----------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field         | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| revcomment_rev    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  |    |
| revcomment_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
+-----------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.30 – 1.40

SHOW INDEX IN revision_comment_temp;

+-----------------------+------------+----------------+--------------+-----------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table         | Non_unique | Key_name    | Seq_in_index | Column_name      | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-----------------------+------------+----------------+--------------+-----------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| revision_comment_temp |     0 | PRIMARY    |      1 | revcomment_rev    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| revision_comment_temp |     0 | PRIMARY    |      2 | revcomment_comment_id | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| revision_comment_temp |     0 | revcomment_rev |      1 | revcomment_rev    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-----------------------+------------+----------------+--------------+-----------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+