Příručka:Databázová tabulka querycache

This page is a translated version of the page Manual:Querycache table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka querycache
Verze MediaWiki:
1.3

Tabulka querycache se používá pro ukládání drahých seskupených dotazů do mezipaměti. Tato tabulka je naplněna skriptem údržby updateSpecialPages.php .

Pole

qc_type

Název klíče, obecně základní název speciální stránky.

qc_value

Nějaká uložená hodnota. Velikosti, počty...

qc_namespace

Cílový jmenný prostor. Používá se ve spojení s qc_title.

qc_title

Cíl titul. Používá se ve spojení s qc_namespace.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.11

DESCRIBE querycache;

+--------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| qc_type   | varbinary(32)  | NO  | MUL | NULL  |    |
| qc_value   | int(10) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| qc_namespace | int(11)     | NO  |   | 0    |    |
| qc_title   | varbinary(255)  | NO  |   |     |    |
+--------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.10

DESCRIBE querycache;

+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| qc_type   | varbinary(32)    | NO  | MUL | NULL  |    |
| qc_value   | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |    |
| qc_namespace | int(11)       | NO  |   | 0    |    |
| qc_title   | char(255) binary  | NO  |   | NULL  |    |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.5 – 1.9

DESCRIBE querycache;

+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| qc_type   | char(32)      | NO  | MUL | NULL  |    |
| qc_value   | int(5) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
| qc_namespace | int(11)       | NO  |   | 0    |    |
| qc_title   | char(255) binary  | NO  |   | NULL  |    |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.3 – 1.4

DESCRIBE querycache;

+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| qc_type   | char(32)      | NO  | MUL | NULL  |    |
| qc_value   | int(5) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
| qc_namespace | tinyint(2) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| qc_title   | char(255) binary  | NO  |   | NULL  |    |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.5

SHOW INDEX IN querycache;

+------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| querycache |     1 | qc_type |      1 | qc_type   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| querycache |     1 | qc_type |      2 | qc_value  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+