Příručka:Databázová tabulka recentchanges

This page is a translated version of the page Manual:Recentchanges table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka recentchanges
Verze MediaWiki:
1.1

Tabulka recentchanges obsahuje informace o posledních úpravách provedených na wiki (ne starší než $wgRCMaxAge ; viz také níže). Obsah této tabulky je generován z tabulek page a revision . Lze jej regenerovat pomocí údržbového skriptu rebuildrecentchanges.php . Samotná tabulka posledních změn se používá ke generování stránek posledních změn, stránek souvisejících změn, seznamů ke zhlédnutí a seznamu nových stránek a obsahuje informace, jako jsou IP adresy editorů (v závislosti na konfiguraci wiki), které se v jiných tabulkách nenacházejí. Tabulka recentchanges je velmi podobná tabulce revision , která se používá pro výpisy historie stránky a příspěvky uživatelů. Mezi rozdíly patří:

 • Tabulka recentchanges také odkazuje na předchozí revizi stránky
 • Tabulka recentchanges také zaznamenává zaznamenané události, jako jsou přesuny a mazání stránek
 • Položky v tabulce recentchanges jsou pravidelně mazány. Ty v tabulce revision jsou obvykle uchovávány déle nebo neomezeně dlouho.
 • Jak bylo řečeno, import revize stránky nejenže přidá záznam do tabulky revision s datem importu, ale také záznam s původním datem.

Když jsou stránky přesunuty, jejich položky RC (konkrétně rc_namespace a rc_title ) se nemění.

Pole

rc_id

Verze MediaWiki:
1.5

Toto je primární klíč pro tabulku. (zavedeno od 1.5)

rc_timestamp

Obsahuje časové razítko změny. Odpovídá rev_timestamp (a log_timestamp , v případě akcí protokolu).

rc_cur_time

Verze MediaWiki:
1.23

Byl zastaralý, ale byl nejprve zadržen kvůli zpětné kompatibilitě. (odstraněno od 1.24wmf6)

rc_user

To se rovná user_id uživatele, který tuto změnu provedl. Hodnota tohoto pole je 0 pro anonymní úpravy, inicializační skripty a pro některé hromadné importy. Odpovídá rev_user (a log_user v případě akcí protokolu).

Pokud používáte rc_user = 0 k výběru anonymních úprav, nezapomeňte také nastavit alespoň rc_type < 5! Na wikinách používajících Wikibase budou výsledky jinak bezvýznamné. Na jiných wikinách mohou být roboti nebo importy relevantnější, než očekáváte.

(zastaralé od 1.31); Ukončeno ve prospěch rc_actor.

rc_user_text

Toto pole obsahuje text username uživatele, který provedl změnu, nebo IP adresu, pokud změnu provedl neregistrovaný uživatel. Odpovídá rev_user_text (a log_user_text , v případě akcí protokolu).

(zastaralé od 1.31); Ukončeno ve prospěch rc_actor.

rc_actor

Verze MediaWiki:
1.31
Gerrit change 380669

Toto je cizí klíč k actor_id v tabulce actor . Odpovídá revactor_actor (nebo log_actor v případě akcí protokolu).

rc_namespace

Číslo namespace stránky, která byla předmětem změny. V případě akcí protokolu odpovídá log_namespace .

Pokud tento řádek popisuje protokolovanou akci, má toto pole hodnotu -1 (NS_SPECIAL), protože zaznamenává záznam pro podstránku Special:Log.

rc_title

Název stránky, která byla změněna, s odstraněným jmenným prostorem. Toto pole ukládá informace v textové podobě. V případě akcí protokolu odpovídá log_title.

rc_comment

Verze MediaWiki:
1.32

Toto pole obsahuje souhrn změn (editorův komentář k revizi). Tento text je zobrazen v posledních změnách, souvisejících změnách, seznamech sledování a v případě vytvoření stránky v seznam nových stránek. (Tabulka revision obsahuje kopii (rev_comment) použitou pro stránky history a příspěvky uživatelů. V případě akcí protokolu je kopie také v log_comment.) Je vykreslena v podmnožině značek wiki.

(zastaralé od 1.30); Místo toho je třeba použít rc_comment_id a tabulku comment!

rc_comment_id

Verze MediaWiki:
1.30

Toto je cizí klíč k comment_id v tabulce comment .

rc_minor

Zaznamenává, zda uživatel označil změnu jako 'minor' (nedůležité). Je-li hodnota pro toto pole 1, byla změna deklarována jako 'nepodstatná'. Jinak je 0. Mnoho automatických změn je označeno jako drobné. Odpovídá rev_minor_edit.

rc_bot

Zaznamenává, zda změnu provedl 'účet robota'. Pokud je hodnota tohoto pole 1, pak změnu provedl 'robot' (tj. uživatel s 'bot' oprávněním). Jinak je 0. Roboti se mohou vyhnout nastavení tohoto příznaku při své změně tím, že do formuláře zadají parametr "bot=0". Uživatelé s oprávněními 'rollback' a 'markbotedits' mohou zpětně označit svá vrácení a vracené úpravy zpět jako úpravy robotem, a to zahrnutím parametru "bot=1" do odkazu pro vrácení zpět.

rc_new

Pokud je hodnota tohoto pole 1, pak tato úprava vytvořila stránku. Jinak je 0.

rc_cur_id

Toto pole odkazuje na klíč page_id v tabulce page , ve které jsou uložena metadata stránky. V případě akcí protokolu odpovídá log_page.

rc_this_oldid

Odkazuje na klíč rev_id nové revize stránky (po provedení úpravy) v tabulce revision .

rc_last_oldid

Odkazy na rev_parent_id, tzn. rev_id revize před touto úpravou, která zahrnovala předchozí obsah stránky.

rc_type

Verze MediaWiki:
1.2

Toto pole ukládá typ úpravy, která byla provedena na stránce:

 • 0 (RC_EDIT) – úprava stávající stránky
 • 1 (RC_NEW) – nová stránka
 • 2 (RC_MOVE) – přesunout (zastaralé)
 • 3 (RC_LOG) – log akce (přidáno v MediaWiki 1.2)
 • 4 (RC_MOVE_OVER_REDIRECT) – přesunout přesměrování (zastaralé)
 • 5 (RC_EXTERNAL) – nedávná vnější změna. Primárně používá Wikidata
 • 6 (RC_CATEGORIZE) – změna členství v kategorii, viz Manual:CategoryMembershipChanges (přidáno do MediaWiki 1.27, Gerrit change 239060)

Rozšíření mohou používat jiné typy, např. StructuredDiscussions používá 142.

rc_source

Verze MediaWiki:
1.23

Zdroj položky změny (nahrazuje rc_type).

Umožňuje specifikovat typ změny a flexibilněji specifikovat různé typy položek RecentChange. Například 'mw.edit', 'mw.log', 'mw.new' pro základní typy RecentChange a 'wb' a 'flow' poskytované rozšířeními.

rc_moved_to_ns

Verze MediaWiki:
1.2 – 1.20

Toto pole uložilo jmenný prostor stránky, kdykoli byla přesunuta. Od MediaWiki 1.8 zůstal v tabulce pouze pro zpětnou kompatibilitu a má vždy hodnotu 0. V MediaWiki 1.21 byl zcela odstraněn.

rc_moved_to_title

Verze MediaWiki:
1.2 – 1.20

Toto pole uložilo nový název stránky při každém přesunutí. Od MediaWiki 1.8 zůstal v tabulce pouze pro zpětnou kompatibilitu a je vždy prázdným řetězcem. V MediaWiki 1.21 byl zcela odstraněn.

rc_patrolled

Verze MediaWiki:
1.4

Pokud je povolena možnost Sledování posledních změn ($wgUseRCPatrol ), uživatelé mohou označit změny jako zkontrolované, aby odstranili varovný příznak ze seznamu RC. Hodnota 0 znamená, že změna není hlídána, 1 znamená, že změna byla zkontrolována. (zavedeno od 1.4)

Verze MediaWiki:
1.31

rc_patrolled má nyní tři stavy: "0" pro nehlídané, "1" pro ručně hlídané a "2" pro automaticky hlídané akce.

rc_ip

Verze MediaWiki:
1.3

Toto pole ukládá IP adresu uživatele zadaného na rc_user, pokud je $wgPutIPinRC povolen. Pokud má $wgPutIPinRC hodnotu false, bude pole obsahovat prázdný řetězec.

V některých starých verzích MediaWiki bylo toto pole používáno ke generování přehledů CheckUser, ale nyní je považováno za zastaralé, protože CheckUser ukládá data do samostatné tabulky cu_changes. Když je rozšíření nastaveno, data z tohoto pole mohou být zkopírována najednou.

Autoblok jej používá k automatickému blokování novější IP adresy používané uživatelem, který je blokován.

rc_old_len

Verze MediaWiki:
1.9

Toto pole ukládá velikost textu předchozí revize v bajtech. Toto pole se používá ke generování funkce přidaných a odebraných znaků v posledních změnách, souvisejících změnách a seznamech sledovaných.

rc_new_len

Verze MediaWiki:
1.9

Toto pole ukládá velikost textu aktuální revize v bajtech. Toto pole se používá ke generování funkce přidaných a odebraných znaků v posledních změnách, souvisejících změnách a seznamech sledovaných. Odpovídá rev_len .

rc_deleted

Verze MediaWiki:
1.10

Toto pole ukládá hodnotu pro viditelnost této konkrétní revize v rámci wiki. Byl vytvořen, aby vyhovoval nadcházejícím revizím systému mazání. Pole je analogické s rev_deleted nebo log_deleted .

rc_logid

Verze MediaWiki:
1.10

Toto pole je cizí klíč k tabulce logging , která odkazuje na log_id , pokud tento řádek odpovídá záznamu protokolu. (zavedeno od 1.10)

rc_log_type

Verze MediaWiki:
1.10

Pokud se v tomto řádku odkazuje na akci protokolu, toto pole ukládá typ akce protokolu, která byla provedena a na kterou se odkazuje v tomto řádku. Typické hodnoty jsou block, delete, import, makebot, move, newusers, protect, renameuser, rights, upload. Toto pole je srovnatelné s log_type .

rc_log_action

Verze MediaWiki:
1.10

Pokud se v tomto řádku odkazuje na akci protokolu, toto pole ukládá typ akce protokolu, která byla provedena a na kterou se odkazuje v tomto řádku. Toto pole je srovnatelné s log_action .

rc_params

Verze MediaWiki:
1.10

Toto pole bude zrcadlem log_params po přepsání textu log_params. (zavedeno od 1.10)

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.43

DESCRIBE recentchanges;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id     | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| rc_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title   | varbinary(255)   | NO  |   |     |        |
| rc_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new    | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_last_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_source   | varbinary(16)    | NO  |   |     |        |
| rc_patrolled | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip     | varbinary(40)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_old_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_logid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_log_type  | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params   | blob        | YES |   | NULL  |        |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.36 – 1.42

DESCRIBE recentchanges;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id     | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| rc_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title   | varbinary(255)   | NO  |   |     |        |
| rc_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new    | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_last_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_source   | varbinary(16)    | NO  |   |     |        |
| rc_patrolled | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip     | varbinary(40)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_old_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_logid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_log_type  | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params   | blob        | YES |   | NULL  |        |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.34 – 1.35

DESCRIBE recentchanges;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id     | int(11)       | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| rc_timestamp | varbinary(14)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title   | varbinary(255)   | NO  |   |     |        |
| rc_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new    | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_last_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_source   | varbinary(16)    | NO  |   |     |        |
| rc_patrolled | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip     | varbinary(40)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_old_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_logid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_log_type  | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params   | blob        | YES |   | NULL  |        |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.33

DESCRIBE recentchanges;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id     | int(11)       | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| rc_timestamp | varbinary(14)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL |     |        |
| rc_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title   | varbinary(255)   | NO  |   |     |        |
| rc_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new    | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_last_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_source   | varbinary(16)    | NO  |   |     |        |
| rc_patrolled | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip     | varbinary(40)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_old_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_logid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_log_type  | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params   | blob        | YES |   | NULL  |        |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.32

DESCRIBE recentchanges;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id     | int(11)       | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| rc_timestamp | varbinary(14)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL |     |        |
| rc_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title   | varbinary(255)   | NO  |   |     |        |
| rc_comment  | varbinary(767)   | NO  |   |     |        |
| rc_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_minor   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new    | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_last_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_source   | varbinary(16)    | NO  |   |     |        |
| rc_patrolled | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip     | varbinary(40)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_old_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_logid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_log_type  | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params   | blob        | YES |   | NULL  |        |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.31

DESCRIBE recentchanges;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id     | int(11)       | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| rc_timestamp | varbinary(14)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL |     |        |
| rc_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title   | varbinary(255)   | NO  |   |     |        |
| rc_comment  | varbinary(767)   | NO  |   |     |        |
| rc_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_minor   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new    | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_last_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_source   | varbinary(16)    | NO  |   |     |        |
| rc_patrolled | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip     | varbinary(40)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_old_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_logid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_log_type  | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params   | blob        | YES |   | NULL  |        |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.30

DESCRIBE recentchanges;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id     | int(11)       | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| rc_timestamp | varbinary(14)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title   | varbinary(255)   | NO  |   |     |        |
| rc_comment  | varbinary(767)   | NO  |   |     |        |
| rc_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_minor   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new    | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_last_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_source   | varbinary(16)    | NO  |   |     |        |
| rc_patrolled | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip     | varbinary(40)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_old_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_logid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_log_type  | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params   | blob        | YES |   | NULL  |        |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.25 – 1.29

DESCRIBE recentchanges;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id     | int(11)       | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| rc_timestamp | varbinary(14)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title   | varbinary(255)   | NO  |   |     |        |
| rc_comment  | varbinary(767)   | NO  |   |     |        |
| rc_minor   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new    | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id   | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_last_oldid | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_source   | varbinary(16)    | NO  |   |     |        |
| rc_patrolled | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip     | varbinary(40)    | NO  | MUL |     |        |
| rc_old_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len  | int(11)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_logid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_log_type  | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params   | blob        | YES |   | NULL  |        |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.24

DESCRIBE recentchanges;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id       | int(8)       | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rc_timestamp   | varbinary(14)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title     | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_comment    | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor     | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new      | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_last_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_source     | varchar(16) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_patrolled   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip       | varbinary(40)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_old_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| rc_logid     | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |        |
| rc_log_type    | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action   | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params     | blob        | YES |   | NULL  |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.23

DESCRIBE recentchanges;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id       | int(8)       | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rc_timestamp   | varbinary(14)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_cur_time    | varbinary(14)    | NO  |   | NULL  |        |
| rc_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title     | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_comment    | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor     | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new      | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_last_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_source     | varchar(16) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_patrolled   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip       | varbinary(40)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_old_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| rc_logid     | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |        |
| rc_log_type    | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action   | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params     | blob        | YES |   | NULL  |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.21 – 1.22

DESCRIBE recentchanges;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id       | int(8)       | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rc_timestamp   | varbinary(14)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_cur_time    | varbinary(14)    | NO  |   | NULL  |        |
| rc_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title     | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_comment    | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor     | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new      | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_last_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_patrolled   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip       | varbinary(40)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_old_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| rc_logid     | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |        |
| rc_log_type    | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action   | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params     | blob        | YES |   | NULL  |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.11 – 1.20

DESCRIBE recentchanges;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id       | int(8)       | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rc_timestamp   | varbinary(14)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_cur_time    | varbinary(14)    | NO  |   | NULL  |        |
| rc_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title     | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_comment    | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor     | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new      | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_last_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_moved_to_ns  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_moved_to_title | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_patrolled   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip       | varbinary(40)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_old_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| rc_logid     | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |        |
| rc_log_type    | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action   | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params     | blob        | YES |   | NULL  |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.10

DESCRIBE recentchanges;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id       | int(8)       | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rc_timestamp   | varbinary(14)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_cur_time    | varbinary(14)    | NO  |   | NULL  |        |
| rc_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title     | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_comment    | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor     | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new      | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_last_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_moved_to_ns  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_moved_to_title | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_patrolled   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip       | varbinary(40)    | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_old_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| rc_logid     | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |        |
| rc_log_type    | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_log_action   | varbinary(255)   | YES |   | NULL  |        |
| rc_params     | blob        | NO  |   | NULL  |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.9

DESCRIBE recentchanges;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id       | int(8)       | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rc_timestamp   | varchar(14) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_cur_time    | varchar(14) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title     | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_comment    | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor     | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new      | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_last_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_moved_to_ns  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_moved_to_title | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_patrolled   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip       | char(15)      | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_old_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
| rc_new_len    | int(10)       | YES |   | NULL  |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.5 – 1.8

DESCRIBE recentchanges;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id       | int(8)       | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rc_timestamp   | varchar(14) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_cur_time    | varchar(14) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title     | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_comment    | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor     | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new      | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_last_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_moved_to_ns  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_moved_to_title | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_patrolled   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_ip       | char(15)      | NO  | MUL | NULL  |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.4

DESCRIBE recentchanges;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rc_id       | int(8)       | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rc_timestamp   | varchar(14) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| rc_cur_time    | varchar(14) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_user_text   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_namespace   | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_title     | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_comment    | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_minor     | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_bot      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_new      | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_cur_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rc_this_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_last_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |        |
| rc_type      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_moved_to_ns  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rc_moved_to_title | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |        |
| rc_ip       | char(15)      | NO  | MUL | NULL  |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.3

DESCRIBE recentchanges;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| rc_timestamp   | varchar(14) binary | NO  | MUL | NULL  |    |
| rc_cur_time    | varchar(14) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |    |
| rc_user_text   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_namespace   | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |    |
| rc_title     | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_comment    | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_minor     | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| rc_bot      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| rc_new      | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |    |
| rc_cur_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |    |
| rc_this_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |    |
| rc_last_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |    |
| rc_type      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| rc_moved_to_ns  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| rc_moved_to_title | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_ip       | char(15)      | NO  | MUL | NULL  |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.2

DESCRIBE recentchanges;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| rc_timestamp   | varchar(14) binary | NO  | MUL | NULL  |    |
| rc_cur_time    | varchar(14) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |    |
| rc_user_text   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_namespace   | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |    |
| rc_title     | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_comment    | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_minor     | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| rc_bot      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| rc_new      | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |    |
| rc_cur_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |    |
| rc_this_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |    |
| rc_last_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |    |
| rc_type      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| rc_moved_to_ns  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| rc_moved_to_title | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.1

DESCRIBE recentchanges;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| rc_timestamp   | varchar(14) binary | NO  | MUL | NULL  |    |
| rc_cur_time    | varchar(14) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |    |
| rc_user_text   | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_namespace   | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |    |
| rc_title     | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_comment    | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
| rc_minor     | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| rc_bot      | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| rc_new      | tinyint(3) unsigned | NO  | MUL | 0    |    |
| rc_cur_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |    |
| rc_this_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |    |
| rc_last_oldid   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.36

SHOW INDEX IN recentchanges;

+---------------+------------+----------------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table     | Non_unique | Key_name             | Seq_in_index | Column_name  | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+---------------+------------+----------------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| recentchanges |     0 | PRIMARY             |      1 | rc_id     | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_timestamp           |      1 | rc_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_namespace_title_timestamp   |      1 | rc_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_namespace_title_timestamp   |      2 | rc_title   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_namespace_title_timestamp   |      3 | rc_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_cur_id            |      1 | rc_cur_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_new_name_timestamp      |      1 | rc_new    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_new_name_timestamp      |      2 | rc_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_new_name_timestamp      |      3 | rc_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_ip              |      1 | rc_ip     | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_ns_actor           |      1 | rc_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_ns_actor           |      2 | rc_actor   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_actor             |      1 | rc_actor   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_actor             |      2 | rc_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_name_type_patrolled_timestamp |      1 | rc_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_name_type_patrolled_timestamp |      2 | rc_type    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_name_type_patrolled_timestamp |      3 | rc_patrolled | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_name_type_patrolled_timestamp |      4 | rc_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| recentchanges |     1 | rc_this_oldid          |      1 | rc_this_oldid | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+---------------+------------+----------------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Související odkazy