Příručka:Databázová tabulka querycache_info

This page is a translated version of the page Manual:Querycache info table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka querycache_info
Verze MediaWiki:
1.7

Tabulka querycache_info obsahuje podrobnosti o aktualizacích speciálních stránek uložených v mezipaměti.

Pole

qci_type

Odpovídá hodnotě qc_type

qci_timestamp

Časová značka poslední aktualizace

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.10

DESCRIBE querycache_info;

+---------------+---------------+------+-----+----------------+-------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default    | Extra |
+---------------+---------------+------+-----+----------------+-------+
| qci_type   | varbinary(32) | NO  | PRI |        |    |
| qci_timestamp | binary(14)  | NO  |   | 19700101000000 |    |
+---------------+---------------+------+-----+----------------+-------+
Verze MediaWiki:
1.7 – 1.9

DESCRIBE querycache_info;

+---------------+-------------+------+-----+----------------+-------+
| Field     | Type    | Null | Key | Default    | Extra |
+---------------+-------------+------+-----+----------------+-------+
| qci_type   | varchar(32) | NO  | PRI | NULL      |    |
| qci_timestamp | char(14)  | NO  |   | 19700101000000 |    |
+---------------+-------------+------+-----+----------------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.30

SHOW INDEX IN querycache_info;

+-----------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table      | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-----------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| querycache_info |     0 | PRIMARY |      1 | qci_type  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-----------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+