Příručka:Databázová tabulka redirect

This page is a translated version of the page Manual:Redirect table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka redirect
Verze MediaWiki:
1.9

Tabulka redirect obsahuje pro každou stránku, která je aktuálně přesměrováním (tj. ne pro staré revize, které jsou přesměrovány), ID zdrojové stránky a informace o cíli. Cílová stránka může nebo nemusí existovat.

Pole

Cíl je rozdělen do čtyř částí: interwiki prefix (pro běžné přesměrování by měl být prázdný), jmenný prostor, název a fragment.

rd_from

Obsahuje page_id zdrojové stránky.

rd_namespace

Obsahuje číslo Jmenný prostor cíle.

rd_title

Obsahuje odstraňovaný název cílové stránky. Je uložen jako text s mezerami nahrazenými podtržítky.

rd_interwiki

Verze MediaWiki:
1.16

Toto pole není prázdné pouze v případě, že je použit interwiki prefix : #REDIRECT [[prefix:…]] (předpona jako "w:" pro Wikipedii nebo mezijazykový odkaz předpona jako "nl:" pro holandštinu , ale ne obojí). V tomto případě není přesměrování viditelné v Special:WhatLinksHere (i když cíl leží na stejné wiki), rd_namespace je vždy 0 a rd_title může obsahovat možnou předponu jmenného prostoru, ale rd_fragment nemusí být NULL.

rd_fragment

Obsahuje ID fragmentu cíle, pokud je přítomen (viz také bugzilla:218), jinak je NULL.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.16

DESCRIBE redirect;

+--------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| rd_from   | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| rd_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
| rd_title   | varbinary(255)  | NO  |   |     |    |
| rd_interwiki | varbinary(32)  | YES |   | NULL  |    |
| rd_fragment | varbinary(255)  | YES |   | NULL  |    |
+--------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.10 – 1.15

DESCRIBE redirect;

+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| rd_from   | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0    |    |
| rd_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |    |
| rd_title   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.9

DESCRIBE redirect;

+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| rd_from   | int(8) unsigned   | NO  | PRI | 0    |    |
| rd_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |    |
| rd_title   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.9

SHOW INDEX IN redirect;

+----------+------------+-------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table  | Non_unique | Key_name  | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+----------+------------+-------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| redirect |     0 | PRIMARY   |      1 | rd_from   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| redirect |     1 | rd_ns_title |      1 | rd_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| redirect |     1 | rd_ns_title |      2 | rd_title   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| redirect |     1 | rd_ns_title |      3 | rd_from   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+----------+------------+-------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+