Manual:Pywikibot/category.py/ca

Wikimedia-logo-meta.png

This page was moved from Meta-Wiki.
It probably requires cleanup – please feel free to help out. In addition, some links on the page may be red; respective pages might be found at Meta. Remove this template once cleanup is complete.

Mòdul que manipula categories. Per executar aquest mòdul cal almenys la versió 2.4 del Python.

SintaxiEdit

La sintaxi és:

python category.py [arguments_globals] acció [-opció]

on acció ha de ser un element dels següents:

* add     - afegiment massiu a una categoria d'una llista de pàgines
* remove   - supressió de l'etiqueta de categoria en totes les pàgines d'una categoria
* move    - mou totes les pàgines d'una categoria a una altra
* tidy    - arranja una categoria movent els seus articles en subcategories
* tree    - mostra un arbre de subcategories d'una categoria
* listify   - fa una llista de tots els articles d'una categoria

i opció pot ser algun element dels següents:

* -person   - ordena articles de persones pel seu cognom (amb l'acció 'add')
* -rebuild  - reinicia la base de dades
* -from:   - La categoria d'origen (per a l'opció option)
        També, la categoria d'origen per a l'opció remove
        També, la categoria de la qual s'extraurà una lista amb l'opció listify
* -to:    - La categoria destí (per a l'opció move)
       - També, la el nom de la categoria per a fer una llista amb l'opció listify
    NOTA: Si els noms de categories inclouen espais he d'emprar
    una sintaxi especial en la vostra consola d'altra manera són interpretats
    com a paràmetres separats. Per exemple, en BASH, empreu cometes simples,
    v.g. -from:'Óssos polars'
* -batch   - no preguntes abans d'esborrar (fes-ho automàticament).
* -summary:  - personalitza el resum d'edició.
* -inplace  - Empreu aquesta opció per canviar categories in situ més que
        arranjar-les de nou.
* -nodelsum  - Una opció per suprimir-les, la qual especifica no emprar el resum
        d'edició personalitzat, emprant en el seu lloc el motiu per defecte
        per a l'idioma, que correspon a "Category
        was disbanded" en anglés.
* -overwrite - Una opció per a listify, aquest sobre escriu la pàgina actual amb
        la llista encara que ja hi haja quelcom.
* -showimages - Una opció per a listify, aquest mostra les imatges més que
        fent enllaços d'ella en la llista.
* -talkpages - Una opció per a listify, afegeix enllaços a les pàgines de discussió.
* -recurse  - Permet una exploració recursiva per les subcategories.
* -match   - només actua en pàgines dels títols que coincidisquen amb la regex proporcionada
        (per a les accions move i remove).
* -create   - Per a l'opció add: si la pàgina no existeix, no la saltes,
        crea-la.

si l'acció és "add", s'admeten les següent opcions:

&params;

Per a les accions tidy i tree, el bol emmagatzemarà l'estructura de categories localment dins category.dump. Aquesta operació estalvia temps i càrrega de servidor, però si empreu estes dates més endavant podrien estar desfasades; en este cas afegiu el paràmetre -rebuild.


O per fer-ho tot en la línia d'ordre,

ExempleEdit

Afegint una categoriaEdit

Si la vostra lista de pàgines és en un fitxer, inseriu:

python category.py add -file:NOMFITXER

Si no incloeu un nom de fitxer, el bot us demanarà per la pàgina que conté la llista.

Seguiu les instruccions de la pantalla - el bot us demanarà pel nom de la categoria.

Per crear una nova categoria per a una llista de persones, voldreu ordenar-la alfabèticament per cognom. V.g. Per afegir la categoria "Artistes" a la pàgina "Lluís Llach", s'afegirà d'esta manera [[Categoria:Artistes|Llach, Lluis]]. Inseriu:

python category.py add -person

i seguiu les instruccions en pantalla.

Moure un categoriaEdit

Si voleu moure totes les pàgines d'una categoria a una altra, podeu fer el següent:

python category.py move

El bot us demanarà per la categoria d'origen (que també podeu voler conservar, però, indiqueu-la)

NomCategoriaOrigen

Inseriu el nom de la categoria sense el prefix 'Categoria'.

A continuació, haureu d'indicar el nom de la categoria destí:

NomCategoriaDestí

Per a executar el mateix en una única línia d'ordre, empreu la següent sintaxi:

python category.py move -from:"NomCategoriaOrigen" -to:"NomCategoriaDestí"

Per exemple, esta sintaxi mou totes les pàgines de la categoria "Home" a "Esser humà".

python category.py move -from:Home -to:'Esser humà'

Val a dir què quan el nom de la categoria inclou espais, aquest s'ha de posar entre cometes (simples o dobles).

Cal remarcar també que els exemples que figuren estan pensats per a executar-se en una consola Linux. Des de la consola del Windows ("cmd.exe") els fitxers .py s'associen al Python pel que no cal especificar, per exemple l'ordre anterior en Windows seria:

C:\pywikipedia> category.py move -from:Home -to:'Esser humà'


Global arguments available

These options will override the configuration in user-config.py settings.

Global options
ParameterDescriptionConfig variable
-dir:PATH Read the bot's configuration data from directory given by PATH, instead of from the default directory.  
-lang:xx Set the language of the wiki you want to work on, overriding the configuration in user-config.py. xx should be the language code. mylang
-family:xyz Set the family of the wiki you want to work on, e.g. wikipedia, wiktionary, wikitravel, ... This will override the configuration in user-config.py. family
-user:xyz Log in as user 'xyz' instead of the default username. usernames
-daemonize:xyz Immediately return control to the terminal and redirect stdout and stderr to file xyz. (only use for bots that require no input from stdin).  
-help Show the help text.  
-log Enable the log file, using the default filename 'script_name-bot.log' Logs will be stored in the logs subdirectory. log
-log:xyz Enable the log file, using 'xyz' as the filename. logfilename
-nolog Disable the log file (if it is enabled by default).  
-maxlag Sets a new maxlag parameter to a number of seconds. Defer bot edits during periods of database server lag. Default is set by config.py maxlag
-putthrottle:n
-pt:n
-put_throttle:n
Set the minimum time (in seconds) the bot will wait between saving pages. put_throttle
-debug:item
-debug
Enable the log file and include extensive debugging data for component "item" (for all components if the second form is used). debug_log
-verbose
-v
Have the bot provide additional console output that may be useful in debugging. verbose_output
-cosmeticchanges
-cc
Toggles the cosmetic_changes setting made in config.py or user-config.py to its inverse and overrules it. All other settings and restrictions are untouched. cosmetic_changes
-simulate Disables writing to the server. Useful for testing and debugging of new code (if given, doesn't do any real changes, but only shows what would have been changed). simulate
-<config var>:n You may use all given numeric config variables as option and modify it with command line.  

Vegeu tambéEdit